Eén van de grootste gevaren voor bevolking sluipt steeds geniepiger dichterbij en zoals gewoonlijk wordt het door de meerderheid niet opgemerkt.

Een maatschappij zonder contant geld is een Walhalla voor de elite, want de slaven kunnen vanaf dat moment helemaal niets meer.De schapen van de machthebbers van deze wereld leven nu nog een beetje in de illusie dat ze vrij kunnen rondlopen en grazen waar ze willen. Dat zal niet lang meer duren, want de honden van de machthebbers zijn al druk bezig om de schapen in een kleine afgesloten weide te drijven.


xxx

Een afgesloten weide, zoals Zweden dat binnen niet al te lange tijd dat zal zijn. We hebben al vaker geschreven over dat land dat niet alleen onvoorstelbaar politiek correct is, maar waar men ook met de afschaffing van contant geld een heel eind is gevorderd.

Het schijnt dat er vorig jaar nog maar één procent van alle betalingen in Zweden werd gedaan met gebruik van bankbiljetten en munten. De verwachting is dat rond 2023 er in heel Zweden geen enkele transactie meer contant wordt uitgevoerd. Tegen die tijd zal er geen enkele winkel in Zweden zijn waar je nog met contant geld kunt betalen.

Die datum van 2023 is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar het resultaat van een onderzoek door de Royal Institute of Technology (KTH) en the Copenhagen School of Economics.

Het zijn niet eens zozeer de winkeliers die hiervoor verantwoordelijk zijn, het zijn de consumenten. Deze consumenten op hun beurt worden weer bewerkt door de overheid en banken. En ook hier blijkt maar weer eens hoe gemakkelijk de mens te beïnvloeden is en hoe weinig oog zij heeft voor de enorme gevaren die door deze ontwikkelingen op de loer liggen.

Volgens de onderzoekers neemt deze ontwikkeling in Zweden een dergelijke vlucht omdat de meeste Zweden blind vertrouwen hebben in de overheid en instituten zoals banken.

Het schijnt gewoon niet in de hoofden van de Zweden op te komen dat op het moment dat alles alleen nog maar digitaal kan, zij honderd procent slaven zijn zonder vrijheid. Het lijkt er aan de buitenkant dan misschien niet op, omdat alle Zweden vrolijk met hun betaalpassen zwaaien, maar slaven zijn ze.

Voor je het weet komt er dan vervolgens nog meer wetgeving om terrorisme aan te pakken. Want ondanks dat er niets meer contant gedaan kan worden, slagen die dekselse terroristen er nog steeds in om wapens te krijgen. En na onderzoek blijkt dat dit komt doordat deze lui misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van het digitale systeem.

Daarom wordt met spoed een noodwet aangenomen waarbij de autoriteiten of zelfs de politie bij het minste of geringste vermoeden van terroristische betrokkenheid de bevoegdheid heben om betalen voor bepaalde mensen onmogelijk te maken door hun digitale passen en toegangscodes te blokkeren. Men heeft hiervoor gekozen in Zweden om zodoende de veiligheid van burgers nog veel beter te kunnen garanderen.

In een al iets eerdere wet werd iedereen die kritiek had op de overheid en dan met name het ruime immigratiebeleid in dat land, al geclassificeerd als een internet terrorist, waardoor ook deze nu onschadelijk gemaakt kunnen worden.

En zo gaat het iedere keer een stapje verder en je hoeft niet eens fysiek gechipt te zijn om honderd procent slaaf te worden. Op het moment dat alle financiële verkeer is gedigitaliseerd ben je volledig slaaf. Je bent dat omdat jij geen enkele controle hebt over de systemen waarvan jij om te kunnen overleven in de maatschappij afhankelijk bent. Degene die wel de controle heeft over die systeem heeft daardoor automatisch de controle over jou.


xxx

Hoe moeilijk kan het zijn voor een volk om te begrijpen dat ze voor honderd procent afhankelijke slaven zijn geworden nadat het contante geld is afgeschaft?

Heel moeilijk, zo blijkt in de praktijk.

Ga er daarom dan ook maar van uit dat er tussen nu en vijftien jaar nergens "in de beschaafde wereld" nog betaald kan worden met contant geld.

Behalve als door een soort wonder mensen eindelijk beginnen te beseffen hoe dicht ze bij hun eigen permanente gevangenschap zitten.

De mainstream journalisten die daar uit alle macht aan meewerken, omdat zij denken bij de elite te horen, zullen van een hele koude kermis thuis komen. Nadat ze hun werk hebben gedaan en het volk hebben verraden ten gunste van hun meesters zullen zij echt niet mogen wonen in het Capitool, maar zullen ook zij verdwijnen naar een District 12 of 7.


xxx