Wanneer het gaat over het “kwaad” in de wereld dan komt de naam George Soros prominent tevoorschijn.

Deze van origine Hongaars Joodse man is puisant rijk, heeft geen geweten, is lid van een levensgevaarlijke satanische sekte en controleert nog veel meer dan algemeen wordt aangenomen.
De wereld wordt letterlijk is duisternis gevangen gehouden door een groep levensgevaarlijke mensen die vooral vertegenwoordigd zijn binnen een bepaald deel van de Chazaren:

Een deel van die bevolking, een satanische elite, heeft zich verenigd in de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of Chazaarse Mafia (CM) genoemd, en deze hebben controle over het grootste deel van de wereld.

Een "Joodse" beweging die voortkomt uit de satanische Sabbateans heet Chabad.

Volgens onderzoek op de website Henry Makow, maakt George Soros onderdeel uit van de Chabad beweging.

Zoals we over deze beweging schreven, waarvan ook de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, lid is, in een eerder artikel:

En dan komt de aap uit de mouw, want volgens sommige onderzoekers komt de Chabad weer voort uit de bij ons inmiddels bekende Sabbateans.

Vandaag concentreren we ons op George Soros, de man die ook nu weer in het nieuws is.

Bij Xander Nieuws is het volgende bericht te lezen:

De media geven amper aandacht aan de vreemde gebeurtenissen op politiek gebied in Oost Europa. Twee premiers, die van Slovenië en Slowakije, moesten na een schandaal of grote politieke nederlaag opstappen. Het waren niet geheel toevallig regeringsleiders die zich openlijk verzetten tegen de door de EU geëiste massa immigratie en islamisering, en ook weer wilden gaan samenwerken met Rusland. De extreemlinkse globalistische miljardair George Soros, officieel partner van Brussel, blijkt hier achter te zitten, en heeft 2000 mensen ingehuurd om via de media en pro-EU partijen een vergelijkbare ‘stille staatsgreep’ in zijn thuisland Hongarije te plegen. Daarna zijn andere ‘onwillige’ landen aan de beurt.

Soros wordt in het artikel een extreemlinks iemand genoemd, maar 'politiek' op zich komt niet voor in het woordenboek van Soros, behalve als werktuig ter controle van de massa.

Deze nieuwe orde is grotendeels gebaseerd op een soort sociaal/communistisch systeem, waarbij de wereldregering de rol van Big Brother speelt en iedereen volkomen afhankelijk is van de staat.

George Soros heeft geen politieke idealen, noch links noch rechts. Soros is een aanbidder van satan (Baäl) en een man zonder geweten.

Bij Ad Broere staat een transcript van een interview met George Soros, waar onder andere het volgende in voor komt:

Het volgende is een fragment komt uit ‘Geld komt uit het Niets’, waarin een gedeelte van het transcript een interview met Soros betreft:

George Soros werd in 1930 onder de naam Gregory Schwartz in Hongarije geboren. Toen de nazi’s in 1944 Boedapest bezetten, was de vader van George Soros daar een succesvol advocaat. Hij was zich echter bewust van de op handen zijnde vervolging van de Joden in Hongarije. Daarom liet hij zijn gezin uiteenvallen. Door omkoping van een regeringsambtenaar kocht hij met vervalste papieren bescherming voor zijn zoon George. Deze papieren verklaarden dat George zijn veertienjarige christelijke pleegzoon was. Aan deze overlevingsstrategie kleefde een hoge prijs. Terwijl honderdduizenden Joden werden afgevoerd naar de concentratiekampen, hielp George zijn zogenaamde pleegvader op zijn van bovenaf opgelegde missie met de opsporing en inbeslagname van de eigendommen van de afgevoerde Joden.

In een zestig minuten durend interview met Steve Kroft (CBS) erkende George Soros de juistheid van deze gang van zaken. Hij gaf in hetzelfde interview ook aan, dat hij geen spijt had van wat hij toen had gedaan:

Kroft: Geen schuldgevoel?

Soros: Nee.

Kroft: En bijvoorbeeld de gedachte; ‘Ik ben Joods en zie die mensen worden afgevoerd. Ik zou ook een van hen kunnen zijn.’ Niets van dat alles?

Soros: Ja, vanzelfsprekend zou ik…, had ik een van hen kunnen zijn en had ik degene kunnen zijn van wie alles was afgenomen. Maar er was bij wat ik toen deed niets van wat ik niet had moeten, want het was… ja, eigenlijk, op een merkwaardige manier, net zoiets als met de financiële markten – als ik er niet zou zijn geweest en als ik het niet had gedaan dan zou een ander het hebben gedaan. En het was zo, dat of ik er nu wel of niet was, ik was niet meer dan een toeschouwer, die zag dat de bezittingen in beslag werden genomen. Ik had er zelf geen rol in, het werd voor mijn ogen gedaan. Dus nee, ik heb geen schuldgevoel.

Waar Soros wel in geïnteresseerd is en waar hij door diverse mensen mee in verband wordt gebracht, is het beruchte Tavistock Instituut. Hierover schreven wij in een eerder artikel het volgende:

Het is dan ook geen verrassing dat de sekseveranderingsinnovatie afkomstig is van het Tavistock Instituut, reeds lang bekend als het centrum voor hersenspoeling voor de massa. Een volwassene kan ieder lichaamsdeel vervangen en/of verwijderen zolang de gemeenschap maar niet voor de kosten opdraait.

Vanuit Tavistock wordt eigenlijk alles gerund zoals duidelijk wordt uit video hieronder. Tavistock wordt ook wel het best bewaarde geheim in Amerika genoemd. Volgens een bericht op de website van de Joodse onderzoeker Henry Makow zou Soros eigenaar zijn van Tavistock. Of dit waar is of niet, er zijn wel degelijk banden met de grote investeerder in Tavistock, de Chazaar miljardair Joe Lewis. Er zijn verslagen die melding maken van Hitler die ook training en hersenspoeling heeft genoten aan Tavistock.

Tavistock is het centrum van een wereldwijd web:


xxx

Tavistock kan met recht het meest gevaarlijke instituut ter wereld worden genoemd. Het is het werktuig dat wordt gebruikt door de aanbidders van Baal om via massale hersenspoeltechnieken de New World Order te installeren.In de bovenstaande video wordt ook het zogenaamde Fabian Socialisme genoemd. We schreven hier al eerder over in verband met de recente Oxfam misbruikschandalen:

Het volgende is wat er in de Wikipedia staat over deze club:

De Fabian Society is een op 4 januari 1884 opgericht Brits reformistisch-socialistisch gezelschap van intellectuelen dat in het laat-Victoriaanse Engeland ijverde voor verbetering van het lot der arbeidersklasse. Ze richtten zich vooral tot andere intellectuelen, en vermeden het contact met de werkende stand of de vakbonden.Toch stonden enkele Fabians aan de basis van de Labour Party.

Is het niet vreemd dat een organisatie die geen enkel contact wil met de werkende klasse nu juist een Engelse variant van de Partij van de Arbeid opricht? Nee, dat is niet vreemd, want net zoals de arbeiderspartij in Nederland is opgericht door de Vrijmetselarij, geldt hetzelfde voor de Engelse Labour Party en de Fabian Society.

Net zoals de Vrijmetselarij is overgenomen door een virus, zo is dat ook gebeurd met de Fabian Society en dus ook Oxfam. En dat virus heet uiteraard Chazaren, abusievelijk ook wel eens Joods genoemd. De top van de Chazaren wordt gevormd door de honderd procent satanische Sabbateans en zij zijn “de eigenaren” van de Fabian Society en alles wat daarbij hoort. Hetzelfde geldt voor de Frankfurter Schule (De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie).

Beiden zijn geïnfiltreerd en overgenomen door de Chazaren:

Both have been and are funded by extremely wealthy Jews and groups who attained their affluence as Jewish capitalist.

Eén van de grote financiers van de Fabian Society is de bekende Rockefeller Foundation, waarover wij eerder schreven:

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.

In een recent artikel schreven wij over de veranderingen die worden bekokstoofd in onze maatschappij door de Chazaren:

Dit zijn allemaal geen toevallige dingen, maar zijn georkestreerd door de werkelijke machthebbers, de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of de Chazaarse Mafia.

Uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Bovenstaande zijn de exacte doelstellingen van zowel de Fabian Society als de Frankfurter Schule:

Both promote the radical transformation of Western civilization through Socialist utopianism, Christianity and non-European immigration.

Hetzelfde script wordt gevolgd door de Fabian dochter Oxfam die als specifiek doel heeft het bevorderen van alle gender verwarring en feminisme. Oxfam heeft niets te maken met het helpen van mensen, maar alles met het promoten van een bepaalde agenda.

Wanneer je dan ook geld doneert aan Oxfam, dan steun je direct de weg naar de New World Order. Hetzelfde geldt voor andere Illuminati organisaties zoals het Rode Kruis.

George Soros, de meest gevaarlijke man ter wereld, moet hoe dan ook worden gestopt voordat alles en iedereen is gehersenspoeld en we als zombie robots door het leven gaan.

Hoe kan Soros worden gestopt? Door wakker te worden uit de roes waarin de mensheid zich bevindt.