Het meest afgrijselijke woord voor een doorsnee bestuurder is het woord “transparant” want dat roept associaties op met lastige pottenkijkers.

Echter, de slimme ambtenaren van dit land zijn niet voor één gat te vangen en dus hebben ze een creatieve oplossing bedacht voor burgers die teveel over hun (geld)zaken willen weten.Bovenstaande is eigenlijk de conclusie van een trouwe lezer (dank!) die heel goed op de hoogte is voor wat betreft wat er allemaal speelt in de wereld en die bovenal zelf goed kan nadenken.

Deze lezer woont in de buurt van wat zo ondertussen een beruchte gemeente is geworden in ons land, Den Helder.

We hebben al eerder geschreven over deze gemeente die ook wel Palermo aan het Marsdiep wordt genoemd en onder leiding staat van "kindervriend" en VVD lid, burgemeester Koen Schuiling. Deze heeft onlangs korte metten gemaakt met kunstenaar Rob Scholte door hem hardhandig uit zijn pand te verwijderen, een hoge rekening te presenteren voor de ontruiming en andere vermeende vorderingen, om vervolgens de complete kunstcollectie van de artiest in beslag te nemen.

Het volgende voert echter terug naar de tijd voordat Schuiling burgemeester was van Den Helder en toont hoe de overheid ook via gemeentes in staat is om burgers te beduvelen via een handige truc.

Het behelst in dit geval een zogenaamde overheids NV waarbij de aandeelhouders ook niet direct publiek bekend (aan toonder) hoeven zijn en toezichthouders en bestuur tot een geheel samengesmolten kunnen zijn (one-tier) indien gewenst. Een dergelijke constructie is letterlijk een gedrocht, want het is noch het één noch het ander.

Het is niet een echt commercieel bedrijf dat wordt gedreven door de wens om zoveel mogelijk winst te maken voor de aandeelhouders en het is ook niet echt een publiekrechtelijke instelling voor de burger. Het is deze constructie die volgens de lezer veel voordelen oplevert voor de betrokkenen.

Hier volgt het verhaal van de lezer: 

In een jachthaven in den Helder hoorde ik dat de liggelden voor de boten veel duurder zijn geworden omdat de gemeente de haven heeft overgedaan aan een bedrijf, genaamd 'de port of den Helder' en tja, dát is een commercieel bedrijf, moet dus winst maken en dús gaan de prijzen omhoog. Logisch toch ?

Buiten dat er niemand enige inspraak heeft gehad hieromtrent, wordt dit als fait accompli aangeleverd.

Toen ik verder informeerde bleek dat dit bedrijf door de gemeente zélf was opgericht en dat er een zootje ambtenaren de leiding heeft.

Waarom, vroeg ik me af.

Nou, dat was snel duidelijk: de gemeente is verplicht op openheid van zaken te geven waar het de financiën betreft, het is immers geld van ons allemaal.

Een bedrijf hoeft dat niet ! Op deze manier kunnen ze sjoemelen wat ze willen.

Den Helder is natuurlijk niet de gemeente die dit uitgevonden heeft: het barst ervan.

Zó worden we, o.a., belazerd.

Op de website van Port of Den Helder staat het volgende:

Port of Den Helder, per 01-01-2013 ontstaan door verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf, is een overheids-NV waarvan alle aandelen in handen zijn van de gemeente Den Helder.

Het is dus inderdaad de gemeente in een ander jasje, met dien verstande dat het formeel een commercieel en vooral zelfstandig bedrijf is, waar de burgemeester en gemeenteraad verder geen invloed zouden kunnen uitoefenen, behalve bij de vergadering voor aandeelhouder(s).

De NV zal regelmatig jaarcijfers produceren, maar die kunnen zodanig gemasseerd zijn dat niemand weet wat er nu precies met het geld is gebeurd. Wat er op dagelijkse basis binnen zo’n bedrijf gebeurt, weet de burger van Den Helder, de eigenlijke eigenaar, dus niet.

De constructie die hierboven wordt genoemd, heet verzelfstandiging en naast bovengenoemde punten door de lezer is er nóg een belangrijk punt:

Alhoewel privatisering en verzelfstandiging aparte fenomenen zijn (het eerste betreft private bedrijven en het andere publieke bedrijven), is het relatief gemakkelijk om na verzelfstandiging een dienst (gedeeltelijk) te privatiseren, door de aandelen (deels) te verkopen.

Ongetwijfeld zal er ergens een punt komen waarbij de gemeente Den Helder de aandelen gaat verkopen, waardoor je wederom de krankzinnige situatie kun gaan krijgen dat de haven van Den Helder en alles wat erbij hoort bijvoorbeeld eigendom wordt van Goldman Sachs.

Bovenstaande scenario’s zijn niet ondenkbaar, want we hebben natuurlijk hetzelfde zien gebeuren in Griekenland, waar eigenlijk alles wat van belang is in dat land al niet meer in handen is van de  Griekse burgers, maar van grote buitenlandse aandeelhouders.

Natuurlijk wordt altijd het kletsverhaal gehouden over efficiëntie, maar ondertussen gebeurt er van alles met publiek/belastinggeld buiten het zicht van burgers en uiteindelijk heeft de stad Den Helder naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst geen eigen haven meer.

Bovenstaande is slechts onderdeel en zijn middelen binnen een nog veel groter plaatje waarbij de modus operandi dezelfde is. Zoals gezegd creëert het overhevelen van meer zaken van een landelijk niveau (Den Haag) naar de lokale gemeenten ondoorzichtige constructies en verdwijnt er steeds meer uit het zicht van de burger. Terwijl lijkt alsof transparantie wordt gecreëerd.

Gemeentebestuurders zijn niet meer dan (chantabele) puppets in handen van Den Haag en het is dan ook niet voor niets dat er steeds meer dingen naar een lokaal niveau gaan, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, waarbij een nog grotere wirwar aan structuren ontstaat en het steeds moeilijker wordt om precies te ontdekken wat er gaande is.

Voor wat betreft de gemeente Den Helder komt daar nog een extra dimensie bij want naast dat ook deze gemeente gewoon onder directe controle staat van Den Haag heeft het koningshuis hier ook een grote vinger in de pap via onder andere de marine en de Koning die daar onderdeel van uit maakt en de strategische positie die Den Helder heeft voor de zeevaart en bijbehorende (drugs) handel. Er zijn daarmee dan ook genoeg goede redenen waarom men probeert lastige pottenkijkers te verwijderen uit die gemeente.

De vrij recente ramp op het Nederlandse eiland Sint Maarten zullen velen zich herinneren, waarover we toen onder andere het volgende schreven:

De bron van informatie is een op Curaçao wonende Nederlandse artiest en auteur, John Baselmans

Voor sommigen zal dit misschien een bekende zijn, voor anderen volslagen onbekend, maar deze man heeft een indrukwekkende reeks boeken op zijn naam staan over wat er werkelijk gebeurt achter de schermen en de rol en leugens van het Nederlandse satanische koningshuis.

De man heeft naast zijn "gewone" website ook een blog, waar een schat aan informatie te vinden is en waar zo te zien de meeste zo niet alle van zijn boeken gratis te downloaden zijn.

Het is nu via John Baselmans dat er nogal wat alarmerende (vermoedens bevestigende) berichten verschijnen omtrent de werkelijke situatie op Sint Maarten.

Op 7 september schreef hij het volgende:

Letterlijk en figuurlijk worden onze eiland gewassen, is het niet door de onderwereld dan is het door moeder natuur. De bovenwinden zijn nagenoeg weggevaagd en de ramp is nog maar net voltrokken en de onderwereld ziet hun kans.

Wat is er niet mooier dan dat de eilanden compleet verdwenen zijn en de miljarden veilig gewassen kunnen worden in een nieuwe infrastructuur en vele nieuwe hightech gebouwen. Natuurlijk besteden we geen geld aan de lokalen die alles zijn verloren. Zij hebben pech gehad. Zij kunnen nu gemakkelijk “opgeruimd” worden zodat de dure grond ingenomen kan worden door de onderwereld en het vele zwarte geld. Wat voor de bevolking een waar drama is, is voor de onderwereld een zegen!

We zien de eerste zogenaamde noodfondsen opduiken en de Nederlandse regering is in een opperbeste stemming en gaat ook een cent in de duitenzak doen. Wetende dat het witwassen en de cokehandel een vreselijke opbloeier krijgt.

Den Helder speelt bij dit alles ook een heel belangrijke rol:

In het havengebied van Den Helder is afgelopen woensdag 794 kilo cocaïne onderschept, een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden. Een bron in Den Helder zegt tegen Crimesite dat er in het onderzoek ook medewerkers van de Koninklijke Marine, die haar thuisbasis in de havenplaats heeft, als verdachten in beeld zijn. Het Openbaar Ministerie zegt daarvoor geen enkele aanwijzing te hebben.

De Oranjes zijn kind aan huis in Den Helder, maar zijn ook heel goed thuis in andere zaken zoals drugs:

Je hebt hier niet te maken met een vriendelijk lachend, knikkend en betrokken koningspaar, maar met een familie die je met recht kunt omschrijven als gangsters van de ergste soort, die op bezoek gaan bij de Godfather.

Toen Mabel Wisse Smit destijds de overstap maakte van de Dominee (Klaas Bruinsma) naar de Oranjes, was dat dan ook een logische carrière move. Want, wat drugshandel betreft, horen de Oranjes bij de absolute wereldtop.

We zouden hier complete boekwerken kunnen schrijven, maar daarvoor ontbreekt de tijd en de ruimte, dus willen we ons vandaag beperken tot één aspect van de Oranjes en dat is de drugshandel.

Het fundament voor het drugsimperium van de Oranjes wordt gelegd in de negentiende eeuw.

Havens, eilanden, satanisme, drugs en kinderhandel. Den Helder, Sint Maarten, maar ook bijvoorbeeld Haïti, het zijn allemaal plekken die van immens belang zijn voor de machthebbers in Den Haag en het Oranje imperium. Het is ook niet voor niets dat de Nederlandse Postcodeloterij weer de Clinton Foundation steunt die zich actief bezighoudt met kinderhandel op Haïti.

Het is niet voor niets dat steeds meer zaken verdwijnen uit Den Haag en het is niet voor niets dat er op voor de elite belangrijke plekken chantabele bestuurders worden geplaatst.

Wat de gemeente Den Helder doet, wat nu extra zichtbaar wordt door bovenstaande verhaal van de lezer, is een symptoom van datgene waar Den Helder en gemeenten in het algemeen, onderdeel van zijn. Dus eigenlijk zie je een werkwijze in het klein van wat je ongelimiteerd zelfs wereldwijd kunt opschalen. Dit is de Modus Operandi: Als de constructie overheid en semi overheid te lastig wordt, dan gewoon overschakelen naar commercieel met publieksgeld en ambtenaren die, volgens instrukties, bepalen.