Het lijkt een tijd lang heel rustig te zijn geweest op de financiële markten, maar schijn bedriegt.

Er zijn talloze tekenen die erop wijzen dat we heel dichtbij een volgende grote wereldwijde financiële crisis zijn aanbeland.
Op dit moment speelt de Italiaanse crisis behoorlijk in de financiële markten, maar daarnaast zijn er nog veel meer tekenen die erop wijzen dat zij die de controle hebben over ons geld, wel eens besloten kunnen hebben dat het nu tijd is geworden om de markt echt te laten klappen.

We stonden enkele jaren geleden ook op dat punt en toen gebeurde er iets waardoor de markt, die eigenlijk op dat moment compleet in elkaar had moeten zakken, als op commando weer omhoog veerde.

Dat was in begin 2016 en wij schreven daar toen een artikel over met bewijs dat de enige reden dat de markt toen niet compleet implodeerde te wijten was aan grootscheepse manipulatie van de centrale banken.

Begin dit jaar begon het bij veel mensen eindelijk in te zinken dat de wereldeconomie eigenlijk een grote puinhoop is en dat de complete wereldhandel zo goed als stil was komen te liggen.

Het gevolg was dat de aandelenmarkten wereldwijd begin dit jaar begonnen te kelderen. Echter, dit was nog niet het moment waarop deze mogen instorten en dus werd er ingegrepen.

Op 11 februari bereikten de markten een voorlopig dieptepunt in een val waarbij het einde, gezien de economische omstandigheden, nog lang niet in zicht was.

Er is niet veel openbaar bij de Federal Reserve in Amerika, maar de agenda hun voorzitter, de onder mind control staande Janet Yellen, is dat wel.

Wanneer je die bekijkt, zie je dat ze op 11 februari ’s morgens om elf uur belt met Mark Carney, De Rothschild lakei en hoofd van de Bank of England, en dat ze dat een dag later doet met de Jezuïet Mario Draghi en hoofd van de ECB in Europa.

Dat wat wij toen schreven klopte, blijkt uit het volgende onderstaande plaatje.

Om toen de markt weer kunstmatig op te krikken is de Rothschild mafia via twee van hun voertuigen, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan, begonnen met het als een gek bijdrukken van geld (quantitative easing). Dat wil zeggen, het maken van geld uit gebakken lucht, simpelweg door het drukken op een knop en hé, daar staat weer een miljard.

De markten zijn letterlijk overspoeld met “goedkoop geld”, waardoor landen en zombiebedrijven die allang hoog en breed failliet hadden moeten zijn toch weer aan geld kunnen komen om nog een tijdje verder te draaien.

Waar de rode pijlen staan, was het moment dat wij ons artikel schreven en de betreffende centrale banken in record tempo verder gingen met het drukken van geld.


xxx

Maar, het zijn iedere keer tijdelijke kunstgrepen wat die centrale banken uitvoeren. Doordat ze geld bijmaken vanuit gebakken lucht, moeten ze ook dingen kopen om hun balans weer kloppend te maken. Dus hoe groter het bezit van een centrale bank, des te meer geld hebben ze bijgedrukt, geld wat eigenlijk niet bestaat.

In een normale gezonde economie zou een centrale bank geen geld hoeven bijdrukken en dus ook geen dingen kopen en dus een lage balanswaarde hebben. Over de reden waarom centrale banken ongelimiteerd geld bijdrukken bestaan ook een aantal theorieën.

De crisis in begin 2016 werd veroorzaakt door de centrale banken zelf en dat leidt weer terug naar de grote financiële crisis van 2008. In plaats dat toen alles om zijn beloop werd gelaten, waardoor de chaos misschien op dat moment nog wat groter zou zijn geworden, maar waar uiteindelijk wel een gezonde sanering van een opgeblazen economie uit gevolgd zou zijn, gebeurde dat niet.

De centrale banken begonnen als een razende geld bij te drukken en zij noemen dit dan “het stimuleren van de economie”.  In plaats van dat er een natuurlijke sanering en herstel plaatsvond, werd het systeem kunstmatig weer omhoog gekrikt en konden al diegenen die verantwoordelijk waren voor de crisis in 2008, gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren, maar nu nog een beetje erger.

Omdat centrale banken niet eeuwig geld kunnen bijdrukken begonnen ze eind 2015 te minderen met geld bij maken om te kijken hoe de markt hierop zou reageren en of ze op deze manier in staat zouden zijn de economische verhoudingen weer terug te brengen naar normale waarden.

Het resultaat is bekend: De zaak begon eind 2015/begin 2016 in elkaar te storten en dus werd weer het besluit genomen om dan toch maar weer de geldpersen aan te zetten en de markt opnieuw te voorzien van goedkoop geld, omdat duidelijk was dat de markten zonder dat niet zouden overleven.

We zijn nu weer een paar jaar verder en wederom zullen er pogingen worden ondernomen om “het stimuleren van de economie” versneld af te bouwen met als doel dat begin 2019 het punt bereikt is waarop dit wereldwijd volledig wordt stopgezet.

Wederom zijn we nu al op een punt beland waarop duidelijk wordt dat de economie begint te haperen en schrijft Michael Snyder een artikel met daarin 12 punten waaruit blijkt dat de volgende wereldwijde financiële crisis om de hoek staat.

Het is niet alleen Snyder, het zijn talloze analisten die zien dat we op een heel gevaarlijk punt zijn aangekomen. Of zoals Chris Martenson van Peak Prosperity schrijft:

“De pijn van de crisis uit 2008 zal lijken op een eenvoudige vleeswond, vergeleken met de verwoesting die de volgende deflationaire golf zal aanrichten”.

Centrale banken kunnen niet eeuwig geld bij blijven drukken om “de economie te stimuleren”. Er zal een punt komen waarop de zeepbel gaat klappen. De ervaring heeft ons de afgelopen jaren geleerd dat op het moment dat de centrale banken stoppen met bijdrukken van geld, de bel inderdaad zal gaan klappen.

De vraag is of ze dit nu eindelijk zullen laten gebeuren, of dat ze misschien toch nog een keer de geldkraan zullen opendraaien. In alle gevallen zullen we te maken krijgen met een enorme geldontwaarding en dus raden experts je aan om te zorgen dat je in ieder geval een deel van je geld gebruikt om iets te kopen wat niet zal worden meegezogen in die ontwaarding, zoals goud en zilver.

Bovenstaande staat nog helemaal los van de Italiaanse tikkende tijdbom.