Word wakker en wel heel snel, want de uitrol van 5G in ons land is begonnen.

Alhoewel er nog nooit een onafhankelijk onderzoek is geweest naar de gevolgen voor de gezondheid, zegt de Gezondheidsraad nu dat 5G veilig is.
Eigenlijk wisten we het al van te voren, maar je hebt toch nog altijd een soort stille hoop dat het gezonde verstand eindelijk een keer zal zegevieren in Den Haag.

Die hoop steeg toen er op 4 april 2019 het volgende bericht verscheen:

Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

De Gezondheidsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk.


Nog geen twee weken later, op 14 april 2019, sturen staatssecretaris Mona Keijzer en minister Bruno Bruins een brief naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het volgende staat:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

We kunnen dit met recht crimineel noemen. Ze hebben totaal geen benul wat de werkelijke gevolgen in de praktijk zullen zijn voor de gezondheid, simpelweg omdat helemaal niemand daar ooit onderzoek naar heeft gedaan en toch verklaren ze 5G veilig. De bewindslieden verschuilen zich weer achter de Gezondheidsraad en de kamer slikt dit alles als zoete koek.

Hoe betrouwbaar de Gezondheidsraad is, blijkt uit het volgende:

Er is een internationale beweging van wetenschappers en artsen, verenigd in het 5G Appeal, die oproepen om te stoppen met 5G, totdat er deugdelijke en onafhankelijke onderzoeken zijn uitgevoerd.

Ambtenaren Keijzer en Bruins leggen dat volledig naast zich neer als onzin.

De publicaties waar 5G-appeal en de Groene Amsterdammer zich op baseren, betreffen onderzoeken waarbij biologische effecten bij cellen, planten en dieren gevonden zijn.

Daarnaast is het, volgens het Kennisplatform, niet mogelijk effecten in cellen, planten en dieren te vertalen naar gezondheidseffecten bij mensen.


Als bijvoorbeeld ratten in een onderzoek tumoren krijgen door straling, dan kan je dus niet zeggen dat mensen ook kanker krijgen. Dat geldt dan alleen maar voor ratten, zo redeneren zij.

Het Kennisplatform waar ze het over hebben, bestaat uit de volgende partijen:

In het kennisplatform EMV werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden en kennis te ontsluiten voor burgers, werknemers en lagere overheden.

Onder aanvoering van het RIVM maken ze dan (bewust) een aardige puinhoop van het duiden van de wetenschap.

Dan krijgen we het volgende:

In haar advies concludeert de Gezondheidsraad dat er geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied.

We kunnen alleen maar constateren dat de Gezondheidsraad bestaat uit volledige criminelen die bewust alle bestaande onderzoeken en praktijkvoorbeelden negeren ten faveure van de industrie. Al jarenlang zijn er onderzoeken beschikbaar dat dit wel zo is en al jarenlang waarschuwen artsen hiervoor. Los nog van het feit dat in iedere gebruiksaanwijzing van iedere mobiele telefoon staat dat je deze niet te dicht bij je hoofd moet houden omdat dat schadelijk is.

En wat te denken van de situatie onlangs bij een school in Californië waar een zendmast in de tuin bij spelende kinderen stond? Waar in no time vier kinderen en drie leerkrachten kanker kregen en waar met spoed de zendmast is verwijderd. Zullen we dat dan maar op toeval houden Bruno en Mona? En de statistieken die aantonen dat gelijktijdig met de introduktie van WiFi in 2006 het aantal kankergevallen lineair mee is toegenomen met de expansie van de draadloze technologie.

Jullie zijn verantwoordelijk voor wat er straks met het Nederlandse volk gebeurt. Hoewel tegen de tijd dat mensen bij bosjes dood neervallen, zitten jullie waarschijnlijk al hoog en droog in Brussel of ergens in een dure directiekamer, waar de computers zijn aangesloten met kabels.

Wat trouwens niet in de brief van Bruno en Mona staat is dat er ondertussen een Handvest 5G is, waarbij Nederland wil proberen haar toppositie in Europa op digitaal gebied te handhaven.

Dit zijn de partijen:

Naast SPIE zijn de betrokken partijen die in het netwerk deelnemen: Alliander; BenCom; Brainport Eindhoven; Eurofiber; Economic Board Groningen; Ericsson Nederland; Gemeente Den Haag; Gemeente Eindhoven; Huawei, KPN; Ministerie van Economische zaken & Klimaat; Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat; Nederland ICT; Netbeheer Nederland; NLconnect; Nokia; T-Mobile; Tele2; TNO; VNG; VodafoneZiggo; VolkerWessels Telecom.

En daarom wordt 5G veilig verklaard voor de gezondheid en is men al volop bezig met de uitrol van 5G, ondanks dat dat in alle toonaarden wordt ontkend, zoals te zien in de volgende korte video die we van een lezer opgestuurd kregen (dank!).Meer informatie over straling:

StopUMTS