Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De oranjes hebben een illegale staatsgreep gepleegd
Maandag, 15 juli 2019 23:16
PDF Afdrukken

De geschiedenis zoals wij die leren op school heeft in veel gevallen totaal niets met de waarheid te maken.

Een waarheid waarbij Hitler toch iemand anders was dan wij denken en waar wij tot op dit moment nog steeds bezet Duits gebied zijn.
Als kinderen groeien wij op met een besef dat ons met de paplepel wordt ingegoten en dat is dat Hitler zo ongeveer het slechtste mens op aarde was en dat wij gelukkig zijn bevrijd door de geallieerden.

Wij hebben eerder artikelen geschreven over een andere kant van Hitler en mogelijke achtergronden, maar vandaag een ingezonden stuk door een lezer (dank!) die een compleet ander beeld schetst van Duitsland en Hitler voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Uiteraard is dit de mening van de lezer en wil dat niet zeggen dat het de absolute waarheid is, maar het werpt wel een heel ander licht op de gebeurtenissen zo’n 75 jaar geleden en is zeker de moeite waard om te lezen.

Beste redactie,

Zojuist las ik ''Nederland, het middelpunt van de wereld'' en ik wilde er graag op reageren omdat er een aantal dingen niet kloppen. 

We zoeken eigenlijk allemaal hetzelfde, de waarheid! Ik dus ook... Ik lees dagelijks bijna alle artikelen op jullie site als tegenhanger van de mainstream media. Ook al ben ik het niet altijd met jullie eens, jullie verdienen een dikke pluim voor jullie heldhaftigheid in deze donkere tijden. Ik zie jullie met betrekking tot Adolf Hitler en het Derde Rijk regelmatig zwalken. Hoorde Hitler nu wel of niet bij dat antisociale psychopatenclubje ofwel die Chazaren waar jullie bijna dagelijks over schrijven?

Wil je mijn mening weten?
Nee, hij hoorde er niet bij!

Waarom ik dat denk zal ik hieronder proberen uit te leggen.

Ook al is het een vies woord geworden, maar de blanke mens noem je eigenlijk Ariërs, net als Hitler dat deed. Wij Nederlanders zijn het ook, net als de Scandinaviërs. In het Derde Rijk stond de familie centraal, niet om meer soldaten te kweken, maar om de Ariër in stand te houden. Het ras dat het dichtst bij de schepper staat. Dat klinkt misschien erg verwaand en racistisch, maar laat ons toch eens verder kijken...

De meest ontwikkelde en geciviliseerde landen op deze wereld zijn per definitie blank. Deze landen bezitten ook de meest geavanceerde technologie en het volk kent het meeste empathie (wat door links uitgebuit wordt). Daarbij moet ik expliciet aanmerken dat heel veel technologie in Duitsland ten tijde van het Derde Rijk is uitgevonden en ontwikkeld. Veel van deze technologie is na de oorlog druppelsgewijs voor het volk beschikbaar gekomen. Zo hadden Duitse vliegtuigmotoren technologie die pas in de tachtiger jaren voor auto's werd geïntroduceerd. Dat even terzijde. Wat mij ook opvalt is dat er overal ter wereld duidelijke aanwijzingen zijn die op Ariërs in de oudheid duiden (blauwe ogen, blond of rood haar), al dan niet in de vorm van goden, maar ook archeologische vondsten die daar op wijzen.

xxx

Hitler was in tegenstelling tot wat keer op keer beweerd wordt geen telg van Rothschild en al zeker niet het monster dat van hem gemaakt is geworden. 86 jaar propaganda (est. 1933) heeft zijn vruchten afgeworpen en wordt de dictatuur van het Derde Rijk bij voorbaat al als iets slechts neergezet. Natuurlijk past dat helemaal in het straatje van de ware machthebbers, want het hindert de mensen eraan om eens te kijken hoe het werkelijk zat, en draagt het bij aan de haat jegens Hitler en het Derde Rijk en daarmee ook de blanke mens. Gebrek aan kennis van de Duitse taal is ook een grote hindernis. Bij artikelen in de mainstream, maar ook sites die net als die van jullie over complottheorieën gaan wordt bijna altijd naar Engelstalige, voornamelijk Amerikaanse bronnen verwezen. (Bijna) Niemand interesseert zich voor de Duitse bronnen en zichtwijzen, Duitsers die dat wel doen zijn sowieso nazi's dus daar wordt ook niet naar geluisterd.

Ja, het Derde Rijk was een dictatuur, maar het was een ''Wolhfühldiktatur'' ofwel een ''voel me lekker dictatorschap'' waarbij de juiste mensen met de juiste expertise op de juiste plek werden geplaatst en het volk, in tegenstelling tot wat de mainstream beweerd, wel degelijk hun stem konden laten horen middels referenda.

xxx

Vertaling:

Volksbegeren, in de grondwet verankert Recht stemmen te verzamelen om ze het parlement voor te leggen, dat bij een bepaald aantal handtekening een beslissing moet nemen of een referendum te organiseren waarbij de meerderheid mag beslissen het aan te nemen of te verwerpen. Om dit te bewerkstelligen zijn 10% van de kiezersstemmen nodig, wordt een voorstel door de Reichstag (parlement) verworpen wordt er een referendum gehouden.
(Bron; Das neue Weltlexikon, 1938 (de nieuwe wereldencyclopedie))

Nadat Hitler aan de macht was gekomen bloeide Duitsland weer helemaal op, dit na de vele zware jaren voortkomend uit de eerste wereldoorlog, de financiële malaise van de twintiger jaren, en de vele embargo's en restricties (verdrag van Versailles). Het verdrag was bewust ontmoedigend en onterend voor het Duitse volk gebaseerd op de (gekweekte) haat jegens hen. Duitsland en haar volk moest en zou kapot gemaakt worden!!!

Met andere woorden, de Ariër moest eraan geloven. Dit verdrag van Versailles was hoe dan ook een reden voor een volgende oorlog, ook als Hitler ofwel de NSDAP niet aan de macht was gekomen.

Jullie weten zelf denk ik ook wel welk clubje en welke planning hier achter zat. Luister maar eens naar deze lezing van Morgan Freedman uit 1961(!!!) waarin hij als ex-Jood de waarheid openbaart omtrent de twee wereldoorlogen en voorspeld tegelijkertijd de derde. Alleen deze lezing is eigenlijk al een eigen artikel waard.Het klopt dat Hitler de start van zijn Derde Rijk gefinancierd heeft met geleend geld van Joodse banken. Die lachten hem in eerste instantie uit, namen hem en zijn plannen niet erg serieus, maar het was uiteindelijk Hitler die hen op de neus danste. De Joden ofwel Chazaren hadden Hitler en zijn partij gigantisch onderschat. Het grote kapitaal dat het Derde Rijk bezat was niet afhankelijk van goud of de effectenbeurs, het kapitaal was de gezonde, gelukkige en goedbetaalde arbeidskracht. Bovendien moesten grote bedrijven zoals IG Farben en Thyssen grote delen van hun winst afstaan. Het Derde Rijk had toen het uiteindelijk verslagen werd dan ook geen enkele Staatsschuld. Toch opmerkelijk, niet?

Even een stukje terug in de geschiedenis. Wat veel mensen niet weten is dat Berlijn in de twintiger jaren het middelpunt van seks en drugs was. Transseksualiteit, homofilie en zelfs kinderprostitutie was de normaalste zaak ter wereld. Hitler was degene die daar korte metten mee maakte.  

Het Derde Rijk en de reden waarom we het zo toch zo haten. Kinderbijslag, milieubesef, dierenbescherming, welvaart, Volkswagen, autobahn, welvaart, enz., enz... Het lukte Hitler om binnen enkele jaren het ernstig verzwakte land helemaal om te toveren in een moderne welvaartsstaat die 50 jaar vooruit liep op de rest van de wereld. De methodes waren niet onomstreden, maar hij flikte het wel. Hitler lukte het een weemoedig en verslagen volk op te laten leven en weer trots op zichzelf te zijn.

Een verslag:

''I have now seen the famous German leader and also something of the great change he has effected. Whatever one may think of his methods - and they are certainly not those of a parliamentary country, there can be no doubt that he has achieved a marvelous transformation in the spirit of the people, in their attitude towards each other, and in their social and economic outlook.

He rightly claimed at Nuremberg that in four years his movement had made a new Germany.

It is not the Germany of the first decade that followed the war - broken, dejected and bowed down with a sense of apprehension and impotence. It is now full of hope and confidence, and of a renewed sense of determination to lead its own life without interference from any influence outside its own frontiers.

There is for the first time since the war a general sense of security. The people are more cheerful. There is a greater sense of general gaiety of spirit throughout the land. It is a happier Germany. I saw it everywhere, and Englishmen I met during my trip and who knew Germany well were very impressed with the change.

One man has accomplished this miracle. He is a born leader of men. A magnetic and dynamic personality with a single-minded purpose, as resolute will and a dauntless heart.

He is not merely in name but in fact the national Leader. He has made them safe against potential enemies by whom they were surrounded. He is also securing them against the constant dread of starvation which is one of the most poignant memories of the last years of the War and the first years of the Peace. Over 700,000 died of sheer hunger in those dark years. You can still see the effect in the physique of those who were born into that bleak world.

The fact that Hitler has rescued his country from the fear of repetition of that period of despair, penury and humiliation has given him an unchallenged authority in modern Germany.

As to his popularity, especially among the youth of Germany, there can be no manner of doubt. The old trust him; the young idolize him. It is not the admiration accorded to a popular leader. It is the worship of a national hero who has saved his country from utter despondence and degradation.

To those who have actually seen and sensed the way Hitler reigns over the heart and mind of Germany, this description may appear extravagant. All the same it is the bare truth. This great people will work better, sacrifice more, and, if necessary, fight with greater resolution because Hitler asks the to do so. Those who do not comprehend this central fact cannot judge the present possibilities of modern Germany.

That impression more than anything I witnessed during my short visit to the new Germany. There was a revivalist atmosphere. It had an extraordinary effect in unifying the nation.

Catholic and Protestant, Prussian and Bavarian, employer and workman, rich and poor, have been consolidated into one people. Religious, provincial and class origins no longer divide the nation. There is a passion for unity born of dire necessity.

I have never met a happier people than the Germans and Hitler is one of the greatest men.''

DAVID LLOYD GEORGE
PRIME MINISTER OF ENGLAND DURING WORLD WAR I

COMMENTS ON HIS VISIT TO GERMANY AND MEETING WITH HITLER IN 1936

(Daily Express, September 17, 1936

xxx

Noem mij eens een (wereld)leider van de afgelopen eeuw op die net zo geliefd werd door zijn/haar volk als Adolf Hitler. Zoiets lukt je niet met onderdrukking, dat lukt je alleen als je er ook echt voor het volk bent, en dat was het Derde Rijk. Ik heb het hierbij uitdrukkelijk over de periode '33 tot en met '39 toen de oorlog voor Duitsland begon.

Voor velen mag dit misschien zeer verwerpelijk klinken en zullen dit automatisch met haat en geweld verbinden. Maar je hebt racisme en je hebt racisme. Velen zullen het met mij eens zijn dat de multiculturele samenleving geen succes is. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat je dan alle buitenlanders in een gaskamer wilt stoppen. En zo is het ook met betrekking tot het Derde Rijk, ook daar bestond nuance, zelfs ten tijde van de Jodenvervolging. Daar straks meer over.

Er bestaan nu eenmaal verschillende mensenrassen, ook al beweert de mainstream het tegendeel. Als je een trouwe gojim bent en niet erin geloofd dat er verschillende mensenrassen bestaan, plaats je jezelf nog onder de dieren, en dat zijn gojim, nog minder dan dieren. Want met betrekking tot dieren erkennen we wel degelijk rassen en soorten, en is het voor dierenfokkers een doodzonde ongecontroleerd rassen met elkaar te vermengen. Ik schrijf dit dan ook niet uit haat, maar uit respect voor mijn eigen ras en de vele anderen rassen op deze aarde. Anders wil niet zeggen dat het slechter is, zo heeft ieder ras zijn eigen sterktes en zwaktes. De Ariër is echter toch het meest succesvol dankzij de juiste mate aan intelligentie en empathie.

Dat het zo'n zooitje is in Nederland (en de rest van Europa\wereld) hebben we te danken aan dat kleine groepje dat hier dagelijks op deze site ten tonele verschijnt. Hitler noemde het een satanische macht en sprak openlijk over de methodes die gebruikt werden\worden om volkeren te verdelen en oorlogen uit te lokken. Hitler verenigde het volk, zorgde voor voorspoed en geluk, creëerde die saamhorigheid die in deze maatschappij ontbreekt. Hitler erkende ook de protocollen van de wijzen van Zion als zijnde waar zag het grote gevaar. 

De Jodenvervolging vond wel degelijk plaats, maar dat gold niet voor alle Joden, sommige (half-)Joden hadden zelfs hoge functies binnen het leger. Vele andere Joden bleven ook redelijk ongemoeid. Zelfs een van Hitlers persoonlijke chauffeurs was Joods.  

Ook was er vrijheid van religie en bleef de bijvoorbeeld de moskee in Berlijn ongemoeid. Zo lang de religie geen gevaar voor het Derde Rijk vormde, werd deze niet gehinderd of verboden.

xxx

Het Jodendom had echter de oorlog verklaard, dus deed het Derde Rijk met de Joden dat wat de USA later ook deed met alles wat Japans leek, in concentratiekampen plaatsen.De invasie van Nederland hebben we aan onze overheid te danken. Had deze geen achterbakse spelletjes samen met de Britten gespeeld (die van plan waren het Derde Rijk omver te werpen) en daarmee overduidelijk partij voor Groot-Brittannië te kiezen, had het er misschien heel anders uitgezien voor het Broedervolk zoals Hitler de Nederlanders noemde. Opmerkelijk hierbij is de datum, 9.11.1939.De bezetting van Nederland, Belgie en Frankrijk was dan ook een preventieve maatregel zodat de Britten en Amerikanen er geen gebruik van konden maken als uitvalsbasis. Dat was ook de reden voor de Atlantik Wall. De bezetting zorgde overigens voor een gigantische opleving van de Nederlandse economie en het land voer er in eerste instantie wel bij. De stemming sloeg om dankzij het door het onttroonde koningshuis (zie artikel 21 van de destijds geldende grondwet) gesteunde verzet en de twee-fronten oorlog die een regelrechte uitputtingsslacht voor het Derde Rijk werd. Dit leidde tot een ernstig grondstoffentekort in Nederland, maar ook in het Derde Rijk zelf. Het verzet in Nederland was in veel gevallen weinig anders dan Moffen pesten, het zette geen zoden aan de dijk en heeft nauwelijks iets aan de bevrijding bijgedragen. Wel had het represailles tot gevolg die vele onschuldige levens kostten en voor een grimmige stemming zorgden. De hongerwinter hebben we te danken aan Wilhelmina en de door haar uitgeroepen spoorwegstaking.

Hitler heeft overigens nooit een poging gedaan om Nederland te annexeren om meer Lebensraum te creëren, hij vulde enkel het machtsvacuüm op dat door de laffe vlucht van het koningshuis en de regering was ontstaan. Daarbij was het vanzelfsprekend dat Nederland Duitsgezind moest zijn.

Het Derde Rijk heeft tientallen keren geprobeerd vrede met Engeland te sluiten waarbij de vlucht van Rudolf Hess een ultieme poging was. In de vredesvoorstellen werd onder andere voorgesteld zich uit Nederland terug te trekken en voor de geleden schade op te komen. Churchill weigerde echter keer op keer erop in te gaan. De vernietigingsoorlog tegen het Duitse volk moet en zal plaatsvinden.

''Mr Friedrich claims the British government set out at the start of the Second World War to destroy as many German cities and kill as many of their inhabitants as possible. Civilian deaths were not collateral damage, he says, but rather the object of the exercise. He argues that Churchill had favoured a strategy of attacking the civilian population centres from the air some 20 years before Hitler ordered such raids.'' 

Ook de Russen ofwel communisten ofwel Joods-Bolsjewisten waren uit op een vernietigingsoorlog tegen het Duitse volk. Dat blijkt onder andere wel uit de pamfletten van Ilja Ehrenburg.

''... In "Kill", Ehrenburg wrote: "We shall kill. If you have not killed at least one German a day, you have wasted that day... Do not count days; do not count miles. Count only the number of Germans you have killed." ...

Conclusie, het was geen oorlog tegen het antisemitisme en de nationaal socialisten, het was een oorlog tegen het gehele Duitse volk, waar wij als broedervolk deel van uitmaken. De eerste en tweede wereldoorlog waren in feite de eerste stappen van het befaamde Kalergi-plan waarbij Hitler en het Duitse volk in de val zijn gelokt. Bovendien maakte het de weg vrij voor de bezetting van Palestina, twee vliegen in een klap!

Niemand durft zijn kop boven het maaiveld uit te steken en doe je dat wel dan word je bliksemsnel tot Nazi gebombardeerd en/of (mond)dood gemaakt. Over de holocaust hoef je al helemaal niet beginnen. Vanaf augustus gaat het loos, 75 jaar bevrijding dat overal uitbundig gevierd zal worden, behalve in het nog steeds door de VS bezette Duitsland. De BRD GmbH is een illegale bedrijfsconstructie in plaats van een soevereine staatsvorm. Daarom krijgen Duitsers ook geen nationale identiteitskaart maar een personeelskaart (Personalausweis).

xxx

Het Derde/Duitse Rijk binnen de grenzen van 1937 bestaat officieel nog en is tot op de dag van vandaag niet ondergegaan, sterker nog, Nederland is, net als alle andere landen, nog steeds in staat van oorlog. Het 2 plus 4 verdrag, waar critici graag naar verwijzen is geen vredesverdrag met het Duitse Rijk.Ga na de eerste minuut van de bovenstaande video, Vertaling: ''Met de kapitulatie van de Wehrmacht op 8 mei 1945 is het Duitse Rijk niet ondergegaan. Er is geen volkerrechterlijk document die de oostelijke delen (van het rijk) rechtmatig scheidt. Ons politieke doel blijft het herstel van het statelijke volk in vrije zelfbestemming.''

Niet dat jullie nu denken dat het een of andere nazi is die dit zegt, nee, dit was een hele hoge piet van de Duitse CDA.  Hier nogmaals een bevestiging van de Duitse Bundestag zelf: 

Dit onderstaande gerechtsoordeel bevestigt ook dat het Duitse Rijk niet is ondergegaan, maar bij gebrek aan organisatie en bezetting momenteel niet handelingsbekwaam is. Bovendien wordt vermeld dat de Bundesrepublik Duitsland (BRD) niet de wettelijke opvolger is en ook geen nieuwe West-Duitse staat is, maar een deel van Duitsland dat opnieuw georganiseerd werd. Ondanks dat het Rijk handelingsonbekwaam is geldt wel de Grondwet binnen haar grenzen.

"Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; (...). Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. (...) Mit der Errichtung der BRD wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert. Die BRD ist also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches. (...). Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den "Geltungsbereich des GG". Bundesverfassungsgericht vom 31.7.1973 (2BvF 1/73)

In principe betekent dit voor Nederland dat wij theoretisch ons aan het Duitse bezettingsrecht moeten houden. Het koningshuis heeft namelijk vrijwillig afstand van de troon gedaan en waren de Duitse bezetters gerechtigd dit vacuüm op te vullen. Ook was de bezetting volgens het toenmalige oorlogsrecht volledig legaal.

''Nadat het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland was binnengevallen namen koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei de benen naar Engeland. Dit ondanks dat volgens Artikel 21 van de Grondwet de zetel van de regering in geen geval buiten het Rijk (dus Nederland en de koloniën) verplaatst mocht worden. Maar in Londen ging men, zonder parlement, gewoon door met het uitvaardigen van wetten en koninklijke besluiten, terwijl ze vanwege het schenden van de Grondwet daartoe absoluut niet meer gerechtigd waren.'

Na de ''bevrijding'' heeft het koningshuis in feite een illegale staatsgreep gepleegd en zitten wij theoretisch net als Duitsland met een niet rechtsgeldig systeem opgescheept dat met een schijndemocratie voor verwarring en polarisatie zorgt.

Het koningshuis, tja hoe zit dat nou? Rood, blond haar en blauwe ogen zijn erg dominant, net als bij het Britse koningshuis waar ze, net als de meeste Amerikaanse presidenten bloedverwand mee zijn(!!!), Arisch overkomen, maar zijn ze dat ook? Enerzijds lijkt het onwaarschijnlijk, anderzijds is het toch goed mogelijk.

Ik denk nu even hardop en denk daarbij aan David Icke en zijn bewering dat ''zijn'' reptielen moordzuchtige, pedofiele monsters zijn die het liefst blonde kinderen met blauwe ogen ''offeren''. Ze hebben dus kennelijk Arisch bloed nodig, misschien dus ook wel Arische lichamen om hun ware identiteit te verbergen, als ''Host'' zo maar te zeggen. De schijnmacht die ze hebben kan ook te maken hebben met een vorm van onderdrukking en manipulatie. Het zijn zo maar wat gedachtenkronkels hoor, vertrouwen doe ik de adel in ieder geval niet...

Het is in ieder geval in mijn ogen hetzelfde als wat jullie en ook Hitler beweerde, een satanische macht die ons in zijn wurggreep heeft zonder dat de meeste mensen er ook maar iets van merken. Echte oppositie is onmogelijk, want zodra dat vorm begint te krijgen infiltreren de chazaarse mollen het en ondermijnen de boel door deze in de valse richting te sturen, of als het niet anders gaat, uit te schakelen. Naar mijn mening is er maar een mogelijkheid om deze chazaarse bende uit te schakelen en dat is hulp van buitenaf!

In dat opzicht hoop ik dat de voorspellingen die mij bekend zijn uitkomen en dat de Derde Macht uiteindelijk zal ingrijpen. Dit zal waarschijnlijk na de Russische invasie van Westeuropa zijn, die niet lang na de USraelische aanval op Iran plaats zal vinden. Hier een ouder artikel over deze Derde Macht en hier een ander artikel over enkele voorspellingen.

De reden dat ze nu nog niet ingrijpen is waarschijnlijk wegens het sterke gerucht dat er in de 50 grootste Duitse steden atoombommen zijn verstopt en tot ontploffing gebracht worden als de Derde Macht zou proberen het land te bevrijden. Mogelijk dat de Russen deze uit eigen veiligheid onklaar zullen maken, hetgeen groen licht voor de Derde Macht zou betekenen. Daarna zal er in het duizendjarige Rijk duizend jaren vrede heersen.

Ik hoop dat iedereen die dit leest er een beetje wijs uit wordt en ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat ik geen kwade intenties heb, ik geen enkel volk of ras haat en gewoon net als een kind van vrede op aarde droomt! Ik wil bovendien niet ontkennen dat er gruwelijkheden plaats hebben gevonden, het Derde Rijk was (nog) niet perfect, maar sommige dingen verdienen desondanks nuance en in de juiste context geplaatst te worden.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl