Ondanks dat het er steeds meer op begint te lijken dat Angela Merkel lijdt aan de ziekte kuru, gaat ze stug door.

Als prominent lid van de inmiddels bekende satanische sekte draait ook zij alles om, waardoor vrijheid gelijkstaat aan beperkingen.


Bijna niemand vermoed dat er bij Angela Merkel veel meer schuil gaat achter dat boerse uiterlijk dan een doorgewinterde politica die de ervoor gezorgd heeft dat Europa is overstroomd door vluchtelingen met een ander geloof en cultuur.

Velen denken nog steeds dat Angela dit alles gedaan heeft uit compassie voor de medemens en de noodzaak om verse arbeidskrachten naar Europa te halen. Wat zij deed en nog steeds doet, vormt onderdeel van een geraffineerd plan. 

Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.

Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx

Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx

Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt.

Merkel is derhalve een gewaardeerd lid van de Sekte des Doods en dientengevolge ook vatbaar voor bepaalde ziektes die bij de rest van de bevolking niet voor komen. Een ziekte zoals Kuru, die wordt veroorzaakt door het eten van mensenvlees. In een eerder artikel bespraken wij al de de symptomen en ook dat niet alleen Merkel hieraan lijkt te lijden, maar ook Hillary Clinton.

Eén van de symptomen van kuru is het trillen zoals we dat hebben gezien bij Merkel. We schreven eerder over deze ziekte:

Een andere bijnaam voor Kuru is de "lachende ziekte", omdat slachtoffers vaak oncontroleebare lachbuien krijgen, waarbij ze allerlei spastische bewegingen maken. Andere symptomen kunnen zijn: moeilijk lopen, slechte coördinatie, problemen met slikken, moeite met praten, spiervertrekkingen en problemen met het vastpakken van voorwerpen.

Hierna een korte video van eerder deze week, verder commentaar lijkt hier overbodig.Maar, dat alles neemt niet weg dat ze gewoon keihard doorgaat met het promoten van de agenda van de sekte. 

In de satanische Orwelliaanse wereld die zij voor ogen hebben is alles omgedraaid.

xxx

En zo kan het dat Merkel verkondigt dat als we onze vrije maatschappij willen behouden daar een prijskaartje aanhangt en dat prijskaartje is vrijheid van meningsuiting.

Hier zie je hoe de sekte opereert. Vrijheid van meningsuiting is zo ongeveer het hoogste goed dat we hebben en dus wordt dat aangemerkt om drastisch te worden beperkt, zodat wij een vrije maatschappij kunnen hebben.

Alles precies omgekeerd.

Zij roept de Duitse Bundestag, Tweede Kamer, op om ervoor te zorgen dat vrijheid van meningsuiting wordt beperkt wanneer er sprake is van (door de overheid gedefinieerd) haatzaaien en wanneer de waardigheid van andere mensen in het geding is. 

Trap niet in de agenda van de sekte, blijf ze ontmaskeren voor wat ze werkelijk zijn, verspreid het woord en blijf vooral zeggen wat je denkt.