Zoals we vaker schrijven vindt de Nederlandse overheid het prachtig als er weer nieuwe dwangmaatregelen ingevoerd worden om de handen in de lucht te gooien en te zeggen dat zij er ook niets aan kunnen doen.

Daarom zijn zij ook niet degenen die verplichte vaccinaties gaan invoeren, maar een andere partij daarentegen staat te trappelen om dit wel te doen.Wanneer een overheid zich vrijwillig terugtrekt uit een zo omstreden onderwerp als verplichte vaccinaties, dan moeten onmiddellijk alle alarmbellen gaan rinkelen.

Half december verscheen het volgende bericht:

“Een algemene wettelijke vaccinatieplicht levert weinig op. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.”

Er worden allerlei mooiklinkende redenen aangevoerd, waarom het beter is dat men gaat proberen mensen te overtuigen in plaats van te dwingen. Echter, uiteraard zit er een adder onder het gras zoals blijkt uit een uitgebreid artikel op Vaccinvrij.

Wat men doet is de nationale inentingsverplichting weghalen, zodat deze vervangen kan worden door een Europese, zelfs wereldwijde, inentingsverplichting en dat alles onder controle van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dit plan heeft ook een naam en heet Global Vaccine Action Plan (GVAP) en kent op dit moment nog geen verplichting, maar dat is een kwestie van tijd.

Het wereldwijde vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder invloed van zakenman Bill Gates, de op één na grootste donateur van de WHO is een plan ontwikkeld om elk kind ter wereld te vaccineren; het Global Vaccine Action Plan. Met het GVAP heeft de WHO zich verzekerd van de politieke medewerking van bijna elk land ter wereld voor het opzetten van de infrastructuur die nodig is om een globaal – “one-size-fits-all’ – vaccinatiebeleid te realiseren. Het plan heeft consequenties voor elk kind ter wereld, maar er is geen democratische besluitvorming aan voorafgegaan. En nog erger: de wereldbevolking wordt niet over het GVAP geïnformeerd!

Dit wereldwijde actieplan is weer onderverdeeld in 6 verschillende regioplannen (Hunger Games maatschappij), waarbij wij te maken zullen krijgen met The European Vaccine Action Plan (EVAP).

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het EVAP en zich daarmee de ‘noodzaak van het bereiken van de doelen van het GVAP/EVAP’ op de hals gehaald. Eén van de doelen van het GVAP/EVAP heeft betrekking op het verhogen van de vaccinatiegraad. Onderdeel van het wereldwijde plan is dat overheden verantwoording afleggen over de vorderingen die ze maken. De Nederlandse overheid laat regelmatig onderzoek doen naar het ‘prik-gedrag’ van ouders om de juiste strategie te kunnen bepalen om het doel van een hoge vaccinatiegraad te bereiken.

We hebben hier weer zo’n stikstofachtige constructie, waarbij ons land zich committeert aan het één of ander verdrag, vervolgens doet alsof het niet bestaat en wacht tot het voor de rechter wordt gesleept die het vervolgens dwingt om het beleid waarvoor ze hebben getekend, uit te voeren. Waarbij de overheid dan vervolgens de handen in de lucht gooit en zich volledig van de domme houdt en overmacht aanvoert.

Echter, zover zal het in dit geval waarschijnlijk niet komen, omdat men gaat kiezen voor de pandemie route. Een wereldwijde bedreiging, waartegen maar één ding zal helpen volgens de WHO en dat is massaal iedereen vaccineren.

Wanneer de WHO een pandemie uitroept en beveelt (officieel heet dit aanbevelen) dat er gevaccineerd dient te worden, dan moeten alle aangesloten landen dat bevel uitvoeren. En aangezien zo goed als ieder land ter wereld lid is van de VN heb je daarmee een wereldwijde inentingsverplichting.

Het mooie voor degenen die dit willen bewerkstelligen is dat hiermee de druk wordt weggehaald bij nationale overheden om hun bevolking te dwingen zich te laten vaccineren. Zij kunnen, zoals ze het liefste doen, de handen in de lucht gooien en claimen dat zij er ook niets aan kunnen doen, want die pandemie en de WHO….

Voor de bevolking klinkt een pandemie en de daarbij behorende “maatregelen om de wereld te beschermen” heel anders dan: "je wordt verplicht om je te laten vaccineren" en dus zullen zij zich als makke schapen richting injectiespuit begeven.

Deze pandemie is op dit moment in volle voorbereiding. Het volgende is wat Vaccinvrij schrijft:

De WHO heeft de mazelen als speerpunt genomen in haar campagnes om de vaccinatiegraad te verhogen en een verplichting te rechtvaardigen. De mazelen is een kinderziekte waaraan in de derde wereld en Oostbloklanden nog steeds kinderen sterven.

Maar dit heeft meer te maken met extreme armoede en de daarmee gepaard gaande verminderde weerstand van de kinderen, dan het ‘gevaar’ van deze kinderziekte. De media hebben het er niet over, want dit zou de vaccinatiegraad in de Westerse wereld niet ten goede komen, maar de WHO weet dat ernstig ondervoede kinderen niet genoeg kracht hebben om koorts te genereren, wat nodig is om de mazelen op een normale manier door te maken – waardoor de kans op sterfte aan de mazelen dramatisch toeneemt.


Zoals we enkele dagen geleden schreven is men in Afrika is begonnen met het uitroeien van zwarte kindertjes door het op grote schaal vaccineren tegen mazelen. Wat dit massaal vaccineren zal veroorzaken is dat er vele miljoenen kinderen straks ziektedragers zijn en de mazelen in recordtempo verder zullen verbreiden. Aangezien de kinderen daar een verzwakt immuunsysteem hebben, geen of slechte voeding en slechte sanitaire voorzieningen zullen zij bij bosjes sterven aan de mazelen.

De WHO weet dat ernstig ondervoede kinderen niet genoeg kracht hebben om koorts te genereren, wat nodig is om de mazelen op een normale manier door te maken – waardoor de kans op sterfte aan de mazelen dramatisch toeneemt.

Het zal straks niet alleen meer Congo zijn waar men te kampen heeft met een mazelenepidemie, maar geheel Afrika en dat is het moment dat de WHO zal ingrijpen, want dan loopt ook de gehele wereld "gevaar" en aangezien de vaccinatiegraad in sommige landen aan de lage kant is, zal men een pandemie uitroepen en bevelen dat ieder land haar inwoners, kinderen en volwassenen, gaat vaccineren tegen de mazelen. Want, dat was vroeger een onschuldige kinderziekte, maar tegenwoordig levensgevaarlijk volgens de mainstream media want er gaan meer mensen aan dood dan aan ebola.

Naast de WHO heb je ook nog een enge particuliere organisatie, waar je uiteraard zoals altijd ook weer dezelfde namen tegenkomt, zoals we enkele maanden geleden schreven:

In 2017 werd door Duitsland, India, Japan, Noorwegen, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en het World Economic Forum de Coalition for Epidemic Preparedness opgericht (CEPI). Doel van deze organisatie is het ondersteunen van het ontwikkelen van vaccins om belangrijke pandemische bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Ook hier weer de usual suspects zoals Bill and Melinda Gates.

Het draait uiteraard zouden we willen zeggen weer om vaccinaties. Het rapport legt er met klem de nadruk op dat individuele landen niet echt zijn uitgerust om zelf vaccins te ontwikkelingen, de productie ervan ligt voor 140 landen waaronder ook NL, al bij 1 partij het Serum institute of India, en dat er daarom wereldwijde clubs zoals CEPI in het leven geroepen zijn om hierbij "te helpen".

Al vaak schreven wij hoe Nederland zich in het centrum van de macht begeeft, hoe uitgenodigd worden op de Bilderbergconferentie een voorbode is van een rol die wordt toebedeeld aan de genodigde binnen een of andere sinistere agenda.

Zo ook de Nederlandse minister Sigrid Kaag die in 2018 de Bilderbergconferentie bezocht in Turijn en nu, hoe voorspelbaar, opduikt in de board van GPMB (pag 33).  Samen met allerlei zogenaamde experts op allerlei gebied, maar als je wat extra onderzoek doet bij deze namen dan ontdek je al snel het web van belangenverstrengelingen en wordt al heel snel zichtbaar dat de zogenaamde onafhankelijkheid van deze organisaties in zijn geheel op leugens berust. Sigrid is sinds 26 oktober 2017 namens de partij des doods (D666) minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Tevens was zij van 13 februari 2018 tot 7 maart 2018 waarnemend minister van Buitenlandse zaken.

Een pandemie is tenslotte een wereldwijd fenomeen, dus moet de oplossing (altijd vaccinaties) ook op wereldniveau worden gevonden.

En zo worden we met z'n alleen weer op een dwaalspoor gestuurd, want: "zie je wel, de overheid wil helemaal niet verplicht vaccineren".

De overheid wil dat wel degelijk, ze heeft alleen liever dan iemand anders de handen vuil maakt.