De Illuminati weet als geen ander dat de weerstand tegen de komende slavernij van de mensheid het grootst is in de Europese (blanke) landen.

Het is dan ook niet voor niets dat zij beide Wereldoorlogen in juist dat gebied hebben gepland om zo landen te vernietigen en weerstand tegen de door hen gewenste wereldheerschappij de kop in te drukken.


Als je wilt weten op wat voor onvoorstelbare manier wij worden misleid en gemanipuleerd en waar dit alles uiteindelijk toe zal leiden, lees dan de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion.

Lees ze en verbaas je erover dat dit document dat meer dan 100 jaar oud is zo precies klopt met wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt.

Ieder gecontroleerd mainstreamkanaal zal je weten te vertellen dat de Protocollen nep zijn, maar dat zijn ze niet. Ze zijn net zo echt als de blauwe belastingbrieven die bij je op de deurmat liggen. Ook daarvan zou je willen dat ze niet bestonden, maar helaas is de werkelijkheid anders.

Iemand die helemaal heeft uitgezocht hoe dat nepverhaal in de wereld kwam is David Icker. Eerder schreven wij hierover al het volgende:

Dat het antisemitisme door de mainstream media gelijk wordt gesteld aan kritiek op het Zionisme, klopt ook precies met wat er in de protocollen staat.

4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureau's samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

Hiermee ook gelijk één van de belangrijkste punten die pleiten voor de echtheid van deze Protocollen, want wanneer je die leest, dan is het alsof je met verbijsterende duidelijkheid ziet wat er op deze wereld gebeurt en vooral ook waarom.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat ze voor komen in het bekende Illuminatispel van Steve Jackson.


xxx

Het verhaal zoals is uitgezocht door David Icke: 

In 1921 kwam de Engelse krant The Times met een artikel over de Protocollen en daarin vroegen ze zich verbaasd af hoe het mogelijk was dat de situatie in de wereld een exacte weerspiegeling kon zijn van de Protocollen. Met andere woorden, het kan bijna niet anders of ze moeten echt zijn.

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd, zie punt 4 van de Protocollen hierboven. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.

David Icke zegt hier uitgebreid onderzoek naar te hebben gedaan vanwege het grote belang van de Protocollen. De praktijk heeft ondertussen door de jaren heen geleerd dat een David Icke niet zomaar wat blaat, maar wel degelijk zaken goed onderzoekt, zoals ook blijkt in en uit de vele boeken die hij heeft geschreven.

Maar zelfs al zou je geen snars geloven van de uitleg van Icke, lees dan toch die Protocollen en kijken naar en vergelijk met de huidige situatie in de wereld. Wel bizar dat een document dat ongeveer 120 jaar geleden werd geschreven exact weergeeft wat er in de wereld gebeurt, ook nu, en waar we naartoe onderweg zijn.

De leden van de Illuminati die hiervoor verantwoordelijk zijn vinden we terug bij de bekende satanische sekte, ook wel Rothschild mafia genoemd. 

J. Edgar Hoover, de man die 37 jaar lang de baas was van de Amerikaanse FBI, zei er het volgende over:

"Het individu is gehandicapt omdat hij oog in oog komt te staan met een samenzwering die zo monsterlijk is, dat hij niet kan geloven dat deze bestaat".

Een monsterlijke samenzwering die wel degelijk echt is en voornemens is de wereld net zolang op te zadelen met corruptie, oorlogen en strijd totdat deze bereid is haar wereldregering te aanvaarden.

Dit wordt ons al verteld in de Protocollen:

24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen uitroepen: "Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten" staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden."

We weten dat de infiltratie van de katholieke kerk door de Illuminati haar beslag kreeg toen in een door Father Malachi beschreven ceremonie de kerk in 1963 officieel overging naar het satanisme. De Illuminati had voor die tijd via haar filiaal de Jezuïeten wel een bepaalde invloed op de katholieke kerk, maar volgens een aantal onderzoekers streden de pausen voor de Tweede Wereldoorlogen tegen de plannen van de sekte.

Henry Makow vertelt op zijn website het verhaal van de Joodse historicus en auteur David Kertzer, die een boek heeft geschreven met de titel: "Popes against the Jews". Hij schreef dit boek met de gedachte dat hij op die manier kon aantonen dat de katholieke kerk een belangrijke rol speelde in het aanwakkeren van antisemitisme.

Echter, los van de agenda van Kertzer, bevat het boek een schat aan informatie, voor een groot deel afkomstig uit de archieven van het Vaticiaan. Henry Makow noemt Kertzer een naïeve Jood die gelooft dat de kerk zo heftig tekeer ging tegen de Joodse vrijmetselaars en hun praktijken vanwege vooroordelen en omdat ze jaloers zouden zijn op het succes van de Joden. Iets waar volgens Makow niet alleen Kertzer last van heeft, maar veel intellectuele Joden die niet het verschil zien tussen Joden en de sekte (Illuminati).

Dat herkennen van het verschil komt in de rest van de wereld zo mogelijk nog minder voor, waardoor de sekte het machtige wapen van het antisemitisme in de strijd kan gooien.

In zijn boek geeft Kertzer een aantal voorbeelden van hoe de katholieke kerk de strijd aan ging met de Illuminati. 

Zo staan daar onder andere stukjes in die gepubliceerd zijn in katholieke kranten zoals het volgende: "De Joden zullen het geliefde land en het instrument van satan worden......De Joodse vrijmetselaars regeren de wereld.....In Pruisen zijn van de 642 bankiers er 550 Joods en in Duitsland, Oostenrijk en sommige delen van de Oriënt is het woord "invasie" niet een overdreven woord om hun aantal, hun brutaliteit en hun bijna weergaloze macht te beschrijven.

Verder staan er in het boek uitspraken van katholieken zoals die van een Italiaanse monnik in 1825 die schreef "Waar ze ook wonen, de Joden vormen een staat binnen de staat. Tenzij de christenen heel snel handelen, zullen de Joden er eindelijk in slagen om van de christenen hun slaven te maken. De hemel zij met ons als wij onze ogen sluiten. De dominantie van de Joden zal hard, inflexibel en tiranniek zijn".

In 1865 waarschuwde de hoofdredacteur van Civilta Cattolica voor de seculiere Joden (sekteleden) die lid werden van de vrijmetselarij loges die "onze christelijke maatschappij dreigen te vernietigen en uit te roeien".

Hij schreef verder: "Dergelijke sektes uiten die woede, die vendetta en die satanische haat van de Joden tegen hen die hen heerschappij over de wereld ontzeggen, terwijl de absolute heerschappij over het gehele universum bij hen de Joden berust, dit omdat God hen dat heeft gegeven.".

In 1922 schreef de Weense correspondent van de Civilta Cattolica dat als de huidige trend zich zou voortzetten, Wenen niets anders dan een Joodse stad zal worden. Onroerend goed, waaronder alle huizen, zullen van hen zijn. De Joden zullen de bazen en de heren zijn en de christenen hun dienaren.

Na de Tweede Wereldoorlog is het afgelopen met de strijd van de pausen tegen de Illuminati, want zij worden geïnfiltreerd en overgenomen en vormen sinds 1963 een satanisch onderdeel van diezelfde Illuminati.

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...

De Kerk heeft zich in het geheim dus officiëel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie - rituelen en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als van Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.

In tegenstelling tot de katholieke kerk zelf, zijn de Jezuïeten wel opgericht door de satanische sekte en is het dan ook voor niets dat wij nu voor de eerste keer in de geschiedenis een vrijmetselaar en Jezuïet op de satanische troon in het Vaticaan hebben.

xxx

Er is nog één stap te gaan, voordat de wereld klaar is om de wereldregering/heerschappij van de Illuminati te omarmen.

Dat is een Derde Wereldoorlog die nodig zal zijn om een flink deel van de wereldbevolking uit te dunnen en waarbij het restant zal smeken om een wereldregering zodat dit nooit meer kan voor komen.

Een Derde Wereldoorlog zoals voorspeld door een andere vrijmetselaar en die nu door twee bekende hedendaagse vrijmetselaars steeds meer vorm begint te krijgen.

En zo zal je zien dat iedere keer opnieuw de voorspellingen zoals die meer dan 100 jaar geleden in de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion uitkomen. Alsof iemand precies wist wat er over 100 jaar zou gebeuren.

24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen uitroepen: "Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten" staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden."