Iedere dag die voorbijgaat wordt het risico dat de wereldbevolking “nooit meer beter wordt” groter.

Deze situatie wordt uiteraard bewust gecreëerd, maar gelukkig kunnen we er wel wat aan doen.


 
 
 
Iedereen die weet wat voor vreselijk duivels plan er op dit moment wordt uitgevoerd, wordt af en toe wel eens wanhopig en denkt: Wat kan ik eraan doen? Wat kan ik doen om die machtige krachten achter de schermen een halt wordt toegeroepen voordat ze onze wereld compleet vernietigen?

Het antwoord is: zoveel mogelijk artsen mobiliseren die bereid zijn om de waarheid te spreken en daarmee een einde maken aan deze krankzinnigheid. We zijn nu in het stadium beland dat oude mensen niet alleen worden opgesloten en geïsoleerd, nee, nu worden er ook nog tralies om hen heen gezet. De nieuwe normaal?
 
Hoe wij met z'n allen kunnen helpen is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk medici op de hoogte worden gesteld van een aantal werkelijke feiten.

Wij willen dan ook eenieder vragen om dit artikel, of desnoods alleen de video als je geen link naar deze site wilt delen, door te sturen naar één of meerdere artsen en hen echt dringed vragen of ze een klein half uur van hun kostbare tijd willen nemen om onderstaande video te bekijken. De video is ook door ons gedownload en opvraagbaar in het geval je er geen toegang meer tot zou hebben.

Het is een interview, een soort lange teaser voor de documentaire die volgt en waar we eerder over schreven een paar dagen geleden, met het verhaal van Dr. Judy Mikovits. Een vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper/microbioloog die al 30 jaar werkzaam is op dit gebied en ook samenwerkte met Fauci. De man die nu ontmaskerd wordt als misdadiger, wat iets is dat Dr Mikovits aan den lijve heeft ondervonden.
 
Dr Mikovits neemt geen blad voor de mond, staat niet op de loonlijst noch wordt ze gesponsord door grote farmaceutische bedrijven. Sterker, haar leven is door haar collegas opzettelijk verwoest. En waarom? Omdat ze haar eed "do no harm" serieus neemt en niet uit financieel gewin mensen misbruikt. Uiteraard wordt ze daarom hard tegengewerkt en gedemoniseerd. Dat is de modus operandi zoals we die altijd weer zien.

Er is al langere tijd een heksenjacht bezig op Dr. Mikovits omdat zij de gevestigde medische orde ontmaskert en met naam en toenaam de daders noemt die miljoenen doden op hun geweten hebben. Ze schreef ook een boek dat medio april (vorige maand) uit kwam "plague of corruption, restoring faith in the promise of science"  met een voorwoord van Robert Kennedy Jr die op zijn beurt strijdt tegen big farma en hun gifspuiten en daarover communiceert op zijn website Children's health defense.
 
Mikovits wordt opgejaagd en is zelfs het gevang in gegooid omdat ze hen die medicijnen en behandelingen die werken weghouden bij mensen ontmaskert. Werkende middelen worden weggehouden bij mensen omdat hier geen patenten op rusten en de behandelingen en medicijnen waar wel patent op rust en vaak niet werken, worden juist gepromoot. Eén van de schuldigen en verantwoordelijk voor miljoenen doden is de inmiddels beruchte Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse overheidsadviseur op het gebied van coronabestrijding. Fauci, de man waar de hele wereld nu achteraan loopt als het gaat over hoe om te gaan met het corona virus. Het is een misdadiger, een dief en een moordenaar, zo is te concluderen uit de woorden van Dr Mikovits die goed onderbouwd haar verhaal toelicht.

In de documentaire komen ook nog kort andere belangrijke artsen aan het woord waar wij eerder over schreven zoals Dr. Erickson en Dr. Kyle-Sydell.

Wanneer artsen en wetenschappers de onderstaande documentaire bekijken zonder vooroordeel en ze zijn bereid om daarna misschien zelf een stukje onderzoek te doen en niet naar de propagandaverhalen te gaan, dan is er een goede kans dat ook zij overtuigd zullen raken. Het is namelijk niet voor te stellen dat een arts die vanuit goede wil zijn of haar beroep heeft gekozen na het zien van de documentaire nog gelooft in de virushoax.

Als ze weten dat ziekenhuizen in Amerika 13.000 dollar krijgen als ze een patiënt het stempel “corona” op weten te plakken, precies zoals ook Dr Erickson in zijn interview vertelt, en 39.000 dollar als ze vervolgens deze patiënten aan een ventilator weten te krijgen, dan moet er toch ergens een belletje gaan rinkelen. Zeker ook, omdat steeds meer dokters van mening zijn dat wanneer mensen aan ventilatoren worden gezet, ze juist sterven.

Als ze het betoog van Dr. Erickson in de documentaire volgen die zegt dat het opsluiten en isoleren van mensen een averechts effect zal hebben en dat de wereldwijde lockdown betekent dat we straks een golf aan nieuwe ziektes en infecties kunnen verwachten, omdat het natuurlijk immuunsysteem van de mens met de dag zwakker wordt.

Dat we juist bacteriën en virussen nodig hebben in ons dagelijks leven om ervoor te zorgen dat ons lichaam op een natuurlijke manier in staat is om deze indringers onschadelijk te maken en dat juist dit mechanisme door iedere dag dat we langer in isolatie doorbrengen verder wordt verzwakt.

Wat ook naar voren komt in de documentaire is iets waarover wij eerder schreven en dat is dat mensen die zijn gevaccineerd voor de griep een aanzienlijk groter risico lopen besmet en ziek te raken door dit virus. Dat dit hetgeen is dat waarschijnlijk zoveel doden heeft veroorzaakt in het noorden van Italië omdat men daar aan het experimenteren is geweest met vier verschillende variaties van het griepvaccin.

En om de artsen gerust te stellen: Dr. Mikovits wordt afgeschilderd in de pers als een antivaxxer, wat zij absoluut niet is zoals ze zelf aangeeft in de documentaire. Ze werkt op het gebied van immunologie en zij vindt dat bepaalde vaccinaties daar onderdeel van kunnen vormen.

Dus, we hebben hier niet te maken met een soort aluhoedje complotter, maar met een gedreven, lang ook gerespecteerde wetenschapper die werkt voor het belang van de mensheid en niet voor het grote geld.

Het zijn daarom de artsen die de oplossing kunnen vormen deze pandemiehoax. Hoe meer artsen zich aansluiten bij hen die al naar voren komen en de waarheid naar buiten brengen, des te eerder komt er een einde aan deze massahysterie en kunnen wij ons leven weer oppakken.

En dan een leven op een normale manier zonder gedwongen vaccinaties van een software boer die nog nooit een medische opleiding heeft gevolgd. Een leven zonder die krankzinnige anderhalve meter regel.

Help daarom mee door te zorgen dat via jou in ieder geval één arts kennis neemt van deze documentaire.

Meer informatie over vaccinatie: