Als het Witte Huis het niet doet, doen wij het. Niburu maakt officieel bekend dat er buitenaards contact is. Dat doet zij al sinds 2002 en wel op veel verschillende manieren.

Het onomstotelijke bewijsmateriaal en de talloze verklaringen worden grotendeels genegeerd door overheid en media. Brieven en gesprekken met onze regeringsleiders hebben weinig effect gehad.

De publiekelijke bekendmaking van buitenaards contact heeft ondanks de grote bewijslast nog niet plaatsgevonden. Nu is toch het moment aangebroken dat de omvang en de echtheid van het bewijs niet langer genegeerd kan worden.

We bundelen onze krachten en blijven hier mee doorgaan totdat Disclosure een feit is en in het collectieve bewustzijn op Aarde is doorgedrongen. Laten we goed beseffen dat we met grote aantallen inwoners in een relatief klein gebied veel in beweging kunnen brengen en een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld. We nodigen iedereen uit om hier onderdeel van te worden door te praten over dit onderwerp en de informatie via alle mogelijke kanalen te verspreiden.

Honderdduizenden Nederlanders zijn getuige geweest van buitenaardse objecten en duizenden hebben contact gehad met buitenaardse levensvormen. Elke dag melden zich meer mensen. Het gaat om burgers, politici, politieagenten, militairen, wetenschappers en zakenlieden die tegenover Niburu hebben verklaard contact te hebben gehad.

Het is natuurlijk te begrijpen dat er veel mensen zijn die ‘buitenaards contact’ bij voorbaat afwijzen omdat ze weinig of niet in aanraking komen met deze informatie via de massamedia. Het is niet zo dat de meeste mensen denken dat we de enige levensvorm zijn in ons universum. De meesten denken wel dat het al publiekelijk bekend zou zijn wanneer er buitenaardse beschavingen zouden zijn die onze planeet bezoeken.

Prioriteit

Op Aarde is de laatste duizenden jaren geen sprake geweest van evolutie. Mensen leven niet in harmonie met elkaar, kunnen de natuur niet beschermen en hebben een gebrek aan gezondheid en geluk. Daar komt bij dat veel mensen niet in hun basisbehoefte kunnen voorzien terwijl er wel geldverslindende projecten zijn om technologische vooruitgang te boeken. Waar ligt de prioriteit? De meeste rijkdom is in handen van één procent van onze wereldbevolking. Vanwege economische belangen wordt voorkomen dat geavanceerde technologieën op basis van antizwaartekracht en vrije energie terechtkomen in het publieke domein. Belangenverstrengeling, machtsposities en cover-ups hebben de ontwikkeling van de mensheid doen stagneren.

Soms nemen we niet waar wat we zien, maar wat ons brein zich herinnert. Toen Columbus Amerika ontdekte konden de indianen zijn schepen waarschijnlijk niet zien omdat hun referentiekader geen afbeelding van een schip kon vinden. Voor andere natuurvolkeren is contact met buitenaardse schepen en bemanning erg gewoon omdat hun waarnemingen niet worden beïnvloed door de programmering van de samenleving.

Zouden buitenaardsen gezien het verleden van de mensheid niet heel zorgvuldig kiezen in welke mate zij zichzelf laten zien en aan wie? Zouden zij zich vanuit mentaal-emotioneel oogpunt dan niet weerhouden van het verspreiden van angst? Zouden zij zich niet ten koste van alles willen houden aan de universele wetten om uit het wiel van karma te blijven?

Tegenstrijdig

Volgens het Witte Huis is er geen buitenaards contact op Aarde, maar is de regering wel op zoek. De ambtswoning van de zittende Amerikaanse president noemt het SETI-project, maar dat is erg verrassend. In het begin werd SETI gesteund door NASA, maar later grotendeels genegeerd door de Amerikaanse regering. Sterker nog, de regering was er grotendeels de oorzaak van dat het project in april dit jaar werd stilgelegd. Zonder actrice Jodie Foster zou SETI mogelijk niet langer bestaan.

Er zijn veel aanwijzingen dat de Aarde er zonder hulp van buitenaardse beschavingen niet meer was geweest. Laten we deze hulp met open armen ontvangen en zelf het initiatief nemen. Openheid is de enige manier. Mensen die denken dat we geïsoleerd leven van andere beschavingen in het universum kunnen ter overweging onderstaande video’s bekijken.

Wegens de gecoördineerde krachtenbundeling gelieve uw verzoek betreffende de erkenning van buitenaards contact zo veel mogelijk te richten aan de VVD t.a.v. Mark Rutte via en de redactie van de NOS via met een cc naar

Team Niburu