Arm en rijk, groot en klein, veel, heel veel Amerikanen lopen rond met vuurwapens. En dat wordt een (overheids)probleem als de bevolking zich gaat roeren.

Nu kun je wel een deel van de bevolking willen opsluiten in FEMA kampen, maar dat dan liever niet als ze massaal terugschieten.


En daar hebben we in een notendop het hele verhaal. Het aantal vuurwapens in Amerika wat in handen is van de bevolking, dus geen leger, politie of andere instanties wordt geschat op 270.000.000.  

Wanneer door de volledig in elkaar stortende economie, het ene bankschandaal na het andere, meer en meer mensen die uit hun huizen worden gezet, de rijken die alsmaar rijker worden, er dan uiteindelijk iets knapt bij de bevolking, dan wil je als machthebber liever niet tegenover 270.000.000 wapens staan in handen van mensen die denken dat ze niets meer te verliezen hebben.

Je wilt dan zonder al teveel geweld, de “dissidenten, “terroristen” en nog zo wat categorieën mensen kunnen oppakken, in treinen stoppen en richting de FEMA vakantiekampen sturen.

Nu is wapenbezit een heilig recht in de Verenigde Staten en als president wil je daar dan liever ook niet je handen aan branden, omdat het je dan weleens de verkiezingen zou kunnen kosten. Dus, hoe te tornen aan dit recht zonder dat je zelf de boeman wordt?

Je begint dan met het doorspelen van het balletje richting Verenigde Naties. Een wapenverdrag om de internationale wapenhandel aan banden te leggen. Prachtig, nobel voorstel, toch? En als je dan toch bezig bent met zo’n verdrag en dat zijn ze, dan moet je zorgen dat ook alle wapens wereldwijd onder dat verdrag vallen, inclusief de lichte en handvuurwapens.

Dan blijkt opeens dat dit verdrag toch wel een tikje verder gaat dan de gemiddelde Amerikaan lief is, want zoals de voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, John Bolton het uitdrukt: “Men probeert net te doen alsof het een verdrag is wat de internationale wapenhandel tussen landen moet reguleren, maar de werkelijke agenda is controle over het privéwapenbezit in Amerika”.

En het (New World Order) argument van de Verenigde Naties luidt: “Alle wapens wereldwijd zijn op de één of andere manier betrokken bij illegale activiteiten en dienen daarom gecontroleerd en gereguleerd te worden door één wereldautoriteit”.

Dit voorstel zal, als de Amerikanen in de gaten krijgen wat het werkelijk inhoudt, wel de nodige weerstand oproepen. Een mooi voorbeeld over hoe het doorvoeren van zoiets waar grote weerstand tegen bestaat verloopt, is de verplicht ID kaart in Engeland.

Na 9/11 intensiveerde de wereldwijde controle over de bevolking als onderdeel van een grotere plan. Een heel nuttig onderdeel daarvan voor de Elite is de identiteitskaart (in Hitler's tijd bekend als Ausweiss). Nu is de Engelse bevolking nogal gesteld op haar privacy en zij stond dus niet echt massaal in de rij om zo’n kaart verplicht bij zich te dragen.

Er was dus veel weerstand bij de bevolking tegen de invoering van deze kaart. Zodanig zelfs dat het in de Wikipedia beschreven staat: The introduction of the scheme was much debated, and various degrees of concern about the scheme were expressed by human rights lawyers, activists, security professionals and IT experts, as well as politicians.

Op 7 juli 2005 zijn er de bomaanslagen in de Londense metro (7/7). In 2006 wordt dan simpelweg alsnog en zonder verdere problemen de identiteitskaart ingevoerd in Engeland. De dag na de aanslag wist de Engelse Minister van Binnenlandse Zaken, Charles Clarke, al het volgende te verklaren: “Alles in overweging nemend ben ik van mening dat ID kaarten zullen helpen in plaats van belemmeren bij een bepaalt type terroristische activiteiten." Ook suggereerde hij dat in de toekomst vrijheden misschien beperkt hoorden te worden.

Onmiddellijk na de moorden door James Holmes tijdens de Batman filmpremiere in Aurora USA, start de mainstream media al met propagandaberichten, waaruit zou blijken dat een strengere (wapen)regulatie dit soort incidenten zou kunnen voorkomen dan wel beperken. Vooropgezet?

Om mensen zoals James deze moorden te laten plegen is niet eens zo heel veel nodig. Dit kan bijvoorbeeld al door gebruik te maken van de drug scopolamine, wat in de volksmond bekend staat als Devil’s Breath. Deze drug zorgt ervoor dat je je vrije wil tijdelijk volledig verliest en zorgt zelfs voor geheugenverlies. Als iemand tegen een James, onder invloed van scopolamine, zegt: “Spring van de tiende verdieping naar beneden”, dan doet James dat.

Kijk goed naar het gezicht van Jason Holmes in de rechtbank. Een gezicht, zo lijkt het in deze serie foto's, wat langzaam weer wakker wordt en zegt: "Wat doe ik hier eigenlijk? Hoe ben ik hier terechtgekomen?".

Een van de manieren om te kunnen bepalen of er opzet in het spel was is eigenlijk door de aloude vraag te stellen: “Wie heeft er voordeel bij deze actie?”.

Bron:

Infowars