Al meer dan zeventig jaar wordt de mensheid dagelijks gebombardeerd met een geluidsfrequentie die hen agressief en ziek maakt.

Dr. Joseph Goebbels was maar wat blij dat hij dit verplicht kon invoeren vlak voor de Tweede Wereldoorlog.In feite is alle materie die je kunt zien en aanraken een illusie. Alles bestaat bij de gratie van frequentie. Als je die wijzigt dan zal de structuur van materie veranderen. Alles wat ooit ontstond en zal ontstaan is gebaseerd op trilling/geluid en dus frequentie. Daarmee zijn de aarde, de oceanen en de bergen gevormd. Zelfs in de Bijbel wordt hier aan gerefereerd. "In den beginne was er het woord van God." Een lege ruimte waarin het woord van God klonk, het geluid waardoor alles is ontstaan wat wij nu om ons heen zien.

Het "woord" staat symbool voor geluidsfrequentie. Alles heeft een natuurlijke trillingsfrequentie en die van de aarde is 432 Hz.

Stel je nu eens een ontzettend machtig en rijk iemand (of groep) voor die in het geheim voordeel heeft van conflicten, ziektes en oorlogen. Dat deze weet dat bepaalde geluidsfrequenties precies veroorzaken wat hij zoekt: ruzie, ontevredenheid en disharmonie.

Stel je verder voor dat dit individu (of groep) de macht heeft om wereldwijd de ijkstandaard vast te stellen voor alle muziekinstrumenten. Uiteraard zou deze dan een frequentie kiezen die precies veroorzaakt wat hij of zij graag wil.

Klinkt als science fiction? Toch is dit precies wat er gebeurde kort voor de Tweede Wereldoorlog. Voor die tijd waren alle muziekinstrumenten afgestemd op de natuurlijke frequentie van de aarde, 432 Hz. Echter, in de late jaren dertig werd door de Illuminati besloten dat vanaf die tijd alle muziekinstrumenten afgestemd dienden te worden op een frequentie van 440 Hz. Ook in Nazi Duitsland werden op bevel van Joseph Goebbels vanaf 1936 alle instrumenten afgestemd op die frequentie.

Hiermee is de aanval op het onbewuste deel van de menselijke hersenen begonnen en duurt deze voort tot op de dag van vandaag.

In een artikel genaamd “De Muzikale Cult Controle” schrijft Dr. Leonard Horowitz het volgende:

“De muziekindustrie gebruikt deze opgedrongen frequentie om hele bevolkingsgroepen te “leiden” naar grotere agressie, psychosociale agitatie en emotionele spanning waardoor mensen vatbaar worden voor lichamelijke ziektes….. terwijl de agenten van deze samenzwering “therapeutische” kalmeringen creëren in de vorm van psychotropische drugs en tranquilizers voor de stress die ze zelf hebben veroorzaakt en daarnaast hebben ze ook nog chemotherapie voor de lichamelijke ziekte die eruit voortvloeit".

Hij zegt verder: “Energie (vibratie) heeft een effect op alle leven (biologie) en ons lichaam middels het meest gebruikte medium, water. Ons lichaamsgewicht bestaat voor bijna zeker 80% uit water wat vibreert en resoneert door frequenties waarmee zowel ons lichaam als onze gedachtenprocessen worden beheerst. Licht en geluid zijn de primaire elementen die de communicatie tussen cellen onderling aansturen, waar weer uit voortvloeit dat onze gezondheid, of beter het gebrek daaraan, inderdaad het gevolg zijn van de vibrerende resonantie van geluid en licht.

Zoals opgemerkt was het de Rothschild-Rockefeller (Illuminati) alliantie die de muzikale factoren bepaalde waardoor psychische ziektes, emotionele nood en “massahysterie” werden veroorzaakt.

Om het verschil te kunnen horen volgt hier een korte video met pianomuziek waarbij het eerste gedeelte in 440Hz en het tweede gedeelte in 432 Hz is. Het is voor sommigen misschien niet zo gemakkelijk om het verschil te horen, maar het is er wel degelijk. Het beste is het waar te nemen met een koptelefoon op.

Joseph Goebbels had heel goed in de gaten dat door de frequentie van alle muziekinstrumenten te veranderen het bewustzijn van de mensen zou mee veranderen waardoor ze gemakkelijker onder controle te houden en ook veel vatbaarder voor subliminale invloeden zijn. Er is sinds die Tweede Oorlog op dit gebied helemaal niets veranderd.

Nog steeds wordt iedere dag opnieuw het bewustzijn van de mensheid in wat men noemt een onnatuurlijke trilling geforceerd, nog steeds wordt de mensheid iedere dag opnieuw “bespeeld” door de muziekindustrie.

Diegenen die hier erg vatbaar voor zijn en dan ook onder een constante aanval van de muziekindustrie staan, zijn de jongeren. Niet alleen worden zij op de diverse dance festivals gebombardeerd met geluid in een verkeerde frequentie, maar ook is het een constante barrage van Illuminati symbolen in alle soorten en maten. En tenslotte wordt een favoriet van de Illuminati, drugs, voor velen een essentiëel onderdeel van deze “beleving”.

Hieronder zie je een poster met een typische aankondiging van een dergelijk festijn.

de 1


Het zijn altijd dezelfde afbeeldingen en symbolen zoals de piramide, het alziend oog (Ra), 5-hoekige ster, het SS-teken/bliksemschicht, de gevleugelde disk, baphomet. Bij vele festivals en dance feesten komen deze symbolen op één of andere manier weer terug.

Navolgend een stukje uit de ervaringen van één van onze jongere lezers die ons opmerkzaam maakte op de connectie tussen Illuminati symbolen en de dance feesten: 

“..... begint het mij steeds weer op te vallen dat ik gewoon daar heb gestaan.. en niks door heb gehad omdat ik nog "sliep". 9 van de 10 mensen heeft totaal geen idee wat ze allemaal te zien krijgen met bepaalde voorstukjes die je in die zalen ziet op grote schermen. Ze denken "oh, dat hoort bij het feest, het thema, boeieh!" en gaan verder met hun leven.

En ik heb 1 x geprobeerd met een feestganger hierover een gesprek te voeren, maar het interesseert ze echt niks.. en dat vind ik best wel zorgelijk".

“En bij de meeste georganiseerde feesten van de grote namen, heb je altijd wel een hoofd of soort figuur wat je naar kijkt, of een groot scherm met een animatiehoofd erop waarop je de ogen ziet knipperen. Alsof je wordt bekeken”.

De volgende video geeft een goed beeld van de Illuminatie/Occulte invloeden op deze feesten. Kijk in elk geval de eerste 3,5 minuut om een goede indruk te krijgen:

Uiteindelijk is het doel van de NWO.... de complete aanbidding van Lucifer door iedereen. Om dit gevaar voor ons allemaal en de vernietiging van de jeugd in het bijzonder te bestrijden, is er een muzikale revolutie nodig. Alle muziekinstrumenten dienen om te beginnen weer te worden afgestemd op de originele frequentie van de aarde!

Net zoals de instrumenten waarop Mozart en Verdi hun meesterstukken componeerden. De originele Stradivarius viool was ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 Hz.

Negenennegentig procent van de mensheid slaapt nog steeds. Bewust in een comateuze toestand gehouden door de donkere machten in de achtergrond. Breek de hypnose en luister alleen nog naar muziek op een natuurlijke frequentie.

Tot besluit nog een uitspraak van Dr. Horowitz:

“Je lichaam vibreert muzikaal, hoorbaar en subliminaal, op een door instituten opgelegde frequentie in harmonie met agressie en dissonant in plaats van te vibreren in harmonie en met liefde”.

Bronnen:

Humans Are Free

Olympic Zion