Monsanto is groot, rijk en machtig. In Californië pompt het bedrijf 40 miljoen Dollar in misleidende propaganda.

In India zijn de boeren zo wanhopig dankzij Monsanto dat ze bij bosjes zelfmoord plegen.
De film “Bitter Seeds” is de derde in een trilogie en stelt kritische vragen over de gevolgen van GMO (genetisch gemanipuleerde organismen) voor de landbouw en hoe wij in de toekomst ons voedsel zullen verbouwen.

De film komt precies op tijd omdat heel binnenkort men in Californië gaat besluiten om GMO voedsel wel of niet te voorzien van een apart label. Dit wetsvoorstel heet Proposition 37. Een probleem waar men mee te maken heeft is de onwetendheid van de bevolking. Alhoewel velen ongetwijfeld bezorgd zullen zijn over hun omgeving en de toekomst van hun kinderen, zijn ze meestal niet in staat om GMO voedsel geheel te ontwijken, simpelweg door het ontbreken van labels.

Dit moet veranderen.

Monsanto is een van de meest bekende bedrijven voor wat betreft het genetisch manipuleren van voedsel en het produceren van pesticiden (Round-Up). Hoe machtig dit soort bedrijven zijn bleek maar weer door het door dit bedrijf beschikbaar gestelde bedrag van 40 miljoen Dollar voor het tegenwerken van Proposition 37. Dat heeft al gedeeltelijk succes gehad. Nu, met nog maar minder dan twee weken te gaan, laten de polls in Californië zien dat het percentage voorstanders van het labellen teruggelopen is van 68 naar 48 procent.

Hét bewijs, wederom, dat je met geld misleidende propaganda kunt kopen. Nu is er nog een korte tijd over om er weer enkele procenten bij te scoren voor de voorstanders, want 51 procent is genoeg.

De macht van bedrijven zoals Monsanto blijkt ook uit een voorval uit 1998 toen een wereldberoemde biochemicus vaststelde dat GMO onherstelbare schade aanricht aan organen zoals die voor voortplanting, voor spijsverteringproblemen zorgt en sterk verminderde immuniteit en kanker veroorzaakt, om maar eens wat gevolgen te noemen. Deze wetenschaper werd op staande voet ontslagen, samen met de rest van het onderzoeksteam. Binnen 24 uur na de bekendmaking van de onderzoeksresultaten waren ze allemaal verdwenen.

Net zoals de Telegraaf vorige week schreef naar aanleiding van het recente onderzoek naar de razendsnelle ontwikkeling van tumoren bij ratten nadat ze GMO voedsel hadden gegeten:

“Studie over kanker door genmaïs verworpen”

“De maïs is zo ontworpen dat de planten geen last ondervinden van Monsanto's bestrijdingsmiddel Roundup. Boeren kunnen daardoor hun veld makkelijker en goedkoper bespuiten”.

Misschien kan de Telegraaf eens een kijkje nemen in India, waar de boeren door gedwongen gebruik van het GMO product Bt Cotton zo wanhopig zijn geworden dat er iedere 30 minuten weer een van hen zelfmoord pleegt.

Bitter Seeds, de erfenis van Monsanto

Bronnen:

Dr. Mercola

Natural News
Telegraaf