Iedereen kent de term en bijna iedereen kent de film, maar bijna niemand weet het fijne ervan.

Wie zijn deze Men in Black? Wat doen ze en waar komen ze vandaan…?
De eerste ontmoeting met Men In Black (MIB) stamt uit 1947. Twee havenmedewerkers in Washington hadden een Ufo waargenomen. De twee mannen waren Harold A. Dahl en Fred L. Crisman. Kort na de waarneming vertelden de heren dat ze bezoek hadden gekregen van een in het zwart geklede man die hen op het hart drukte met niemand over deze gebeurtenis te praten.

Enkele jaren later in 1952 gebeurde iets dergelijks in Italië waar Carlo Rossie s’morgens vroeg tijdens het vissen een vreemd cirkelvormig object boven de rivier zag vliegen. Dit was op 25 juli 1952 en hoewel hij hier met niemand over had gesproken werd hij op 15 september opgewacht bij de rivier door een man in een donkerblauw pak. Deze sprak Italiaans met een vreemd soort Scandinavisch accent en had een merkwaardig gezicht. De man vroeg Rossi wat hij precies had gezien, maar deze ontkende alles.

Eigenlijk sinds het begin van de jaren vijftig toen men serieus begon met Ufo-onderzoek zijn er een aantal onderzoekers geweest die er melding van hebben gemaakt dat ze werden lastiggevallen, ze kregen ongewone ongelukken en er zijn zelfs een aantal doden gevallen. Aanleiding telkens weer de bezoeken door (meestal) drie in het zwart geklede mannen. Ook kregen de onderzoekers soms vreemde telefoontjes waarin ze door een sinistere dreigende stem werden gewaarschuwd om hun onderzoek te beëindigen.

Dit fenomeen bleef voortduren waardoor er zelfs midden jaren zestig verklaringen werden afgelegd door de Amerikaanse luchtmacht, de CIA en de FBI dat zij niets te maken hadden met de Men In Black. Dit maakte uiteraard het mysterie alleen maar groter. Ondertussen werden Ufo-onderzoekers en mensen die Ufo’s gezien hadden steeds banger. Uiteraard gaat al meer dan vijftig jaar het verhaal dat de Men In Black onderdeel zijn van de cover-up door de overheid.

mib

Zo was er in 1953 het verhaal van Ufo onderzoeker Albert K. Bender die ervan overtuigd was dat hij de ontbrekende gegevens had omtrent de oorsprong van de vliegende schotels. Hij zette zijn theorie op papier en stuurde dit op naar een vriend die hij dacht te kunnen vertrouwen. Kort daarna verschenen er drie in het zwart geklede mannen bij hem op de stoep en hielden de door Bender geschreven brief omhoog.

De mannen vertelden hem dat hij van alle Ufo-onderzoekers de enige was die het correcte antwoord had gevonden. Toen vertelden zij hem de rest wat hij nog niet wist, gingen weg en Bender werd prompt ziek. Drie dagen lang kon hij niets eten. Daarna vertelde hij aan mensen dat wanneer men de waarheid te weten zou komen over vliegende schotels de wereld dramatisch zou veranderen.

Vooral de wetenschap zou een zware klap te verduren krijgen. Er zou massale verwarring heersen op aarde. Bender besloot zijn ervaringen op papier te zetten en in 1962 verscheen zijn boel “Vliegende schotels en de drie mannen”. Maar in plaats dat dingen daardoor helderder werden, veroorzaakte dit boek nog meer verwarring onder collega’s. In zijn boek verteld Bender over astrale projecties die hij gemaakt zou hebben naar een geheime ondergrondse basis op Antarctica die bemand werd door mannen, vrouwen en een soort biseksuele wezens.

Veel Ufo-onderzoekers hangen de theorie aan dat de Men In Black vertegenwoordigers zijn van een organisatie op aarde, maar niet de Amerikaanse overheid. De mannen en de Ufo’s zouden behoren bij een oude overgebleven beschaving die ergens in een uithoek van de aarde woont zoals het Amazonegebied, de Gobiwoestijn of de Himalaya.

Ook in modernere tijden komen er nog steeds MIB. Zo had William Shearer in Essex, Engeland, op 15 januari 1997 een Ufo-ervaring. Vier dagen later wordt er bij hem op de deur geklopt en staan er twee mannen gekleed in donkergrijze pakken, voor de deur. Even verderop stond een derde op wacht bij een grote zwarte auto.

De man die het woord voerde had een lijkbleke kleur, maar wel bloedrode lippen en sprak op een ongewone, bijna geautomatiseerde manier zoals een robot. Hij bleef vragen of ze binnen mochten komen en toen Shearer weigerde gingen ze uiteindelijk weg met de belofte terug te zullen komen.

Een maand later was Shearer aan het werk toen er twee mannen opdoken. Eén was degene die hem thuis al eens had aangesproken en de andere had hij niet eerder gezien. Naast de donkere pakken droegen ook beiden een hoed. Ze vertelden Shearer dat ze hem wilden spreken over zijn Ufo-ervaring. Ze vertelden hem details over het voorval die ze eigenlijk niet konden weten. Toen Shearer aan hen vroeg om zich te identificeren weigerden ze dit en spraken verder op die vreemde manier. Shearer weigerde nog steeds om hen binnen te laten en uiteindelijk gingen ze weg.

Ze hebben ook iets met auto’s. In Amerika verschijnen ze regelmatig in een Cadillac zoals die daar reden in de jaren vijftig.

mib 1

En in Engeland verschijnen ze meestal in dit soort Jaguars.

mib 2

Dan zijn er nog de verhalen waarbij de MIB en hun auto volkomen in het niets oplossen. Zo speelde in Engeland het volgende bizarre verhaal zich af:

De Engelsman Jim Wilson had een vreemd licht in de lucht gezien, een Ufo maar niet echt spectaculair. Vlak daarna ontving hij bezoek thuis van een paar mannen in donkere pakken die met een ID-kaart zwaaiden en vertelden dat ze van het Ministerie van Defensie waren. Ze vertelden Jim dat hij moest geloven dat hij een Russische satelliet had gezien en het hele voorval maar zo snel mogelijk moest vergeten.

Normaal gesproken zou dat het eind van het verhaal geweest zijn, maar Jim ontdekte in de daarop volgende dagen dat zijn huis in de gaten werd gehouden door twee mannen in een Jaguar. Dit ging dagenlang door en Jim nam contact op met de politie die dit ook verdacht vond en het duo in de auto enkele dagen observeerde. De nummerplaten bleken zoals verwacht, vals te zijn met een niet bestaand kenteken.

De politie besloot daarom ook in te grijpen en naderde de auto omzichtig. Toen zij op het raam tikten gebeurde er iets heel merkwaardigs. De Jaguar smolt als het ware ter plekke weg in het niets. De politie had later dan ook de grootste moeite om hier een samenhangend procesverbaal van op te maken.

Maar ook vandaag de dag schijnen dit soort voorvallen nog steeds voor te komen. Zo is er een Ufo onderzoeksbureau in Maryland in Amerika dat begin dit jaar ook bezoek van MIB ontving. De groep heet Aerial Phenomenon Investigations Team.

Het betrof twee in het zwart geklede mannen die zo op elkaar leken dat medewerkers dachten dat het een tweeling betrof. Ze droegen precies dezelfde kleding, hoeden en hadden hetzelfde soort gezicht. Volgens de werknemers die met hen spraken waren ze erg groot, heel bleek en hadden ze geen zichtbaar gezichtshaar zoals wenkbrauwen of wimpers.

Het toeval wil dat deze twee mannen werden vastgelegd op een beveiligingscamera van een hotel.

En zoals heel vaak blijven ook hier de meningen verdeeld. Buitenaardse bezoekers die proberen hun technologie nog iets langer geheim te houden? Of toch vertegenwoordigers van overheidsorganisaties die moeten proberen de bevolking zo lang mogelijk in onwetendheid te houden? Of misschien toch vertegenwoordigers van een oudere beschaving op aarde?

Wij zijn heel nieuwsgierig of hier in Nederland en België ooit mensen ervaringen hebben gehad met Men In Black. Zo ja, dan zouden wij daar graag over horen.

Bronnen:

Ufo Casebook

Mysterious Universe
Ghost Theory