We kennen natuurlijk allemaal de prins op het witte paard, maar dat is in dit geval niet het ros dat wij bedoelen.

Die die wij in gedachten hebben wordt in vele religies en culturen geassociëerd met het einde der tijden..Het kan welhaast geen toeval zijn dat het witte paard een element is dat voorkomt in de eindtijden, niet alleen in religies maar ook in de mythologie.

Zo zitten wij volgens sommige wetenschappers in de laatste dagen van een cyclus die de Hindoes noemen het Kali Yuga tijdperk. Er zijn divers Hindoe geleerden en astrologen die zeggen dat dit tijdperk zal eindigen, gelijk met de cyclus van de Mayakalender, op 21 december aanstaande en dus morgen.

Zo staat er, vrij vertaald, in de Hindoeteksten:

“In deze chaotische tijden, zal de laatste avatar, Kalki, verschijnen op een wit paard. Hij zal een leger samenstellen om de gerechtigheid op de wereld te herstellen en de geest van de mensheid zal zo puur als kristal worden”.

Na deze “zuivering” zullen we Kali Yugi, het duistere tijdperk, achter ons laten en overgaan naar de Satya Yuga, de Gouden Eeuw. Deze transitie zal gepaard gaan met chaotische veranderingen in onze omgeving en sociale systemen, maar het eindresultaat zal zijn dat de mensheid een grotere kennis heeft opgedaan.


paard 1

Ook in de Islam zal de eindtijd worden gemarkeerd door een wit paard. De eerste mens die komen zal in de eindtijd is de Mahdi, ‘de beloofde’, ‘de brenger van vrede’ ofwel ‘de twaalfde imam’ of ‘de verborgen imam’.

Een Messiaanse figuur en een rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed. De Mahdi zal komen, rijdend op een wit paard. Wat komt deze Mahdi doen? Dat kunnen we lezen in Soera 8:12: "hij komt om allen, die Allah niet aanbidden en zich te bekeren tot de Islam, te slachten; te onthoofden".

Als de Mahdi dat heeft gedaan, zal hij een wereldomvattend kalifaat oprichten. (een Nieuwe Wereld Orde, maar dan streng Islamitisch) De hele wereld zal vallen onder de Islam.


paard 2

Ook in het Christendom komt de boodschapper van de eindtijd op een wit paard. Zo staat er in Openbaringen: “ toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘kom!’ ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet”.

Het is Jezus zelf die op een wit paard zal neerdalen uit de hemel, gevolgd door een leger te paard, en gerechtigheid op aarde zal brengen.


paard 3

Over de hele wereld komt het witte paard voor in mythologische verhalen en wordt ook daar vaak geassociëerd met een eindtijd.

Zo is er in Engeland bijvoorbeeld het Witte Paard van Uffington (zie onderstaande afbeelding), dat veel ouder blijkt te zijn dan men aanvankelijk dacht. Recente dateringen hebben uitgewezen dat het ongeveer 1000 jaar voor Christus gemaakt moet zijn.


paard 4

Ook komt er een wit paard voor in de Keltische, Noorse, Griekse en Slavische mythologie, maar ook in Azië kom je het tegen zoals in Vietnam, Korea en de Filippijnen.

Dat men wereldwijd een wit paard koppelt aan een eindtijd zal ergens vandaan komen. De exacte oorsprong zullen we waarschijnlijk niet echt kunnen achterhalen, maar dat het iets was wat destijds grote indruk op de mensheid heeft gemaakt, zoveel lijkt wel duidelijk.

Nu zullen de kansen dat er morgen ergens ter wereld een wit paard aan de hemel verschijnt of uit de lucht neerdaalt misschien niet zo groot zijn, helemaal uit te sluiten is het ook niet. Als het onverhoopt wél mocht gebeuren dan is het volgens ons waarschijnlijker dat het de valse messias uit Project Bluebeam is dan de échte of de mahdi.

Bron:

Above Top Secret