Het rommelt binnen Justitie in Den Haag zodanig dat een klokkenluider binnen de rechtbank het niet langer kon verdragen.

Het heeft er alle schijn van dat door Officier van Justitie Nicole Vogelenzang, alle regels met voeten worden getreden.


Er is op 6 december 2012 een brief en een fax ontvangen met officiële rechtbankstempels door Mr. S.A. Kaarls, een advocaat die een verdachte bijstaat in wat men noemt de Beatles onderzoeken, gericht tegen Delftse drugscrminelen.

De brief is ondertekend door “een bezorgde rechtsdienaar" en is verstuurd via de officiële rechtbankpost. In de brief staat:

“Ik wil u langs deze weg laten weten dat ik het niet eens ben met de gang van zaken m.b.t. de hetze tegen uw cliënt Z. Ik heb de ambtseed afgelegd om naar eer en geweten te handelen binnen ons rechtsstelsel, iets wat in deze zaak absoluut niet mogelijk is.

De hetze tegen uw cliënt is een blamage voor ons rechtsstelsel. Dit druist in tegen alle principes waarvoor ik in deze functie ben getreden. Ik wil u erop attenderen dat er punten uit het dossier niet kloppen of ontbreken.

Zo heeft Mr. Vogelenzang onlangs nog een ongeautoriseerd onderzoek naar uw cliënt uitgevoerd wat voor mij de druppel was.”

Door het parket Rotterdam is in samenwerking met de Rijksrecherche een onderzoek gestart, dit om belangenverstrengelingen te voorkomen.

Tegelijkertijd is er door Haagse rechters een nader onderzoek geëist naar de handelingen van Justitie aangaande een drugsonderzoek in Brabant betreffende een mega wietkwekerij. De advocaten van verdachten vermoeden dat Justitie liegt over hoe deze kwekerij in beeld kwam. Justitie had verklaard dat een politie observant mensen met dozen hadden zien zeulen en zodoende op het spoor van de kwekerij kwamen. De observant ontkende dit echter in de rechtbank in alle toonaarden.

Het “toeval” is dat deze zelfde Officier van Justitie ook zaaksofficier is in de zaak tegen de journalist Micha Kat. Ook daar is sprake van een hetze die zijn weerga niet kent. Ook daar gebeuren dingen die normaal gesproken niet (horen) voor(te)komen. Zoals het zonder gegronde reden arresteren van Kat op een vrijdagmiddag voor de Rechtbank Den Haag, voor iets waar men normaal een brief voor verstuurd. Maar ook het onder zeer bedenkelijke omstandigheden wederom beleggen van een Raadkamerzitting met als enig doel: opsluiting van Kat. Doordat hij goed op de hoogte is van deze corruptie onder zijn berechters is hij afgelopen woensdag zelfs, onderweg naar weer een raadkamerzitting, met een paniekaanval bij een arts beland.

Wie weet zullen nu door de fax aan advocaat Kaarls van deze klokkenluider meer mensen opstaan en getuigen en zullen deze ongewenste woekeringen in ons nationaal Justitie apparaat worden ontzenuwd, verwijderd en vervolgd. Dat er bij Justitie in Den Haag dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, zoveel is duidelijk en lijkt een understatement.

Bron:

Gedrukte Telegraaf van vandaag