In augustus vorig verscheen op Youtube de korte documentaire Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation. Een land dat bestuurt wordt door mensenhandelaren.

Nederland begint zo langzamerhand de schande te worden van de beschaafde wereld op deze aardbol omdat we weigeren om zelfs maar een onderzoek te starten tegen Demmink.


De documentaire is gemaakt door de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie The Rebecca Project naar aanleiding van de affaire Demmink, hij wordt verdacht van kindermisbruik en mensenhandel, die in de reguliere media niet of nauwelijks onder de aandacht wordt gebracht. Intussen is de video al bijna een half miljoen keer bekeken en wordt deze ook actief gepromoot om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de bizarre situatie. Een land dat permanent haar kop in het zand steekt en weigert om zelfs maar een gedegen onderzoek te starten naar de niet aflatende stroom van beschuldigingen.

Nu schijnt Joris Demmink dan toch eindelijk in actie te zijn gekomen via zijn advocaat Harro Knijff. Deze heeft schriftelijk laten weten dat Demmink deze documentaire niet accepteert. Daarom is het wellicht raadzaam om onderstaande betreffende video te downloaden voor het geval deze er opeens niet meer mocht zijn.

In de door de advocaat geschreven brief aan de stichting voor onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker, staat ondermeer, “U bent ermee bekend dat mijn cliënt de aan de orde gestelde feiten met nadruk betwist en dat verdere verspreiding uwerzijds een inbreuk maakt op de persoonlijke integriteit van mijn cliënt”.

Juist de kern van het hele probleem komt in deze video aan de orde. Talloze getuigen verklaren over Demmink en zijn betrokkenheid bij voortdurend misbruik van minderjarige jongens, in dit geval in de jaren negentig. Als reden voor het bezwaar van zijn cliënt beroept de advocaat zich op de ontwijkende antwoorden van minister Opstelten op vragen uit de Tweede Kamer. Een brief waarin ondermeer staat, “Er is geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen betrokken ambtenaar vanwege het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld”.

Daar moet de wereld het dan maar mee doen. Getuigen die verklaren dat ze als minderjarigen zijn misbruikt door Joris Demmink zijn in de ogen van Opstelten geen redelijk vermoeden van schuld. En omdat er geen redelijk vermoeden van schuld is, wordt er geen onderzoek ingesteld.

Dat Demmink wordt beschermd en afgedekt, zoveel lijkt wel duidelijk. Dit zal niet gebeuren op zo grote schaal omdat men hem zo’n sympathieke man vindt. Hij weet simpelweg teveel over teveel mensen die daardoor op deze manier betrokken worden bij de doofpot. Men kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven dat Joris Demmink zou worden aangepakt en als gevolg daarvan een scala aan hoogwaardigheidsbekleders zou meesleuren in zijn val. Er zou dan een beerput worden geopend die waarschijnlijk zijn weerga niet kent in onze geschiedenis.

Probleem is daardoor wel dat in ons land de regering chantabel is. Dat die links en rechts een hoge prijs moet betalen voor de permanente bescherming van Demmink. De enige hoop in deze smerige affaire is dan ook gevestigd op voldoende druk vanuit het buitenland. Mensen die niet direct of indirect betrokken zijn bij deze beerput. Gelukkig begint dat momentum op gang te komen.

Wat zou het mooi zijn als de roep om een onafhankelijk onderzoek naar Joris Demmink “viral” zou gaan. Want dat zou betekenen dat er genoeg mensen in eigen land zullen eisen dat er nu eens wat gebéurt en dat we dit, gedegen onderzoek, niet aan het buitenland moeten overlaten.

Bronnen:

Katholiek Nieuwsblad
De Roestige Spijker