Reptilians zijn mensachtige wezens die eruit zien als hagedissen en van vorm kunnen veranderen, shapeshifing heet dat.

Ze zijn erg intelligent, kwaadwillend, bezitten telekinetische krachten en zijn oorlogszuchtigDe Reptilians of Reptoids is een buitenaards ras. Het zijn mensachtige wezens die eruit zien als hagedissen en van vorm kunnen veranderen. Ze staan ook bekend als Dinosauroidz, Hagedis Mensen, Draconians en Sauroids.

Reptilians zijn tussen de twee en drie meter groot, hebben een huid die lijkt op schubben, drie lange vingers en een opponeerbare duim met een soort scherpe klauwen aan het eind. In plaats van oren hebben ze gaten, gespierde armen en benen en grote ogen. Er zijn berichten over Reptilians met zowel staart als zonder staart, met of zonder vleugels en verborgen genitaliën. Ze zijn gezien met weinig kleren aan, behalve een soort pantser en een riem die naar men zegt gebruikt wordt om hen onzichtbaar te maken.

rp

De Reptilians zijn een gevaarlijk ras en uit op de overheersing van de aarde. Ze zijn erg intelligent, kwaadwillend, bezitten telekinetische krachten en zijn oorlogszuchtig. Deze laatste eigenschap heeft ervoor gezorgd dat ze met dat doel onze maatschappij zijn binnengedrongen.

Er zijn conspiracy denkers die geloven dat veel van onze huidige leiders in feite Reptilians zijn die zich voordoen als mensen om hun eigen agenda te bevorderen. Zo wordt ondermeer George Bush genoemd, maar ook de Engelse koninklijke familie.

Er zijn een aantal verschillende theoriën omtrent de herkomst van de Reptilians. Sommigen zeggen dat ze al op aarde waren voordat er mensen leefden en dat ze woonden in geheime ondergrondse spelonken verspreid over de hele wereld. Anderen geloven dat ze afkomstig zijn van het Alpha Draconi sterrenstelsel.

De Reptilians zijn al sinds het begin van de mensheid op aarde en er wordt gezegd dat zij degenen waren die de mens de allereerste technologische middelen hebben gegeven waarmee ondermeer de piramiden werden gebouwd. Ook dat ze samenwerkten met de Maya’s en dat de allereerste religies zijn begonnen doordat ze zich voordeden als God.

Ook zouden ze een rol hebben gespeeld in het verhaal van Adam en Eva. Dat dan in de vorm van de bekende slang die in de bijbel voorkomt. Voor de zondeval was de slang, ook wel Nachash genaamd, een rechtopstaand reptielachtig wezen. Het verhaal volgens de Joodse Midrash gaat verder, dat toen het lot van de slang eenmaal was bezegeld en hij werd veroordeeld tot een kruipend en stofetend bestaan, er engelen uit de hemel verschenen die bij de Nachash de armen en benen afsneden.

De oorsprong van dit verhaal heeft de “verleidende” slang een aparte dimensie gegeven die gevolgen heeft gehad voor hoe men in de oudheid tegen dingen bekeek. Men zag enerzijds de slang die de krachten van het kwaad vertegenwoordigde en anderzijds als een wezen dat bovennatuurlijke krachten bezat.

Hun uiteindelijke doel is om de mensheid te onderwerpen en tot slaaf te maken in wat wij noemen “The New World Order”. Hierbij zullen de (overgebleven) mensen gebruikt worden als slaaf voor het uitvoeren van allerlei fysieke werkzaamheden wanneer de tijd daar is.

Van alle buitenaardse soorten die de aarde bezoeken zijn de Reptilians veruit de gevaarlijkste en grootste bedreiging voor ons bestaan als mensheid. Ze hebben weinig respect voor ons en willen de aarde voor zichzelf. Er zijn mensen die zeggen dat de Gray’s tegen de Reptilians zijn en ons willen helpen, alhoewel het waarom niet duidelijk is. Misschien hebben ze dezelfde agenda en willen ze niet dat de Reptilians de aarde voor hun neus wegkapen.

Er is een groep mensen die denkt dat de Reptilians geïnfiltreerd zijn in veel delen van de (Amerikaanse) overheid en andere delen van onze maatschappij zoals de entertainment industrie en financiële wereld. Vanuit die posities proberen ze dan om ons onder controle te krijgen en uiteindelijk de wereld over te nemen.

Bron:

Alien Ufo Community