Het is soms moeilijk met alles wat er om ons heen gebeurt om de grote lijnen te blijven volgen.

Vaak lijken dingen niets met elkaar te maken te hebben totdat je andere zaken met elkaar verbindt.
Wat belangrijk is om te onthouden is dat de bron van alle machtsstructuren een satanische oorsprong hebben, in elk geval hier op aarde. Hoe het volledig in elkaar zit is hier te lezen, en voor de begripsvorming hier nogmaals het plaatje van de basisstructuur.


satan 1

De verbinding tussen satan en de uitvoerende organen wordt gevormd door de Jezuïeten. Zij kennen maar één doel en die is heel duidelijk samengevat in de eed die iedere Jezuïet moet afleggen. Hier volgt nog maar weer eens een klein deel:

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen".

Wat ook belangrijk is om te weten in het totaalplaatje is dat er diverse uitvoerende organen zijn voor de Jezuïeten, zoals de Rothschilds, de Bilderbergers, de Nazi’s, het Zionisme, maar ook koninklijke families. Om te kunnen komen tot een totale wereldheerschappij (NWO) zullen er eerst een aantal tussenstappen moeten worden gemaakt. Daarom worden er eerst een aantal grote "landenblokken" gevormd die later zullen overgaan in het totale wereldplaatje. Het samenvoegen van drie of vier grote blokken tot één wereldoverheersing is te doen. Moet je echter honderden landen samenvoegen dan is dat een ondoenlijke taak.

Eén van die grote blokken is Europa. De eerste pogingen om één groot Europees geheel te maken werden gedaan door de Nazi’s. Deze militaire missie is mislukt, maar de Tweede Wereldoorlog is in feite nooit afgelopen want het bouwen aan één Europese Superstaat is gewoon doorgegaan, maar nu met economisch/financiële middelen. Zie eerder artikel. 

Met deze informatie zie je ook dat één van de grote drijvende krachten achter de Europese eenwording het bedrijf IG Farben is. Dat was toen zo en is nu nog steeds zo. Met het bovenstaande in het achterhoofd kijk je ineens met heel ander ogen naar de kroning van de nieuwe koning Alexander en vooral ook naar zijn vrouw, de nieuwe koningin Maxima. Deze kroning zou je dan ook eigenlijk beter een bekroning kunnen noemen. De bekroning van een lang en gepland traject.

Een cruciale rol in dit hele verloop is gespeeld door de opa van onze koning, de ons welbekende Prins Bernhard. Het was dan ook niet voor niets dat deze prins in 1935 in dienst kwam bij niemand minder dan IG Farben. Het is ook geen toeval dat deze zelfde prins de grondlegger was voor de Bilderberg Conferenties.

Deze Prins Bernhard kan dan ook niets anders geweest zijn dan een goed getrainde Jezuïeten agent. Alles wat hij deed gebeurde in het kader van het leggen van verdere fundamenten voor de Europese Superstaat en de daaruit volgende New World Order. Dat was de essentie van zijn taak en die heeft hij meer dan uitstekend vervuld.

Het volgende, zoals te lezen op de website van Martin Vrijland, is dan ook absoluut geen toeval:

“In een artikel in het ‘Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog’ beschrijft de Oranje-historicus J.G. Kikkert een bezoek van de Prins aan Zuid-Amerika waar hij midden in de oorlog (1943) in Brazilië mogelijk gesproken heeft met zijn oude IG Farben baas uit Parijs dr. Willibald Passarge. De Prins bezocht Zuid-Amerika per Mitchell-bommenwerper. Volgens Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van een zekere Juan Zorreguieta”.

Wederom duikt de naam IG Farben op. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat hij in contact komt met de familie Zorregguieta. Zeker niet als je later leest dat Willem Alexander en Maxima dezelfde stamvader hebben.

Zoals te lezen op Olympic Zion:

“Alle koninklijke families en ook hun partners hebben DEZELFDE bloedlijn en zijn (verre) familie van elkaar. Net zoals alle machtige invloedrijke mensen in de wereld deze zelfde bloedlijn hebben. Deze mensen moeten altijd trouwen met iemand van hun eigen bloedlijn. Dat is een verplichte regel. Hier kan niet van afgeweken worden”.

Naast de bloedlijn factor zal er ongetwijfeld nog een andere reden zijn dat niet alleen Maxima getrouwd is met Willem Alexander, maar ook dat zij Koningin is geworden. De meest voor de hand liggende reden is, dat Willem Alexander misschien niet de meest geschikte persoon is om de taak van Jezuïetenagent naar behoren uit te voeren. Zijn opa en zijn moeder waren dat wel en ook Maxima zal deze taak naar behoren kunnen vervullen.

In de volgende korte video wordt alles duidelijk. Je ziet aan de lichaamstaal van Beatrix en Maxima dat die twee de bekroning op het werk vieren. De manier waarop ze elkaar vasthouden spreekt boekdelen. Beatrix kan gerust zijn, want de fakkel is overgenomen, niet door haar zoon, maar door onze nieuwe NWO koningin.

Het is natuurlijk ook geen toeval dat een aantal prominente Jezuïeten werden uitgenodigd als speciale gasten voor het kroningsfestijn. De namen die je daar tegenkomt zijn van mensen zoals Herman van Rompuy en Manuel Barosso. Zie hier een deel uit een eerder artikel:

"Van Rompuy sprak begin september in Florence tot de ‘Interreligieuze Dialoog’. Het ontging de wereldpers, maar gelukkig was er het Katholiek Nieuwsblad uit Den Bosch. Trots citeerde het blad Van Rompuy: ‘We zijn allemaal Jezuïeten’. Hij doelt daarmee op prominente Europese kopstukken met wie hij de architectuur van het toekomstige Europa ontwikkelt. ‘Het schept onverbrekelijke banden. Er is dus een Jesuits International’.

Over wie sprak Van Rompuy die zelf werd opgeleid door de Jezuïeten aan het Sint-Jan Berchmanscollege, in Brussel? Ten eerste José Manuel Barosso, voorzitter van de Europese Commissie. Vervolgens Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg en voorzitter van de Euro groep. Van Rompuy noemt ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, die werd opgeleid aan het Romeinse Jezuïetencollege Istituto Massimiliano Massimo. Verheugd voegde Van Rompuy er aan toe dat ook de Italiaanse premier Mario Monti en diens Spaanse collega Mariano Rajoy, zijn gevormd door Jezuïetencolleges".

Als je dan als laatste in ogenschouw neemt dat het Parlement geen trouw zweert aan ons, de bevolking, maar aan bovengenoemde familie, dan weet je eigenlijk precies wat je in de nabije toekomst kunt verwachten.