Wanneer men in Amerika belasting betaalt, gaat dit niet naar de Amerikaanse overheid, maar direct naar de Federal Reserve Bank (FED).

Vervolgens wordt het geld doorgestuurd naar Londen waar de bankiers 40 procent houden en de andere 60 procent gaat direct naar de Jezuïeten in het Vaticaan.


Dat is wat klokkenluider Karen Hudes ondermeer vertelt in het mogelijk meest onthullende interview ooit, wat er gebeurt met de opbrengsten van de Amerikaanse belastingen. Deze geldstroom hangt direct samen met de geheime machtsstrukturen in de wereld en alle criminaliteit die eruit voortkomt. Ze legt helder uit hoe dat zit. Hudes is een advocate die twintig jaar voor de Wereldbank heeft gewerkt en precies weet hoe het corrupte financiëel/economische systeem werkt. Navolgend de machtspyramide volgens haar.

je

Het is één en al corruptie en chantage binnen organisaties die het financiëel/economische systeem controleren zoals de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds). De groep machtige banken zoals JP Morgan en Goldman Sachs en nog een aantal vormen op zich ook weer een bank, een soort onzichtbare superbank en het is dit instituut dat de Federal Reserve Bank (FED) in Amerika controleert.

Het is ook deze superbank die 60 procent van de verdiensten op de financiële markten opstrijkt. Het zijn ook zij die de volledige controle hebben over alle media. Van film tot televisie en de kranten. Deze superbank die zij de “cabal” noemt controleert niet alleen banken en media, maar ook de Amerikaanse overheid.

De manier waarop die controle wordt uitgeoefend is grotendeels via praktijken zoals chantage van diegenen die formeel de touwtjes in handen hebben. Er zijn overheden die alarm hebben geslagen over corruptie binnen de Wereldbank, waaronder de Nederlandse.

Vervolgens wordt er dan een onderzoekscommissie benoemd onder voorzitterschap van Paul Volcker die de zaak vakkundig afschermt en in de doofpot houdt.

Volcker was van 1969 tot 1974 under-secretary van het Amerikaanse ministerie van financiën. Van 1975 tot 1987 was hij president van de Federal Reserve Bank van New York. Volcker is vooral bekend vanwege zijn voorzitterschap (vanaf augustus 1979 tot augustus 1987) van de Federal Reserve onder de Amerikaanse presidenten Jimmy Carter en Ronald Reagan. Februari 2009 tot januari 2011 was hij voorzitter van de Economic Recovery Advisory Board onder president Barack Obama.

Mensen binnen de organisatie die kritische vragen durfden stellen werden ontslagen zoals gebeurd is met Karen Hudes zelf.  

De voltallige directie bestaat uit 25 directeuren en het zal niemand verbazen dat (bijna) alle directeuren worden gechanteerd. De meesten hebben zich beziggehouden met seksuele uitspattingen in New York, net zoals de vroegere gouverneur van New York, Elliot Spitzer.

De Nederlandse politicus Ad Melkert heeft ook tussen 2002 en 2006 deze functie bekleed en heeft volgens Karen in een televisie-interview toegegeven dat dit soort chantagepraktijken plaatsvinden bij de leiding van de Wereldbank. Hijzelf werd natuurlijk niet gechanteerd, omdat hij maar “een saaie jongen” is.

Onderstaand een interview met Karen Hudes wat misschien wel het meest onthullende ooit is.

Zij legt uit hoe het kan dat Amerika nog steeds Engeland moet betalen en die op hun beurt nog steeds de Jezuïeten moeten betalen. Hoe de bevolking hierover niet op de hoogte is en dat mensen zoals John Kennedy werden vermoord omdat ze een eind wilden maken aan deze praktijken.

Boven alles bewijst de getuigenis van Karen Hudes exact dat wat wij al heel lang schrijven, namelijk dat alle wegen naar Rome en de Jezuiten leiden.

Zij komt met nog meer schokkende onthullingen. Obama zit in de val omdat hij gechanteerd wordt vanwege zijn vrouw Michelle die in een zogenaamde “honey trap” is gelopen. Er zijn zeer compromitterende beelden van haar in een hotelkamer met doorzichtige spiegels.

Het was wel degelijk de bedoeling dat er als False Flag operatie een nucleaire bom tot ontploffing gebracht zou worden in South Carolina. Het klopt ook dat de twee bevelhebbers dit niet hebben willen uitvoeren en daarom de bom tot ver buiten de kust onder water tot ontploffing hebben gebracht, daarna prompt werden ontslagen.

Dat de wisseling van paus in het Vaticaan een strategische zet was omdat de vorige paus Ratzinger zich te opzichtig bezighield met kindermisbruik en aanverwante (satanische moord-) praktijken.