Wij vinden het verontrustend dat er in de media niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan de gevaren die letterlijk uit de lucht komen vallen.

Zo is er afgelopen week een meteoriet ingeslagen in Bangladesh die bij de lokale bevolking voor grote paniek heeft gezorgd.Keer op keer hebben wij geschreven over de toenemende dreiging uit de ruimte van objecten die dan uiteindelijk in onze atmosfeer terechtkomen als meteorieten.

Het aantal meldingen van dit soort voorvallen is schrikbarend gestegen de laatste maanden en zelfs instituten als NASA geven nu voorzichtig toe dat de kans op een herhaling van de exploderende meteoriet boven Chelyabinsk vele malen groter is dan ze aanvankelijk hadden gedacht.

Een bijkomend probleem is dat er voor dit soort gebeurtenissen niet of nauwelijks een waarschuwingssysteem bestaat. Het merendeel wordt niet of pas op het allerlaatste moment opgemerkt. Nu is het wel zo dat de meerderheid van de meteorieten opbrandt in de atmosfeer en wij daar verder op aarde weinig van merken, behalve dat het een interessant schouwspel is.

Dat dit niet altijd het geval is, bewijzen gebeurtenissen zoals in Chelyabinsk en wat er de afgelopen week gebeurde in Bangladesh.

Op woensdagavond 13 november rond half elf ’s avonds lokale tijd in Bangladesh werden de bewoners van de Garo Hills regio opgeschrikt door een inslaande meteoriet. De hemel werd plotseling verlicht en enkele seconden daarna sloeg de enorme brok in, in een gebied vlakbij de grens met India in het district Sherpur.

De dreun was zo heftig dat hij tot op 40 kilometer afstand werd gehoord. Een getuige omschrijft de gebeurtenis als volgt: “We hoorden een luid brullend geluid rond half elf en renden onmiddellijk naar buiten om te kijken wat het was. We schrokken enorm toen we iets (een meteoriet) met geweldige snelheid op ons af zagen komen. Dit ding verlichte de hemel en miste ons maar net. Twee seconden nadat we het zagen hoorden we dreun waarmee hij insloeg. Het geluid was tot ver in de omtrek te horen en van voor wat wij ervan gezien hebben, leek het een enorm groot object”.

De neerstortende meteoor heeft voor veel onrust in de regio gezorgd. Bewoners in het district zeiden dat de grond tot in de wijde omtrek trilde en schudde van de inslag. Het licht van de meteoriet is zelfs gezien in India, aan de andere kant van de grens. Mensen renden naar buiten en bleven buiten omdat ze dachten dat ze daardoor minder gevaar liepen onverwacht getroffen te worden. Men zei dat het geluid van de meteoriet te vergelijken was met dat van een heel laagvliegend vliegtuig. Deze gebeurtenis heeft door de hele regio voor paniek gezorgd.

Afgezien van wat lokale berichtgeving is dit nergens in het nieuws geweest en dat is de afgelopen jaren regelmatig gebeurd. Van iets dergelijks was ook sprake in het geval van de Russische meteoriet in het begin van dit jaar. De Russische krant Novaya Gazeta beweerde bij hoog en bij laag dat het geen meteoriet was, maar een mislukte raketlancering. Vanwege het overweldigende bewijs in dit geval, hadden ze weinig andere keus dan dit later te rectificeren.

Dergelijke dingen zijn de laatste jaren ook veelvuldig in Amerika voorgekomen. Voor wie hier meer over wil weten, staan er uitgebreide artikelen over dit onderwerp op de website Sott.net.

Het voorval in Bangladesh deze week geeft aan dat dit overal ter wereld kan gebeuren...... zonder waarschuwing.

Vorige week in het zuiden van het Amerikaanse Californië was het ook weer raak. Duizenden mensen zagen een grote vuurbol in de lucht en dan is men uiteraard wel gedwongen om dit in het nieuws bekend te maken. Met wat geruststellende woorden van een expert gaat men dan weer snel over tot de orde van de dag.

Het lijkt alsof men de bevolking langzaam vertrouwd wil maken met het fenomeen, maar dat het niet zo onschuldig is als men altijd heeft doen voorkomen. Waar het enige tijd geleden nog was: Een gebeurtenis als Chelyabinsk komt eens in de honderd jaar voor, is dat nu bijgesteld naar eens in de tien jaar.

Misschien is dat wel de reden dat de gebeurtenis in Bangladesh uit het nieuws wordt gehouden. Want alwéér een meteoriet die inslaat op aarde zou zelfs deze laatste calculatie alweer drastisch verstoren.

Bronnen:

Meghalaya Times
Bloomberg
Sott Net
New York Times