Vanaf deze week zullen 1,3 miljoen Amerikanen zonder baan van de ene dag op de andere geen werkeloosheidsuitkering meer ontvangen.

Tezamen meer dan 6 miljoen gefrustreerde en werkeloze jongeren vormen zij een kort lontje in een licht ontvlambaar vat wat zich op verschillende plaatsen reeds bewees.


Al eerder schreven wij over dat het lot van Amerika en Europa op economisch/financiëel gebied nauw met elkaar is verbonden. Het heeft er alle schijn van dat de condities voor “de perfecte storm” zich in Amerika in razendsnel tempo ontwikkelen.

Er leven in de Verenigde Staten zo ongeveer 50 miljoen mensen in armoede en er zijn meer dan 100 miljoen mensen die iedere maand geld krijgen van de federale overheid (Redactie: 100 miljoen is eenderde van de totale bevolking van Noord Amerika). Zoals we beschreven verdwijnt de middenklasse in rap tempo en stijgt de armoede naar recordniveaus.

Ditzelfde zien we gebeuren met de graadmeters van Wall Street, terwijl net onder het oppervlak de woede en frustratie onder de bevolking groeit met iedere dag die voorbij gaat.

Daar komt deze week dan nog het nieuws bovenop dat de werkeloosheidsuitkering voor 1,3 miljoen Amerikanen van de ene op de andere dag wordt afgesneden. Dat is slechts het begin, want naar verwachting zullen eind 2014 ongeveer 5 miljoen Amerikanen hun werkeloosheidsuitkering zijn kwijtgeraakt.

Voor 47 miljoen Amerikanen is het geld wat ze maandelijks krijgen onder het zogenaamde “food stamp” programma (voedselbonnen) onlangs eveneens aanzienlijk verminderd. De eerste tekenen dat hier iets gaat gebeuren, simpelweg omdat de bevolking deze situatie niet veel langer meer zal accepteren, zijn al te bespeuren.

Bij een bioscoop in Jacksonville in Florida braken gevechten uit tussen zo’n 600 mensen toen een groep bezoekers die geen geld hadden probeerden zonder kaartje de bioscoop binnen te komen. Klaarblijkelijk is de onderliggende agressie bij mensen zo groot dat een en ander tot gevolg had dat dus 600 man elkaar op het parkeerterrein in de haren vlogen en dat diverse auto’s het moesten ontgelden.

In de wijk Brooklyn in New York zorgde een groep van 400 volkomen doorgeslagen tieners ervoor dat een heel winkelcentrum gesloten moest worden. Ze waren in de veronderstelling dat de rapper Fabolous daar zou optreden en toen dit niet het geval bleek, werden uit woede winkels geplunderd en rende het winkelende publiek in totale paniek massaal naar de uitgang.

Alleen al het uitkomen van nieuwe Air Jordan gymschoen net voor Kerst zorgde door het hele land voor opstootjes en gevechten. Je kunt natuurlijk allerlei redenen bedenken over waarom dit soort dingen gebeuren, maar het lijkt duidelijk dat er een woede en frustratie heerst onder de bevolking die door de minste of geringste aanleiding een soort woede-explosie tot gevolg heeft.

Op dit moment zijn er ongeveer 6 miljoen Amerikanen in de leeftijd tussen 16 en 24 die niet naar school gaan en die ook niet werken. Dat is een hele grote gefrustreerde groep die iedere aanleiding zal aangrijpen om problemen te veroorzaken. Veel van hen wonen in de grote steden die meer dan 100.000 van dit soort jongeren huisvesten zoals Chicago, Houston, Dallas, Miami, Los Angeles en uiteraard New York.

Alhoewel de regering van Obama claimt dat er gestaag nieuwe banen bijkomen, blijkt uit de statistieken dat dit niet het geval is. Voor de crisis werkte 63 procent van de beroepsbevolking. Direct na de crisis zakte dit naar 59 procent en dat percentage is onveranderd.

Het paradoxale is dat de mensen van wie nu de werkeloosheidsuitkering wordt gestopt, ervoor zorgen dat het werklozenpercentage zakt. Want deze meer dan een miljoen mensen wordt plots niet meer meegeteld bij de beroepsbevolking.

Nog steeds lukt het om de meerderheid onder controle te houden. Dat komt grotendeels door de mainstream media. Zij blijven permanent de verhalen herhalen dat de leiders van Amerika ervoor zullen zorgen dat alles weer helemaal goed komt.

Tótdat ook deze meerderheid in de gaten krijgt hoe ze in de maling worden genomen door de diverse “onafhankelijke” mediakanalen. Het enige wat ze hoeven doen om te weten dat mainstream kanalen allemaal hetzelfde script krijgen voorgeschoteld, is om de twee minuten kijken naar onderstaande video. In our face!

Bron:

The Economic Collapse Blog