Tot zelfs in Hollywood worden oranje bollen in de lucht waargenomen. In feite werden ze op de oudejaarsnacht door heel Californië waargenomen.

De prachtige graancirkel met een boodschap in Braille moest plotseling verdwijnen volgens een beveiligingsbedrijf dat Echelon heet.


Op oudejaarsavond was Californië een beetje in rep en roer omdat overal oranje bollen in de lucht werden waargenomen.

Zoals je in onderstaande televisiereportage kunt zien maken melden getuigen ook hier weer dat deze bollen volkomen geruisloos zijn. Ze bewegen schijnbaar rustig en dan ineens kunnen ze snel accelereren.

Ook hier zien we weer dat ze dikwijls in een soort formatie vliegen. Getuigen hebben ze zien vliegen in een driehoeksopstelling en in de vorm van een diamant, waarna de bollen zich losmaakten uit de formatie en met grote snelheid verdwenen.

Op de dagen voor oudejaarsnacht werden ze eveneens waargenomen op diverse locaties in Californië.

Had al deze UFO activiteit in Californië misschien iets te maken met de mysterieuze graancirkel die afgelopen maandag ineens verscheen in het plaatsje Chualar nabij Salinas?

cal 1

Ook Debra Falanga, een braille vertaalster uit Fairfield in New Jersey, zag de graancirkel en haar mond viel open van verbazing. De reden is omdat het midden van de graancirkel bestaat uit braille tekens.

“Het is verbazingwekkend”, zei ze: “Ik weet niet wat het betekent, maar het is leesbaar”. “De punten staan in een hele bepaalde volgorde. Het is zo perfect dat het lijkt alsof het gedaan is door een machine”.

Volgens Debra vormen de punten drie regels en vertaald vanuit Braille staat er:

192 192
B 192 1
192 192

Een andere Braille expert heeft inmiddels ook bevestigd dat er 192 staat. Maar, wat dat dan precies betekent weet voorlopig nog niemand met zekerheid.

We ontdekten dat het getal 192 ook in verband kan worden gebracht met het atomisch gewicht van Iridium en de B met het betaverval.

Iridium is schaarser dan platinum en goud en afgeleiden ervan worden ook gebruikt bij de behandeling van kanker. In een bepaalde laag van de aardkorst die terugvoert tot ca 65 miljoen jaar geleden, vinden we een dunne laag van dit materiaal. Het wordt in relatie gebracht met een giga meteorietinslag in Mexico in die tijd en wordt regelmatig gevonden bij vulkanen. Iridium is ook een materiaal wat telkens weer ter sprake komt als het gaat over buitenaardse onderwerpen en is een metaal dat door overheden gewilder blijkt dan goud. Het heeft bovendien een smeltpunt wat ruim boven de 2000 graden Celcius ligt.

Iridium is ook de naam van een satellietcommunicatie netwerk wat ooit werd opgezet door Motorola. Inmiddels is Boeing er eigenaar van met als voornaamste klant.... je raadt het mogelijk al,  het Amerikaanse ministerie van defensie. Iridium wordt gebruikt in vliegtuigonderdelen omdat het grote hitte kan verduren. Datzelfde geldt voor bepaalde chips/processoren. Is dat waarom de cirkel lijkt op een chip?

De 3 ronde bollen op de buitenrand zouden uren op een klok kunnen weergeven. Als dan de noordkant van de cirkel onderaan is in het plaatje dan geven de posities van de grote naar de kleine bol opeenvolgend ook de cijfers 192 weer. Toeval?

Ook is Iridium vernoemd naar Iris de gevleugelde Griekse godin van de regenboog en boodschapper van de olympische goden. (Gevleugeld? ISON?)

Veel actuele onderwerpen gevangen in één nummer.

De graancirkel trok zoveel bekijks dat de eigenaar een beveiligingsfirma inhuurde om het publiek op afstand te houden. Het zal wel toeval zijn, maar de naam van deze firma is Echelon Security Company. (ECHELON is de naam waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich gezamenlijk inspannen om wereldwijd alle vormen van communicatie af te luisteren.)

Volgens een woordvoerder van dit bedrijf bestaat de graancirkel inmiddels niet meer omdat er grote haast is gemaakt met het platmaaien hiervan. Hij kon/wilde geen reden geven waarom dit zo snel is gebeurd.

Kortom, er is veel gaande op dit moment in Californië. Niet in de laatste plaats vanwege de snel toenemende straling afkomstig van de kreupele kerncentrale in Fukushima/Japan waarvan een aantal mensen gelooft dat dit verband houdt met de graancirkel. Ook omdat zowel de kerncentrale als de graancirkel ongeveer op dezelfde breedtegraad liggen.

Daarnaast is het opvallend dat de graancirkel precies lag op de plek waar een elektriciteitslijn ophield.

cal 2

Zo zijn er nog wat speculaties, maar niemand heeft tot nu toe de oplossing van het raadsel gevonden.

Wel zijn er een paar jongemannen die zeggen dat ze middenin de nacht hebben gezien hoe de graancirkel werd gevormd en die ook als eerste ter plekke waren. Of deze opname echt is, is niet bekend, maar het ziet er wel spectaculair uit met de flitsende groene lichten.

Bronnen:

Alien Disclosure Group
Viral Post
Ufo Chronicles
Randell
Yahoo News