Het kon ook bijna niet uitblijven. De volgende poging om president Assad van Syrië neer te zetten als een massamoordenaar met als grootste hobby het martelen van mensen.

De timing is ook zoals gewoonlijk weer perfect, net voor de start van de onderhandelingen in Geneve.Het rapport waar een en ander op is gebaseerd is volgens de BBC gemaakt in opdracht van Katar, een land dat vanaf dag één een fanatieke steunpilaar is geweest van de door het westen gefinancierde Syrische rebellen.

In dat rapport staat dat er in totaal 55.000 digitale foto’s zijn van 11.000 gevangenen die bewijs vormen voor het martelen, uithongeren en executeren van gevangenen.

De beelden zijn Syrië uit gesmokkeld door een overloper met de naam Ceasar. Deze had er klaarblijkelijk geen enkele moeite mee om jarenlang dit soort foto’s te maken om ze vervolgens net 24 uur voordat de onderhandelingen in Geneve beginnen, openbaar te maken.

De opnames zijn onderzocht door een juridisch team bestaande uit de aanklagers van de voormalige president Slobodan Milosevic en president Charles Taylor van Liberia.

De geplande invasie van Syrië vorig jaar is mislukt en daarom probeert men nu koste wat het kost Assad voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen. Daarnaast waarschijnlijk met de bedoeling tegelijkertijd als een soort invasie het land te overspoelen met “humanitaire waarnemers” die later gebruikt zullen worden als pionnen om de mogelijkheden die het Syrische leger heeft om de stortvloed aan Al Qaida extremisten te bestrijden, zal verzwakken.

We hebben al eerder iets dergelijks gezien met Curveball. Hij was de overloper die claims over de massavernietigingswapens in Irak verzon, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de dood van honderdduizenden Irakezen.

Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een politiek gedreven agenda en het is dan ook interessant om op te merken dat een vage overloper die met niet te identificeren beelden komt alle media-aandacht krijgt net voor de onderhandelingen in Geneva, terwijl het echt belangrijke nieuws dit nauwelijks krijgt.

En dat is een onderzoek van MIT, Massachusetts Institute of Technology, dat heeft uitgewezen dat de aanval met chemische wapens in Ghouta onmogelijk kan zijn uitgevoerd vanaf door overheidstroepen gecontroleerd grondgebied.

Ook hiervoor werd Assad door de media veroordeeld waarbij er geen spaan heel werd gelaten van hem en was het bijna gelukt dit als aanleiding te gebruiken een invasie in Syrië. De resultaten van dit gedegen MIT onderzoek wat cruciaal is voor een accuraat beeld van de heersende situatie, wordt zo goed als doodgezwegen door de media en de verhalen van een dubieuze overloper worden gebruikt om die beeldvorming de gewenste richting in te sturen.

Hoe dan ook, het kwaad is al geschied want in de ogen van de doorsnee bevolking is Assad schuldig aan de meest vreselijke misdaden en zal een “humanitaire” interventie in Syrië niet meer dan gerechtvaardigd zijn.

Bron:

Infowars