Waar je bij ons nauwelijks iets terugziet in de mainstream media over de vele bizarre UFO verschijningen de laatste tijd, is dat in Zuid Amerika anders.

Zo was er afgelopen week een programma op de televisie in Peru over mysterieuze lichten in de lucht.Enkele weken geleden zagen we in de Japanse stad Okinawa een verzameling bonte lichten die de nachthemel kleurden. Ook daar werd er aandacht aan besteed op televisie, maar een zinnige verklaring is er nooit gekomen.

Iets dergelijks is er nu aan de hand in Peru, waar talloze mensen in de stad Pucallpa getuige waren van vreemde formaties bollen in de lucht. Ook hier weer veranderden ze op een bepaald naar allerlei verschillende kleuren, net zoals in Japan.

Een zo mogelijk nog vreemder verschijnsel deed zich voor in Medellin in Colombia, waar een enorme UFO te zien was.

Het geheel zag er zo uit:

med 1

Het kan zijn dat het allemaal afzonderlijke bollen zijn die in een bepaalde formatie vliegen of deze lichten kunnen onderdeel vormen van een gigantisch soort (moeder)ruimteschip.