Er is door de Wereld Gezondheidsorganisatie in februari in Londen een nieuw 650 pagina tellend rapport gepresenteerd: The World Cancer Report 2014.

Men heeft er zes jaar over gedaan om dit rapport te maken en de uitkomst is schokkend, in meer dan één opzicht.
Het stuk werd op maandag 3 februari 2014 gepresenteerd door twee wetenschappers, Professor Bernhard Stewart en Dr. Christopher Wild, aan een handjevol verslaggevers.

De conclusies van het rapport waren schokkend omdat het aantal kankergevallen zodanig explosief stijgt dat we met behandelen niet uit deze crisis zullen komen, aldus de wetenschappers.

De enige kans die de mensheid heeft, is voorkomen. Zoals het er nu uitziet wacht de wereld een menselijke en economische ramp van ongekende omvang, mede doordat de kosten voor de gezondheidszorg volledig uit de hand zullen lopen.

Op dit moment worden er ieder jaar 14 miljoen nieuwe kankergevallen geconstateerd, maar volgens het rapport zal dit over twintig jaar bijna zijn verdubbeld naar 22 miljoen. De oplossing was dan ook volgens de twee experts die het rapport presenteerden, preventie van kanker op grote schaal, aangevuld met verbeterde behandelmethodes.

De verslaggevers zaten die ochtend dan ook vol spanning te wachten met welke suggesties beide heren zouden komen ter preventie van deze vreselijke ziekte. Wat zouden zij aan nieuws kunnen brengen dat wij niet al wisten?

Helaas, ze kwamen met dingen die zo langzamerhand al een jaar of 70 bekend zijn: alcohol, overgewicht, niet bewegen en roken. Dit zijn de factoren waarop de mensheid zich zou moeten concentreren om deze geweldige tsunami aan kankergevallen te keren.

Naast het handjevol journalisten zat er ook een man in de kamer uit een belangengroep die actief is op het gebied van de gevaren van straling: de Radiation Research Group. Een groep die zich ernstig zorgen maakt over de gezondheidseffecten van wat men noemt “electrosmog”, de straling veroorzaakt door mobiele telefoons, zendmasten, WiFi zenders en dergelijken.

Want, als er één gebied is wat een cruciale rol kan spelen in het voorkomen van kanker, dan is dit het wel. Hij zat geduldig te wachten totdat het stralingsgevaar als oorzaak van kanker aan bod zou komen, maar naarmate de presentatie vorderde werd duidelijk dat hier met geen woord over zou worden gerept. Niets, maar dan ook helemaal niets werd hierover gezegd.

De man was dan ook hevig teleurgesteld en ook verbaasd dat niemand van de aanwezige journalisten hier een vraag over stelde. Geloofden zij nu werkelijk dat roken, niet bewegen, alcohol en overgewicht alleen verantwoordelijk zijn voor die geweldige explosie van kankergevallen?

Klaarblijkelijk wel want ze schreven braaf alles op wat de twee wetenschappers vertelden. De man bleef toch nog hopen en dacht dat ze misschien de ergste factor voor het laatst zouden bewaren. Want welke andere factor kan er zijn dan deze nieuwe technologie die de planeet de laatste jaren heeft veroverd.

Een technologiesector waar ieder jaar miljarden worden verdiend en die nu al meer dan 5 procent van de wereldwijde GDP (Gross Domestic Product) vertegenwoordigt.

Uiteindelijk kon de man niet langer zijn mond houden en bracht zijn standpunt naar voren. In het kort komt dit neer op dat er steeds meer bezorgdheid ontstaat bij onafhankelijke wetenschappers over dat deze laag frequente straling kanker veroorzaakt. Verder, wat de heren dachten met betrekking tot het waarschuwen van het publiek over de kankerverwekkende eigenschappen van deze straling?

Het antwoord van Dr. Christopher Wild was dat hij zich bewust was dat er onderzoek werd gedaan, maar dat tot op dit ogenblik er geen bewijs is dat er enige reden tot bezorgdheid zou moeten zijn. Zijn collega, Dr. Bernhard Stwewart, viel hem bij door te zeggen dat dit wel terloops op pagina 140 van het rapport wordt genoemd.

De man bleef echter doorgaan de twee eraan te herinneren dat zij nu in een prachtige positie waren om het publiek te waarschuwen en als zodanig heel veel kankergevallen konden voorkomen. Er viel een oncomfortabele stilte in de kamer en niemand zei iets.

Tenslotte vroeg de man nog een laatste vraag. “Zouden de heren er een probleem in zien als alle mensen van alle leeftijden 24 per dag zouden worden blootgesteld aan dit soort laag frequente straling?”. Het antwoord van Dr. Stewart klonk heel professioneel: “Ik zou daar geen enkel probleem mee hebben”.

Bron:

Take Back Your Power

Meer informatie: stopumts.nl