Er hebben zich de afgelopen jaren historische ontwikkelingen voorgedaan in Rusland en bijna niemand hier schijnt het te merken.

Het heeft alles te maken hebben met de overgang van het Vaticaan naar het satanisme en het negeren van het derde geheim van Fatima.In maart 2012 hield Vladimir Poetin na zijn verkiezing tot president met tranen in zijn ogen in Moskou een historische toespraak voor het Russische volk.

po 1

Een toespraak die zeker historisch was omdat hij daarin bekendmaakte dat een groep die van plan was Rusland van binnenuit te vernietigen, was verslagen. Zij waren geen onderdeel van een buitenlandse invasie, maar het ging om een politiek/religieuze groep die deed alsof ze het beste voor hadden met Rusland, maar in het geheim van plan waren het land te vernietigen.

In een eerder artikel vorige week schreven wij over het beroemde derde geheim van Fatima en de gevolgen:

"Iemand die een groot deel van zijn leven in en rond het Vaticaan heeft doorgebracht was de voormalig Jezuïet Father Malachi Martin. Wat hij te zeggen had over het derde geheim van Fatima was heel interessant in het licht van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden. Volgens hem had zowel het tweede als het derde geheim betrekking op Rusland.

Hij zegt dat het derde geheim inhield dat de toenmalige paus een mandaat kreeg om in 1960 in feite te fuseren met de Russisch orthodoxe kerk. Wanneer de paus hier geen gebruik van zou maken dan zou er een vreselijke oorlog volgen en de katholieke kerk van binnenuit worden vernietigd. Martin vertelde dat hij persoonlijk buiten de woonvertrekken van paus Johannes XXIII stond te wachten toen deze in 1960 samen met kardinaal Bea en anderen het document met het derde geheim las. De toenmalige paus besloot niet te handelen volgens het mandaat en ook pausen die na hem kwamen besloten vanwege uiteenlopende redenen om dit ook niet te doen.

In plaats van dat ze de waarschuwing en het advies/mandaat van Fatima opvolgden en daarmee een soort eenheid binnen de kerk zouden hebben bewerkstelligd, besloten ze in 1963 wél om iets anders te gaan doen, zoals wij schrevenin een artikel over de macht van Lucifer (satan). "Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan".

De groep waar Poetin aan refereert in zijn speech bestaat uit dezelfde satanische krachten die het Westen op dit moment volledig in de greep houden.

Er wordt ook gezegd in Rusland dat Poetin één van de “zeven speciale kinderen” is van de nationale orthodoxe kerk. Kinderen die zijn geselecteerd, opgevoed en beschermd door de kerk gedurende de afgelopen honderd jaar. Poetin zou van deze zeven de laatste zijn en voorbestemd om Rusland te leiden naar wat wij de eindtijd zouden noemen.

Het is dan ook waarschijnlijk dat de door Poetin met buitenaardsen gesloten overeenkomst met volledige instemming en medewerking van de Russisch orthodoxe kerk is gebeurd. Ook dat Poetin het spel met het satanische westen heeft meegespeeld tot het moment dat de tijd rijp werd geacht om te breken. Te oordelen naar de toespraak uit begin 2012 zal dat ergens kort voor die datum hebben plaatsgevonden.

Het is dan ook niet voor niets dat op 28 april 2014 het volgende bericht verschijnt op de website Infowars.

“Russia’s “doomsday plane,” the Tupolev Tu-214SR, which is Moscow’s version of the U.S. E-4B, is flying for the fourth consecutive day, illustrating how high tensions are running as Ukraine descends into civil war. The communications relay aircraft, which normally accompanies Vladimir Putin, is currently circling over the island of Valaam in Lake Ladoga near Finland, where the Russian President is visiting his spiritual home, the Valaam monastery, which is considered to be one of the Russian Orthodox Church’s most revered sites.”

Vier dagen lang cirkelde dit communicatietoestel boven het Valaam klooster aan de rand van het Ladoga meer.

po 2

Vier dagen lang heeft Poetin een time-out genomen en wie weet heeft hij naast de nodige spirituele ondersteuning ook wel ontmoetingen met zijn buitenaardse vrienden gehad.

Er doen niet bevestigde berichten de ronde dat Poetin in dat klooster “een visioen” zou hebben gehad, maar de inhoud ervan wordt niet duidelijk. Er wordt gezegd dat de grootscheepse nucleaire oefening die pal na zijn verblijf in het klooster werd gehouden betrekking zou hebben op dit visioen. Dit is echter pure speculatie en niet formeel bevestigd.

Wat men het “visioen” van Poetin noemt zou natuurlijk ook het resultaat kunnen zijn van een bespreking met zijn buitenaardse vrienden. En over vrienden gesproken; misschien heeft Poetin in het Westen toch nog wel een grotere vriend dan men op het eerste gezicht zou denken.

Meer een vriendin in dit geval en wel in de vorm van de Duitse Angela Merkel. Op dit moment nog niet echt hard te onderbouwen, maar er zijn bepaalde signalen dat Merkel misschien in het Poetin kamp thuis hoort:

Merkel is de enige Westerse leider waar Poetin contact mee wil. Merkel vliegt voor spoedberaad naar Obama. Merkel heeft een DDR/Russisch verleden. Via uitgerekend de inlichtingendienst van Merkel komt naar buiten dat Amerikaanse huurlingen actief zijn in de Oekraïne waarmee Amerika negatieve publiciteit krijgt. En niet te vergeten natuurlijk dat Merkel tot haar niet onder stoelen of banken gestoken irritatie, uitgebreid werd afgeluisterd door de Amerikaanse NSA.

Wat in ieder geval wel zeker lijkt is dat er in Rusland historische veranderingen hebben plaatsgevonden. Van zodanige aard dat die ook voor onze toekomst van grote invloed kunnen zijn.

Ondertussen houdt onze Minister van Buitenlandse zaken, Frans Timmermans, zich samen met zijn collega’s druk bezig met het bedenken van nieuwe sancties tegen Rusland. Omdat hij vindt dat ze niet voldoende zouden hebben gedaan om te voorkomen dat er in het oosten van de Oekraïne een referendum plaatsvond. Vreemde kwestie voor het westen die zich altijd zo pro democratisch opstelt en dan nu veroordeelt, gepaard gaand met notabene sancties, dat een democratisch middel als een referendum niet is voorkomen door Poetin.  Ook Timmermans kan zich vervoegen bij het Comedy Capers circus van Ivo Opstelten.

Bronnen:

Before it's News
What does it Mean
Infowars
Voice of Russia
BBC