Enkele dagen geleden verscheen er een zeer verontrustend bericht in de krant Al Akhbar uit een van Syrië's buurlanden, Libanon, over de nieuwste actie van Turkije in het Syrië conflict.

Het schijnt dat Turkije de watertoevoer naar de rivier de Eufraat inmiddels volledig heeft afgesloten, wat een ramp betekent voor de Syrische bevolking.Het Assadmeer is een stuwmeer in de Eufraat in Ar-Raqqah Gouvernement in Syrië. Het meer ontstond in 1974 toen de Tabqadam gesloten werd. Het Assadmeer is het grootste meer van Syrië met een maximale capaciteit van 11,7 km3 en een oppervlak van 610 km2. Water uit het meer wordt via een wijdvertakt systeem van irrigatiekanalen gebruikt voor het bevloeien van akkers aan beide zijden van de Eufraat. Daarnaast betrekt Aleppo drinkwater uit het meer en bestaat er een visindustrie. De oevers van het meer hebben zich tot belangrijke natuurgebieden ontwikkeld.


Volgens de publicatie in de krant Al Akhbar, is het peil in het Assadmeer de afgelopen weken gedaald met maar liefst zes meter. Het schijnt dat Turkije de stroom van de rivier de Eufraat inmiddels volledig zou hebben afgesloten. Als dit inderdaad het geval is dan zullen er heel binnenkort miljoenen mensen in Syrië zonder drinkwater komen te zitten. Medio mei werd bericht dat (door het westen gefinancierde) al-Nasur rebellen in Syrië het watertekort in de hand werkten maar in inmiddels lijkt de veroorzaker dus een andere.

Op de volgende foto wordt door de rode pijl aangegeven wat de normale stand van het water is en wat die op dit moment is:


la1


Niet alleen Syrië zal de gevolgen hiervan merken, maar ook het verder stroomafwaarts gelegen Irak.

kaart eufraat tigris


Naar het schijnt is Turkije al anderhalve maand geleden begonnen met het gedeeltelijk stoppen van de stroom en het wegpompen van het water, maar sinds twee weken schijnt de afsluiting volledig te zijn.

Volgens bronnen van Al Akhbar hoeft het waterpeil in het Assadmeer nog maar één meter te dalen en wordt het daarna volledig onbruikbaar. De bron adviseert dan ook om nu onmiddellijk te beginnen met het beperken van de uitstroom van water uit het meer, maar dat schijnt nog niet gebeurd te zijn.

Het zou natuurlijk ook maar een tijdelijk lapmiddel zijn totdat de waterstroom vanuit Turkije weer op gang komt. Opvallend is dat de controle van de dam in handen schijnt te zijn van een aan Al Qaida gelieerde beweging, ISIS. Zij hebben aangegeven niet de bevoegdheid te hebben om de uitstroom van water aan te passen.

Men ervoer voor het eerst problemen met het water toen pompstations in de buurt van Aleppo merkten dat het waterpeil te laag was. Al Akhbar (bron) maar ook bijvoorbeeld De Volkskrant (bron) berichtten daarover medio afgelopen mei dus al. De verwachting is dat op dit moment de reservoirs helemaal leeg zijn.

Aan de noordkant van het Assadmeer, in Raqqa, is al helemaal geen water meer. In het gebied wonen ongeveer twee miljoen mensen die hun drinkwatervoorraad hebben verloren. Ook in Alleppo schijnt er al een enorm tekort te zijn en er wordt nu druk overleg gevoerd om te proberen een aantal noodoplossingen te vinden waarbij het meeste rendement wordt gehaald uit het nog beschikbare water.

Eén ding is duidelijk en dat is als Turkije niet snel de toevoer van water naar het Assadmeer weer op gang brengt er miljoenen mensen zonder drinkwater zitten en met de dag dit aantal zal toenemen.

Zelfs als de toevoer vanaf vandaag weer normaal zou verlopen dan duurt het nog minimaal een maand voordat het waterpeil in het Assadmeer terug op het oude niveau is.

Wij denken dat er misschien een machtsspelletje wordt gespeeld met inzet van dit water om bijvoorbeeld de beoogde aanleg van een gaspijplijn die de monopoliepositie van Rusland in Europa onder druk zet, doorgang te laten vinden. Rusland en Syrië saan op goede voet met elkaar.

Maar ook opvallend in dit verband zijn de uitspraken van Gordon Duff die wij publiceerden in een eerder artikel:

"Volgens Gordon Duff in een artikel op Veterans Today is het duidelijk dat er een invasie van Israël in Syrië op stapel staat met als uiteindelijk doel het Koerdische deel van Irak afscheiden, zodat Israël hier een krachtig bolwerk heeft voor een volgende invasie van Iran.

In het artikel voert Duff nog een aantal argumenten aan voor bovengenoemde stelling en één daarvan is dat Israël waarschijnlijk niet hun eigen troepen zullen gebruiken, maar door handig manipuleren dit zullen laten uitvoeren door andere landen zoals Turkije en Amerika."

Is Turkije hand en spandiensten voor Israël aan het doen?


Bron:

Al Akhbar 30 mei

Al Akhbar 12 mei

Volkskrant 16 mei

** De Libanese krant Al Akhbar lijkt na onderzoek een betrouwbare bron.