Amerikaanse congreslid en voormalig presidentskandidaat Ron Paul zei vorige week in een interview dat men weet dat het financiële systeem gaat klappen.

Het is dan ook niet voor niets dat banken het zo moeilijk mogelijk maken voor klanten die contant geld willen opnemen.


Het Amerikaanse congreslid en voormalig presidentskandidaat Ron Paul staat er om bekend dat hij niet bepaald een blad voor de mond neemt en weinig op heeft met de gevestigde orde.

In een vorige week gehouden interview zei hij een aantal interessante dingen in verband met de nabije (financiële) toekomst van Amerika en daarmee de wereld:

Zo is ook hij er heilig van overtuigd dat de ingestelde sancties tegen Rusland averechts zullen werken en dat wanneer men eenmaal serieus begint met het dumpen van de Dollar er geen houden meer aan is.

Verder: “De mensen die de controle voeren over onze monetaire politiek beseffen heel goed wat er op ons af gaat komen. Zij denken dat zolang alles maar een beetje ordelijk verloopt, dit ok is. Het probleem is echter dat wanneer mensen het vertrouwen in een geldeenheid verliezen dat ook compleet is en niet maar een beetje. Daar is niets ordelijks aan. Er zal altijd paniek ontstaan en dat is moeilijk onder controle te houden. Er zal een dag komen waarbij mensen op de financiële markten in paniek zullen raken, niet alleen voor wat betreft de Dollar, maar door het wereldwijde systeem”.

Wat gebeurt er op het moment dat mensen in paniek raken? De geschiedenis leert dat het eerste wat mensen doen is naar de bank rennen om te proberen hun geld op te nemen, met andere woorden een bankrun.

De machthebbers en banken zijn zich hier terdege van bewust en dus worden er nu al allerlei maatregelen genomen om het voor mensen zo moeilijk mogelijk te maken om geld op te nemen. Wat er ook gebeurt, het geld moet binnen het banksysteem blijven om de zaak nog enigszins draaiende te kunnen houden.

Zo schreven wij eerder dit jaar in januari een artikel waarin wij toen al aangaven dat het steeds moeilijker wordt om contant geld op te nemen.

Sinds die tijd komen er steeds meer berichten naar buiten dat het vooral binnen Europa straks bijna niet meer mogelijk zal zijn om aanzienlijke contante bedragen op te nemen. Met andere woorden, men voorziet in de nabije toekomst een bankrun en heeft nu al allerlei mechanismen in positie om te zorgen dat een dergelijke bankrun niet kan voorvallen simpelweg vanwege alle geldopnamerestricties.

Volgens een artikel op Infowars hebben een aantal mensen uit (waarschijnlijk) Engeland uitgetest of dit ook inderdaad klopt. Zij probeerden grote bedragen contant op te nemen bij een bank. Er werd hen keer op keer verteld dat dit niet mogelijk was. Vervolgens vroegen ze of ze een afspraak konden maken om het geld op die manier in ontvangst te nemen en het antwoord was weer “nee”.

Daarna hebben ze het bedrag overgeboekt naar een andere bank met hetzelfde resultaat. “Nee, nee, nee, je krijgt jouw geld niet contant”.

Het schijnt dat na wat er gebeurd is in Cyprus men vooral in Europa allerlei mechanismen in het leven heeft geroepen om een systematische bankrun onmogelijk te maken.

Zo zijn er nu banken waar je niet meer dan 10 procent van je saldo per kalenderjaar in contanten mag opnemen. Ook zijn er banken die eisen dat je een “geldige reden” opgeeft waarvoor je het contantgeld nodig hebt. Is die reden voor de bank niet aanvaardbaar dan wordt er niet uitbetaald.

Zolang men zich houdt aan de dagelijkse limieten zoals die door banken zijn vastgesteld heb je nog geen problemen. Mochten veel mensen echter regelmatiger hun dagelijkse toegestane geld opnemen dan zullen ze heel snel nieuwe verlaagde limieten instellen.

Zo zijn we in de absurde situatie beland dat een bank kan en mag bepalen wat jij wel of niet met jouw geld gaat doen. Ook al zou je alles contant willen opnemen en dat op de brandstapel gooien dan nog heeft een bank daar geen snars mee te maken.

Zo werkt het dus in de praktijk niet meer. Zoals Ron Paul zegt,“Men weet precies wat er gaat komen” en eigenlijk zonder dat iemand het merkt zijn er al zoveel contant geldopnamebeperkingen geïnstalleerd dat een bankrun niet meer mogelijk is.

Dat alleen al zou voldoende waarschuwing moeten zijn voor iedereen dat het geld wat jij op een bank hebt staan in feite allang niet meer jouw geld is. Ja, mondjesmaat mag je er contant over beschikken. Je mag het nog steeds onbeperkt overboeken van de ene rekening naar de andere, zolang het geld maar binnen het systeem blijft.

Naast de angst voor een bankrun is er waarschijnlijk nog een reden dat men wil dat er straks zo min mogelijk mensen contant geld hebben. Naast de gebruikelijke argumenten voor volledige afschaffing van contant geld zoals controle op de burger en betere mogelijkheden om belastinggeld binnen te harken is er nog een zwaarwegend argument. Dat is de negatieve rente(!) waar we straks mee te maken zullen krijgen.

Wanneer het dan geld gaat kosten om je geld op de bank te parkeren (negatieve rente), dan zullen veel mensen er de voorkeur aan geven thuis contantgeld te bewaren. Onder het motto: Het levert dan wel niets op, maar het kost ook niets.

Er wordt al langere tijd geen rente meer gegeven op positieve saldi op betaalrekeningen en dan nu zal men zelfs moeten betalen voor het hebben van een positief saldo. Totaal krankzinnig. Zeker als je je realiseert dat het rondlopen met grote bedragen aan cash niet mag, verdacht is en je verplicht bent inkomen op een bankrekening te ontvangen.

Al met al wordt er achter de (bank)schermen druk gewerkt om de toegang tot je eigen geld zo moeilijk mogelijk te maken.

Mensen als Ron Paul moet je serieus nemen. Hij is ondanks zijn afwijkende mening een insider in de kringen waar onze toekomst wordt bepaald. Als zoiemand zegt dat men weet dat het systeem gaat klappen dan kun je dat beschouwen als serieuze informatie.


Bronnen:

Max Keiser

Infowars

Beurs