Een toonaangevende Engelse psychologe heeft bedacht dat het schadelijk is voor kinderen om bij beide gescheiden ouders te slapen.

Dit zou de ontwikkeling van de jonge hersenen schaden. Al met al wordt het nu hoog tijd dat we onze eigen hersenen een keer gaan gebruiken.


Volgens een recent artikel in de Engelse Telegraph zegt één van leidende experts in dat land op het gebied van kinderzorg, Penelope Leach, dat het blijven slapen bij beide gescheiden ouders schadelijk is voor het kind.

Zij zegt dat wanneer er heen en weer wordt geschoven tussen beide ouders dit schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van het kind.

Het gaat dus al zo ver dat wanneer ouders op een fatsoenlijke en nette manier van elkaar zijn gescheiden, beiden het beste willen voor hun kroost en de zorg en opvoeding delen, ook zij binnenkort slachtoffer zullen worden van de kindrovende instanties zoals Jeugdzorg.

Hoe je alles kunt uitleggen op een manier waarop ouders het altijd verkeerd doen, wordt duidelijk uit het onderstaande plaatje. Het maakt dan niet meer uit hoe of wat de werkelijkheid is en wat voor een doorsnee mens gezond verstand heet.

Situaties in het leven zoals een gemiddeld mens die zal interpreteren staan links, de vertaling van instanties zoals Jeugdzorg staan rechts.


jz 1Los van alle sinistere redenen waarom kinderen worden weggeplukt bij de ouders moeten we niet vergeten dat de hele Jeugdzorg in feite niets anders is dan een industrietak waar goed geld wordt verdiend met het in beslag nemen van kinderen.

Iedere uithuisplaatsing kost de belastingbetaler 90.000 Euro per jaar en dit geld komt terecht in de pot van het jeugdhulpcircuit. Er moet ook fors worden betaald want er zijn directeuren van lokale Jeugdzorginstellingen die meer verdienen dan een minister (149.000 Euro). Medewerkers van Jeugdzorg werken met prestatiedoelstellingen en krijgen een bonus wanneer deze worden gehaald.

Het spel wat hier wordt gespeeld is zo doorzichtig, maar je moet het wel zien. De grotere lijn is dat kinderen, het liefst vanaf de geboorte, onder toezicht komen van de staat die hen volgens hun maatstaven zal programmeren (dit heet onderwijs).

Vervolgens zet je een soort industrie op (dit heet Jeugdzorg) waarbij je met geld medewerkers en leidinggevenden zodanig weet te motiveren dat ze verder geen moeilijke vragen stellen en zonder morren de bevelen van hogerhand uitvoeren. De industrietak wordt vervolgens “verkocht” aan het grote publiek in het kader van het welzijn van het kind. Hiertoe worden allerlei psychologen uit de kast gerukt die waanzinnige verklaringen bedenken om de kinderdiefstal te verantwoorden (dit heet marketing).

Het gevolg is dat je hartverscheurende taferelen ziet zoals vorige week met de uithuisplaatsing van de zesjarige Hansje, een verhaal dat inmiddels vrijwel de gehele bevolking heeft geraakt.

Zo ook de bekende professor Arnold Heertje die in een brief onder andere schrijft:

"Enige tijd later zagen we dat Hans gillend en spartelend naar een auto werd gedragen. Dit werd niet gedaan door iemand van jeugdzorg maar door een politieagent en ik kan je verzekeren dat dit nog op mijn netvlies staat en dat ik dit niet gauw zal vergeten." Aldus Ad van B. Persoonlijk ben ik er getuige van geweest dat de voorgangers van Nederlandse politieagenten, zoals B. P. en andere agenten in Oss en elders, Joodse kinderen op dezelfde wijze van hun ouders los rukten, ze in vrachtauto's vervoerden, begin van de reis naar de gaskamer. Blijkbaar heeft u niet door dat u in vredestijd, volstrekt onnodig, tot op zekere hoogte een vergelijkbaar traject bewandelt. Aan deze misdaden moet een einde komen doordat bureau jeugdzorg in Oss het inhumane handelen beëindigt en de ten onrechte ontvoerde Hans van der Heiden direct aan de moeder terug geeft Alleen zo wordt inhoud gegeven aan uw pretentie kinderen te beschermen”.

Intussen heeft de moeder van Hansje een dreigbrief ontvangen van Jeugdzorg. Of ze zich voortaan maar heel netjes wil gedragen ten opzichte van medewerkers anders zal het contact (ook met haar kind) per direct worden verbroken.


jz 2


Terwijl je kind wordt geroofd wordt je wel geacht heel beleefd te blijven anders zie je je kleine helemaal nooit meer en zal er aangifte tegen je worden gedaan.

Het wordt tijd dat het gezonde verstand ontwaakt bij de massa. Dat ook medewerkers bij Jeugdzorg en politie hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zelf gaan nadenken en niet stompzinnig ieder bevel uitvoeren. Zoals moeder Irma tegen de agent zei die Hansje kwam weghalen, “Hoe zou jij je voelen als ze jouw kind zouden weghalen?”.

Er is een kleine perverse satanische kliek die de top vormt van vrijwel iedere machtspiramide. Dit geldt op wereld en op nationaal niveau. Geef deze satanisten geen kans om nog meer kinderen te roven en te misbruiken wanneer het hen uitkomt.

Zoals David Icke dikwijls zegt: “They are few and we are many”. Er liggen dus genoeg kansen.


Noot redactie: Martin Vrijland staat in contact met de vader en moeder van Hansje. Voor uitgebreidere achtergronden verwijzen we naar zijn site waar hij op dit moment twee artikelen over de kwestie heeft gepubliceerd. Ze zijn hier en hier te lezen. Wij zijn het niet altijd eens met de persoonlijke interpretatie van Martin, maar de feiten die boven tafel komen via zijn persoonlijke contact met de ouders zijn waardevol voor een zo gebalanceerd mogelijke beeldvorming.


Bronnen:

Telegraph

Batgirl 666

Omroep Brabant