Met het neerschieten van vlucht MH17 zijn we een nieuwe fase in onze wereldgeschiedenis ingegaan.

Een gebeurtenis die is te vergelijken met het neerschieten van aartshertog Franz Ferdinand in 1914, wat toen leidde tot de Eerste Wereldoorlog.Zoals wij eerder hebben bericht hield het hoofd van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), Christine Lagarde, begin dit jaar een merkwaardige toespraak waarin zij bleef hameren op de magische krachten van het getal 7.

In een andere toespraak bleef zij het accent leggen op het feit de wereld een “reset” nodig heeft om uit de huidige economische problemen te komen.

“Enkele weken geleden in een interview noemde zij het woord “reset” zelfs tien keer in een tijdsbestek van drie minuten. Alsof ze hoe dan ook duidelijk wil maken dat er iets gaat gebeuren”.

Dit is door velen geïnterpreteerd als een financiële reset, uiteraard omdat zij hoofd van het IMF is, maar zoals wij schreven in maart:

"In welke vorm en hoedanigheid een dergelijke reset zou moeten plaatsvinden is natuurlijk nog maar de vraag.

Het kan zijn door het ineenstorten van bijvoorbeeld de derivatenhandel, waarbij de hele wereld waarschijnlijk in één klap al haar pensioengeld kwijt is. Maar, het zou ook heel goed kunnen gebeuren door bijvoorbeeld een wereldoorlog".

Uit de bekende 7 toespraak is af te leiden dat zij verwijst naar de maand juli van dit jaar. Er waren zelfs mensen die meenden dat de dag waarnaar zij verwijst de 20ste was, maar dit was zoals wij schreven discutabel. Wanneer we de exacte dag even buiten beschouwing laten, maar de maand juli nemen, dan heeft zij gelijk gekregen want de reset is begonnen.

Want, zoals later ongetwijfeld zal blijken, is het neerhalen van vlucht MH17 in talloze opzichten een historische gebeurtenis. Een die is te vergelijken met het neerschieten van de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand in 1914, een daad die uiteindelijk zou leiden tot de Eerste Wereldoorlog.

Het maakt in dit stadium dan ook niet meer uit wie of wat de werkelijke daders waren van de aanslag want de veroordeling heeft al plaatsgevonden. En wel door de mainstream media en al worden er duizenden bewijsstukken aangevoerd die het tegendeel bewijzen en ook al is er geen enkel bewijs geleverd, het maakt allemaal niet meer uit want Rusland is gekozen om schuldig te zijn.

Waar tot het moment van het neerhalen van vlucht MH17 er nog altijd mogelijkheden waren om tot een soort diplomatieke oplossing te komen aangaande het conflict in de Oekraïne, is dat nu niet meer mogelijk. De enige route die nog openstaat is keiharde confrontatie, wat zo goed als zeker tot een Derde Wereldoorlog zal leiden.

Met het inluiden van deze fase in onze wereldgeschiedenis is de reset begonnen. Er is een stap gezet die met geen mogelijkheid teruggedraaid kan worden. Er zijn zaken nu in beweging gezet die alleen maar kunnen eindigen in een mondiaal conflict.

Het zal beginnen met handels- en valutaoorlogen, die zoals de geschiedenis leert, altijd gevolgd worden door en vergezeld gaan van militaire conflicten.

Voorlopig gaat alles dus precies volgens plan.

Zoals wij onlangs schreven: De Derde Wereldoorlog ontvouwt zich voor onze ogen.  

“Het is alsof je kijkt naar een film waarvan je weet hoe die zal aflopen. Je probeert naar de scenes te kijken alsof je ze voor de eerste keer ziet, maar in je achterhoofd weet je heel goed hoe het script zich zal ontvouwen. Je weet wat er staat te gebeuren omdat het al lang geleden is gepland, heel lang geleden”.

Om te kunnen begrijpen wat er gebeurt en waarom is het belangrijk om te weten dat het grootste deel van de wereldmacht op dit moment in handen is van aanhangers van Lucifer, satan. Dat de macht uiteindelijk via geheime genootschappen, Zionisten, Rothschild bankiers, Bilderberg Conferenties en dergelijke leiden naar de hoogste schakel op aarde tussen satan en deze wereld, de orde van de Jezuïeten.  

Het ultieme doel is totale wereldheerschappij voor de satanische elite met ongeveer een half miljard mensen die zullen dienen als slaaf. De rest van de nutteloze mee-eters zullen worden opgeruimd.

Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houd het aantal mensen onder 500 miljoen en in een permanente balans met de natuur).

De aanslagen zoals die op MH17 hebben altijd één of meerdere praktische doelen zoals hierboven omschreven, maar ze hebben daarnaast ook altijd een diepere occulte betekenis.

Net zoals primitieve volkeren offers brengen aan de Goden om ze gunstig te stemmen, zo doet de satanische elite precies hetzelfde. Door offers te brengen aan satan op specifieke occulte data menen ze dat ze maximaal zullen profiteren van mystieke krachten uit het universum.

Daarmee komen we weer terug bij het getal 7, het magische getal zoals Christine Lagarde zei.

In het satanisme is zeven een heilig getal. Men gelooft dat de zeven over alle aspecten van het universum regeert, van het lichaam van de mens tot de planeten in het universum en van alle spirituele zaken.

De Boeing 777 van Malysia Airlines werd neergeschoten op 17 juli van de 7e maand in een jaar dat opgeteld weer uitkomt op 7 (2 plus o plus 1 plus 4 is 7). Die dag was het precies 17 jaar geleden dat deze Boeing op de 17e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim koos.

De bomaanslagen in de Londense metro op 7-7-2005 vonden dan ook niet voor niets plaats op die datum. Op 7 juli van de 7e maand in een jaar dat opgeteld weer op 7 uitkomt werd een brute slachtpartij in scene gezet in het centrum van Londen.

“Binnen een half uur deden drie ontploffingen zich voor in de metro en een half uur later één aan boord van een bus. Het aantal doden bedroeg 56, naar schatting waren er 700 gewonden, waarvan 22 ernstig gewond”.

Het is ook niet de eerste keer dat een vliegtuig met passagiers wordt geofferd aan satan.

“TWA Flight 800 (TW800, TWA800) was een verkeersvlucht van Amerika John F. Kennedy International Airport (New York) naar Frankrijk Charles de Gaulle International Airport (Parijs) uitgevoerd door Trans World Airlines.

Op 17 juli 1996 ontplofte het vliegtuig, een Boeing 747-131, registratie N93119, in volle vlucht en stortte in de zee ongeveer 32 kilometer zuidoost van New York. Van de 230 personen aan boord overleefde niemand de crash”.

Ook dit gebeurde op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat opgeteld eindigt met 7 met een Boeing 747.  In de officiële versie is kortsluiting de oorzaak, de werkelijk ligt ook hier weer helemaal anders.

oc 1

Voor wie verder wil slapen mag dat doen uiteraard. De tijd echter om dat nog veel langer ongestoord te kunnen blijven doen wordt met rasse schreden korter.