Veel nieuws websites en blogs hebben de gewoonte enkele zinnen te plaatsen en dan een zogenaamde hyperlink naar het originele artikel in te voegen.

Dat is iets wat vanaf nu in Spanje geld gaat kosten en de grote Spaanse media mogen straks 300.000 per overtreding opeisen.Een voorproefje van waar het met internet naartoe gaat, zien we nu in Spanje.

We kennen allemaal de hyperlink; een stukje tekst in een afwijkende kleur, meestal blauw met een onderstreping, waar je op kunt klikken zodat je naar een andere website gaat. De meeste mensen zijn blij wanneer er naar hen wordt gelinkt want dat betekent extra bezoekers voor je website. Voor je eigen lezers is het ook handig want je kunt o deze manier gemakkelijk doorverwijzen voor wat extra informatie.

Als het aan Spanje ligt dan zul je vanaf nu moeten betalen voor het gebruiken van een hyperlink wanneer je er een bepaalde omschrijving bij plaatst.

Er is op 22 juli een nieuwe wet aangenomen, canon AEDE, die het illegaal maakt voor nieuwssites, blogs en wellicht zelfs Google om te linken naar originele bronnen zonder daarvoor te betalen.

Dit zijn ingrijpende veranderingen die ervoor zullen zorgen dat de manier waarop mensen nu internet gebruiken volledig zal veranderen. De vraag is dan hoe lang het zal duren voordat andere landen het Spaanse voorbeeld zullen volgen.

Uit de manier waarop de tekst van de wet is geschreven is af te leiden dat je niet enkele zinnen en daarna een link naar het originele artikel mag plaatsen. In een dergelijk geval zou je daarvoor moeten betalen.

Officiëel staat er dat je moet betalen voor een link met een “betekenisvolle omschrijving”. Wat die dan precies inhoudt is niet duidelijk. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sociale media, die wel gewoon mogen blijven linken.

Klaarblijkelijk is men al vanaf februari bezig met deze wet, maar treedt een en ander nu actief in werking. Zo mogen straks bijvoorbeeld grote Spaanse kranten 300.000 Euro per overtreding eisen voor andere websites of blogs de een “betekenisvolle beschrijving” plaatsen van hun artikel met een link naar het origineel.

Hoe dit in de praktijk gehandhaafd moet gaan worden, is ook niet duidelijk. Dat dit een grote puinhoop gaat veroorzaken, waarbij talloze websites en blogeigenaren schadevergoedingen voor de kiezen zullen krijgen, zoveel is te voorspellen. De wet heeft in Spanje al de naam Google belasting gekregen.

Alles en iedereen schijnt in verwarring te zijn over wat wordt verstaan onder een betekenisvolle omschrijving. Zijn dat bijvoorbeeld ook de paar regels tekst die Google laat zien boven de link naar de website in de zoekresultaten?

Uiteraard zouden we bijna zeggen, blijkt dat deze wet alleen bescherming biedt voor kranten die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie met dezelfde naam, AEDE. Mensen die ook originele artikelen publiceren, maar niet aangesloten zijn bij de AEDE genieten geen enkele bescherming onder deze nieuwe wet. En dat is zorgwekkend want dit betekent dat de grote liegende mainstream propagandapublicaties extra bescherming krijgen en de alternatieve nieuwsmedia niet.

Hoe de uitvoering van de wet er in de praktijk ook zal uitzien, de toon is gezet. Ook in Duitsland is men met iets dergelijks bezig. Daar eisten de grote media vorige maand 11 procent van de omzet van Google omdat het bedrijf verwijst naar hun originele artikelen.

Je kunt het ook van de positieve kant bekijken. Klaarblijkelijk verliezen de grote mainstreampublicaties zoveel lezers door alle leugen die ze verspreiden dat ze nu wanhopig op zoek zijn naar andere inkomsten en zich zelfs daarvoor tot nog oneerlijkere concurrentie wenden, om het hoofd boven water te houden.

Bronnen:

Motherboard
Quarz