Zodra de gevestigde orde wordt betrapt op een leugen of bewuste misleiding van het publiek, wordt het verhaal iets aangepast en worden de leugens nog groter.

Dat is ook het geval met de video van de neponthoofding van James Foley, waarbij ook sommige alternatieve nieuwskanalen driftig meewerken om de officiële spin in stand te houden.Zoals wij gisteren schreven is het duidelijk dat de onthoofding van James Foley onderdeel vormt van een Psy-op, psychologische operatie, bedoeld om  burgers in het Westen zoveel mogelijk angst aan te jagen voor het monster ISIS.

De executie van James Foley is echter zo oenig in elkaar gezet, dat men zelfs in de mainstreammedia niet meer om dit feit heen kan. Zo kan het dat divers mainstreampublicaties nu komen met het verhaal dat weliswaar de video niet echt is, maar dat de werkelijke onthoofding buiten beeld wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden, we zijn betrapt, maar geven er onmiddellijk een andere spin aan.

Aangezien die video zo nep is dat de bevolking er niet in trapt, gaan we toegeven dat die nep is, maar dat dit alleen betekent dat James Foley ergens anders is onthoofd. Er is niets te zien maar dat hij desondanks is onthoofd is kennelijk onomstotelijk vast te stellen door deze mensen.

De waarheid is dat de betreffende video nooit door ISIS is gemaakt, maar door de Westerse veiligheidsdiensten die dit gebruiken als aanleiding om alsnog Syrië te kunnen binnenvallen. Net zoals voorheen de zogenaamde Al Qaida, Bin Laden en andere terroristische propagandavideo’s werden gemaakt door bedrijven die werkten in opdracht van het Pentagon of de CIA.

Ook de identiteit van de moordenaar past in het propagandaplaatje. Abdel-Majed Abdel Bary, een voormalige rapper afkomstig uit een welgestelde familie in Londen die vertrok naar Syrië om daar te gaan vechten. Met andere woorden, het hoeven niet altijd mannen met baarden te zijn die met een Koran over straat wandelen. Het kunnen ook kinderen zijn uit welgestelde families die Jihadstrijders worden en een geweldige bedreiging zullen vormen als ze terugkeren. Abdel Bary vertoont alle kenmerken van een informant van de Britse veiligheidsdiensten.

Wat zonder enige twijfel duidelijk is, is dat de onthoofdingsvideo gebruikt zal worden als casus belli om alsnog Syrië op de knieën te krijgen en te zorgen dat Assad het veld ruimt.

Het productiebedrijf wat de onthoofdingsvideo heeft gemaakt, heeft nog veel meer fouten gemaakt dan die die we gisteren noemden in ons artikel.

Bij iedere andere executie zie je meer dan één militant in beeld. In de Foley video ontbreken deze totaal. Er wordt geen enkele referentie gemaakt aan de Koran zoals dit “normaal gesproken” wel gebeurt en ook de befaamde kreet “Allahu Akbar” die je meestal hoort, ontbreekt.

Het is belangrijk om niet in de propagandaverhalen te trappen en te begrijpen waar het werkelijk om draait.

fk 1

Dat de bevolking door de mainstream propagandakanalen wordt voorgelogen wordt gelukkig voor een steeds groter wordende groep mensen duidelijk.

Daarmee is ook voor hen het gevaar nog niet geweken.

Want binnen de groep die men de alternatieve nieuwsmedia noemt is ook een gedeelte wat volledig onder controle staat van dezelfde machten die de mainstream controleren. Men noemt dit “controlled opposition”. Via een klokkenluider vernamen wij in die zin weer onthullende feiten die we binnenkort zullen publiceren.

Wat betekent dat ontwakende of bewuste mensen die sommige alternatieve nieuwswebsites bezoeken ook dáár bewust op een dwaalspoor worden gebracht. Deze websites brengen “nieuws” dat één op één in lijn ligt met de mainstream. Ze doen dit door zich te profileren als alternatief nieuws, waar ze ogenschijnlijk onthullende zaken naar voren brengen, maar wat in feite niets ander is dan de mainstreamversie.

Websites die bijvoorbeeld het nieuws brengen dat de onthoofdingsvideo van Foley waarschijnlijk nep is, maar in hetzelfde bericht wel aangeven dat hij dan wel elders onthoofd zal zijn. Een ogenschijnlijke onthulling van de nepvideo en het tegelijkertijd sturen van de lezer richting de gewenste officiële versie.

Wees daarom voorzichtig met alle informatie die je wordt voorgeschoteld, zowel van de mainstream als de alternatieve kanalen.

In de Endgame wordt geen middel geschuwd om de argeloze burger op een dwaalspoor te brengen.

Bron:

Infowars
Lew Rockwell
David Icke