Zou jij je kinderen naar een school sturen waar ze in de kantine alleen wat kunnen kopen door middel van hun vingerafdruk?

Waarschijnlijk niet, maar toch is de eerste school in Engeland waar dit zo gaat over ruim een maand een feit.De Redhill School in Stourbridge in de Midlands in Engeland is een middelbare school van redelijke omvang met ongeveer 1.200 leerlingen.

Hier wordt in november aanstaande een systeem in gebruik genomen waarbij van alle leerlingen de vingerafdruk wordt genomen zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden ter identificatie ten behoeve van het cateringsysteem op deze school.

xxx

De school geeft als reden voor de invoering van dit systeem dat het de wachtrijen in de schoolkantine zal beperken en dat het men in staat stelt te controleren of de kinderen niet al te ongezond eten.

Daarnaast vindt de school dat het nieuwe systeem nog een belangrijk voordeel biedt en dat is dat de kinderen niet meer iedere dag geld mee hoeven nemen naar school, want Redhill wil een volkomen contantgeldloze school worden.

In de praktijk betekent dit dat kinderen zich in de schoolkantine kunnen identificeren via hun vingerafdruk, waarna hun bestellingen automatisch van hun daaraan gekoppelde schoolrekening afgeboekt worden. Ze moeten met hun vinger tegen een apparaat drukken, waarna de afdruk wordt omgezet in biometrische gegevens.  

De ouders van alle 1.200 leerlingen hebben inmiddels een brief ontvangen van de schooldirecteur Stephen Dunster, waarin hij uitlegt hoe het systeem zal werken. Zo zegt hij:

“Wij streven naar een systeem op onze school waarbij geen contant geld meer gebruikt gaat worden. Het nieuwe cateringsysteem is beter voor ouders omdat ze niet iedere dag geld aan hun kinderen hoeven meegeven. Vanuit ons standpunt is het veel efficiënter omdat het de wachttijden korter maakt.”

“Ook zullen wij hierdoor in staat zijn om te observeren wat kinderen kopen, zodat we er zeker van zijn dat ze een gezond dieet volgen”.

Volgens de Engelse wet dienen ouders wel eerst toestemming te geven om vingerafdrukken van hun kinderen te mogen nemen en mogen ze dit ook weigeren. Echter, wanneer ze dit doen zullen de kinderen niet in staat zijn om tussen de middag eten te kopen in de schoolkantine omdat het systeem alleen werkt op biometrische gegevens.

En zo zullen veel ouders voor een moeilijke beslissing staan. Moeten ze toestaan dat men vingerafdrukken neemt van hun kind zodat deze mee kan doen “met de rest”. Of moeten ze weigeren waardoor hun kind aan de kant staat als een “zonderling”.

Dit soort systemen zoals die worden geïntroduceerd in de Redhill School zijn uiteraard voorbeelden van hoe je die in de nabije toekomst overal zult aantreffen.

De schoolleiding die vanachter een computerscherm het leven van je kind volledig beheerst.

Bron:

Express & Star