Uit de berichtgeving van de laatste dagen blijkt dat er zich veel “toevallige” gebeurtenissen afspelen rondom kerncentrales.

Niet alleen dat, maar ook dat ze zich uitstrekken tot andere dimensies.We schreven enkele dagen geleden in een artikel over hoe er een waarschuwing is verschenen in Amerika aangaande malware in de besturingscomputers van energiecentrales. Hoe de timing van dit alles opmerkelijk is te noemen, temeer omdat deze malware al vanaf 2011 in die computers zit en er nu plots een waarschuwing komt.

Alsof er iets gaat spelen op dit gebied. Iets dat een bepaalde ramp zal veroorzaken die dan vervolgens weer Rusland in de schoenen geschoven gaat worden.

Naar blijkt spelen er niet alleen in Amerika kwesties rond kerncentrales; ook in Frankrijk. Wij ontvingen de volgende e-mail van een lezer (dank!) die al lange tijd in Frankrijk woont.

Ik lees uw artikels met plezier en uw website is een van de weinige die echt interessant nieuws geeft.

Ik las in één van uw laatste artikels over de malware in de Amerikaanse elektriciteitscentrales en een eventuele voorbereiding van een False Flag die Rusland moet aanwijzen.  

Ik leef in Frankrijk, en daar zijn de laatste week veel zorgen over onbekende drones die s'nachts over ALLE kerncentrales hebben gevlogen. De enige reden dat ze tijdens de nacht over de centrales vliegen met infrarood camera's is niet om de reacteurs te ontdekken (men weet waar die zich bevinden en zijn veilig onder 1 meter beton) maar om de exacte plaats van de transformators te vinden, die ook warmte afgeven.

Niemand weet wie hier achter zit, en de politiek is radeloos. Het schijnt te goed te georganiseerd te zijn (drones zijn meer dan 2 m lang) om aan een of andere ecologische beweging te denken.

Als alle transformators op de zelfde tijd vernietigd worden, zit Frankrijk helemaal zonder stroom voor de volgende aantal jaar, want ze hebben maar een paar transformators in reserve en het duurt lang om ze te produceren. Er is op het moment geen andere uitleg voor die drones.

Als het France nucleaire systeem wordt uitgeschakeld zal heel de economie platliggen, ook in Europa. Misschien is dit onderdeel van hetzelfde plan als die malware in de Amerikaanse centrales ? Misschien wordt Rusland hier ook van beschuldigd als er eenmaal iets mee gebeurt. Er moet oorlog komen voor Amerika, en ze hebben Europa ervoor nodig...


Niet alleen in Frankrijk verschijnen er vreemde objecten bij kerncentrales; ook in Mexico.

Enkele dagen geleden werd door een technicus bij een kerncentrale in Vera Cruz in Mexico een vreemde UFO waargenomen. Die er als volgt uitzag: 

mex 1

In de volgende korte video-opname zie je het object dat een vorm heeft die lijkt op een soort kruis, langzaam bij de kerncentrale rondvliegen.

Zo hebben we weer één van die toevalligheden waarin zich binnen een periode van een aantal dagen vreemde zaken voordoen met betrekking tot energievoorziening en kerncentrales.

Waren het drones boven de kerncentrales in Frankrijk of misschien ook UFO's?

Weten buitenaardsen misschien dat er een bepaald vuil spel gespeeld gaat worden met energievoorziening en kerncentrales en zijn ze daarom in de buurt om een oogje in het zeil te houden?

We hebben de laatste tijd een grote toename gezien van UFO-activiteit. Niet alleen dat, maar ook duidelijke beelden en getuigenverklaringen van een soort moederschip/portalen van waaruit UFO's worden gelanceerd en weer opgevangen.

De strijd tussen licht en duister speelt zich niet alleen af binnen het voor ons zichtbare 3D gebied. Ook in de achtergrond en andere dimensies is er volop activiteit te bespeuren. Doordat de frequentie op aarde geleidelijk hoger wordt is er ook steeds meer overlap met hogere dimensies en zijn er dus ook vaker dingen zichtbaar uit dat veld.

De Endgame is in volle gang en dus kunnen we de komende tijd nog veel "vreemde" dingen verwachten.