Dat is de indringende boodschap van petitie website AVAAZ in hun onlangs verstuurde nieuwsbrief.

Maar, gelukkig, volgens hen kan jij meehelpen om de wereld op het laatste moment te redden door een petitie te tekenen.Van 1 tot en met 12 december 2014 vindt in Lima de twintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats: de COP-20. (COP staat voor de Conference of Parties) ; hierbij komen alle partijen die onderdeel uitmaken van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bijeen.

Ongeveer 15.000 vertegenwoordigers van de 196 partijen (195 landen plus de EU) en van andere organisaties, reizen naar Peru af om te onderhandelen over maatregelen tegen klimaatverandering. Tijdens deze conferentie zal worden geprobeerd een concepttekst op te stellen voor het toekomstige klimaatverdrag. Dit zal in 2015 in Parijs ondertekend moeten worden en in 2020 van kracht worden en daarmee het oude verdrag vervangen. Hoe de conferentie verloopt in Lima kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke afspraken.

Zoals je tegenwoordig steeds vaker ziet in officiële berichtgeving, is het woord klimaatopwarming vervangen door klimaatveranderingen. Het is dan ook een beetje moeilijk te verkopen nu gebleken is dat de aarde de afgelopen decennia helemaal niet is opgewarmd.

Als we er nu klimaatverandering van maken en we geven evengoed de mens de schuld van dit alles, dan kunnen we toch gezellig doorgaan met het implementeren van wat in feite het doodsvonnis is voor een groot deel van de bevolking, de beruchte Agenda 21.

Misschien is deze Agenda 21 wel het meest onderschatte werktuig van de duistere krachten die streven naar totale wereldcontrole.

Juist omdat dit zo belangrijk is, volgt hier nogmaals een uitleg uit een eerder artikel over wat die Agenda 21 nu precies inhoudt.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek. 

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums. 

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21. 

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking". 

Degene die achter dit misselijkmakende plan zit is niemand minder dan George Soros. Naast de Wikipedia informatie zijn er ook andere gegevens beschikbaar over George Soros (Member: Council on Foreign Relations, Member: Carlyle Group, Multi-billionaire, Major Stockholder: Halliburton, Hungarian Jew, Socialist-Communist, Financial Backer of Barack Hussein Obama, Friend of Rupert Murdoch, Freemasonic Jewish Labor Zionist).


Wanneer je het hebt over duistere krachten dan is de naam George Soros er dus één die absoluut niet in het rijtje mag ontbreken. Het is dan ook geen toeval dat we diezelfde naam tegenkomen bij de petitieclub AVAAZ.

Het is deze zelfde George Soros die de AVAAZ organisatie financiert, steunt en in de achtergrond aanstuurt. De AVAAZ organisatie is niets anders dan een instrument wat in het leven is geroepen om de mensheid te conditioneren, programmeren en op opinie te registreren. De doelstelling van deze club is identiek aan de stemmen die opgingen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog die riepen: “Dit nooit meer”. 

Ze spelen handig in op de menselijke emoties en de angst en onzekerheid die er heerst bij velen. Het stuurt mensen naar “oplossingen” die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan, zoals de smerige agenda van hun baas, Agenda 21. “We zijn dichtbij een oorlog geweest, gelukkig is er niets gebeurd en dus wordt het hoog tijd dat we ons wereldwijd verenigen”. 

Verdeel en heers, het creëren van chaos en angst en het presenteren van de “oplossing”. Een New World Order die díegenen die het "mogen" meemaken een wereld biedt onder een wurgend totalitair regime. 

Nu stuurt diezelfde AVAAZ een nieuwsbrief rond met de veelzeggende titel: "Nog vier dagen om de wereld te redden".

En dan: "Over 4 dagen zullen wereldleiders bepalen hoe de strijd tegen klimaatverandering gevoerd zal worden in de komende jaren".

Het is wederom dezelfde misleidende kletskoek zoals altijd. Onder het mom “iedereen wil toch schone energie en een schone planeet” laten ze mensen petities tekenen om “de strijd tegen klimaatverandering te steunen”.

Met andere woorden: Ze roepen mensen op via emotionele chantage een petitie te tekenen die ervoor pleit dat Agenda 21 zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

En zo ligt George Soros in de achtergrond krom van het lachen want grote groepen van de bevolking trappen in de kletsverhalen en steunen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, de New World Order.

George Soros als wereldpresident? Ga dan naar de AVAAZ website en teken de petitie en anders? Zorg dat je daar zover mogelijk uit de buurt blijft.