Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Pasen is Pascha en Passover ofwel de oversteek


Verder met de afronding van het Paasverhaal en de achterliggende geschiedenis opdat wij begrijpen wat onze herkomst is. Want het verhaal van de Israëlieten is namelijk het verhaal van de blanke noordwest-Europese Volken. In bepaalde christelijke kringen ook gezien als de ‘Izaakzonen’, de Isaaksen, Saksen die door de Romeinen Saxones werden genoemd. Stoere mannen zonder kapsones... en de volken die we Germanen noemen. Dat is meer een ‘verzamelnaam’. De Romeinen (eigenlijk ‘roemmannen’, zegt taalvirtuoos Berend Willem Hietbrink of liever Roemenen... want daar komen ze vandaan meent hij en ik onderschrijf dat... Toen de Munabtutu zich opdeelden in Anatolië, na hun vlucht uit Soemer en Akkad, ging een deel naar de Balkan.

Dat waren de Hittiten in Turkije en de Kelten in Roemenië/Hongarije, die later doortrekken en als Etrusken opduiken in Toscane/Etrurië (in Italië)... De Romeinen onderscheiden de Saxones, waaronder de Friezen in drie hoofdgroepen wat betreft de zeevarenden: A – de Sicambri (zeekampers – mariniers van de oorlogsvloot), B – de Sturli (stuurlui – van de koopvaardijvloot) en C – de Angelii (angelaars/hengelaars – van de vissersvloot). Dus de latere Angelsaksen die overstaken naar Brittannia waren eigenlijk de vissers en hun vrouwen en kinderen. Zij vestigden zich op de Britse oostkust. Van die Saxones waren het de Friezen die ten minste voor duizend jaren de hegemonie hadden op de Hellesee (Hollesee en Noordzee). Met hun vloot controleerden zij de zee van het Kattegat tot de Lofoten en van de Faroer (verre oorden) tot aan het Kanaal.

De herkomst van Pasen (deel 3)

In dit laatste deel over Pasen rond ik het verhaal af. Ik zocht en vond een reactie van vrijzinnig dominee Ivo de Jong in BRIEF 384 (van 21-04-2006). Hij reageerde op een eerder geschreven tekst uit mijn Paasbrief (BRIEF 383 van 14-04-2006), waarin ik het volgende schrijf; 'Pasen is van oorsprong een Joods feest, zo pleegt men ons wijs te maken, later vermengd met de kruisiging en opstanding van Jezus, zoals de Roomse Kerk ons voorhoudt... waarschijnlijk is het een veel oudere uiting van een traditie, eerbewijs aan de goden of gewoon de viering van het voorjaar'... Dominee Ivo reageerde met; NOU, NOU, NOU... 'Pasen - het woord alleen al komt uit het Joods: Pascha (Joodse Geloof bedoelt Ivo hier en komt uit het Hebreeuws/Ivriet).

Het heeft te maken met het slachten van een Lam (van een Schaap of Geit - zie vorig deel...). Later viert Jezus als oprechte Jood het paasfeest in Jeruzalem mee, met Matses (ongedesemd brood), de Maror, de wijn (zijn bloed) en het Lam (zijn lichaam)'. Ivo schrijft verder; 'Hier in noordwest-Europa kende men ook al een 'lentefeest' voordat de eerste christenen hier kwamen (of voordat het christendom zijn intrede deed...). Het paasei staat voor een steen; als je die verwarmt met liefde, komt zelfs daar leven uit voort; ei-koer-ei (palmpasen) is 3x koeri eleison, wat; 'Heer ontferm u', zou betekenen. Ik moest meteen denken aan één van mijn favoriete bands uit de jaren '60 en exponent van de zogenaamde 'westcoast-music' uit Amerika (surf- en garagerock), waarvan Jan and Dean, The Beach Boy's, Jefferson Airplane en...

The Gratefull Dead, en wat later The Byrds, The Doors en Buffalo Springfield de bekendste zijn. Maar ik doel op The Electric Prunes, die destijds slechts vijf LP's maakten en ook nog eens in drie verschillende bezettingen. De eerste twee zijn typisch 'westcoast' en drie en vier zijn totaal anders en mystiek en religieus van toon en voorzien van Gregoriaanse gezangen in het Latijn. Op de derde LP 'Mass in F Minor', uit 1968 staat het nummer Kyrie Eleison, dat vooral wereldberoemd werd omdat het voorkomt in de film 'Easy Rider', van en met Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson en Karen Black... als de mannen stoned verblijven op een begraafplaats, klinkt het Kyrie Eleison van The Electric Prunes waarvan de originele bezetting dan eigenlijk al vervangen is door studio-muzikanten... Om een indruk te krijgen van deze muziek hier het nummer:Kyrie Eleison - 3:22 minuten van de LP 'Mass in F Minor'. Nu maar weer terug naar de reactie van dominee Ivo die tevens aanhaalt dat... ach lees zelf maar; 'De paashaas: symbool voor de vruchtbaarheid, maar ook voor christus: een Haas heeft geen leger (juist wel!), de zoon des mensen ook geen steen om zijn hoofd op neder te leggen; bovendien springt een Haas haasje over (met verlos) wanneer achtervolgd door een Vos, op Jezus overgebracht; hij die zijn leven gaf voor zijn vrienden. Pasen is het feest van opstand en opstanding, van zelfstandigheid, op eigen benen staan; dat het donker niet het laatste woord heeft, niet de winter maar de groei. Groeten van ds. Ivo! PS - en echt, de Joden waren al veel eerder ontwikkeld dan onze voorouders hierzo. Pasen danken we aan hen. Lees het boek; 'Zwijgen bij volle Maan', (van Henk Vreekamp - Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Torah - ISBN 9789023913467), een prachtig boek!

Joden versus Friezen 3500 jaren geleden

Tja daar moet ik wel wat mee. Ten eerste komen de Joden pas voor in de geschiedenis nadat de stammen Israëls de Rode Zee overstaken, hun tenten opsloegen in op de kust van Arabië, aan de grens van Kanaän kwamen en het land innemen. Dan zitten we in de buurt van 1525 voor de jaartelling. Dan hebben de Friezen in de lage landen al dertien steden gebouwd zoals Den Burght op Texland, Aldegaburght, Lydasburght, Slavenburght, Burght Haamstede en Middelburght (die al in 1630 voor de jaartelling...) om er enkele te noemen. Deze Friezen zijn de gevluchte Soemeriërs en verwanten van de stammen Israëls omdat aartsvader Abraham uit de Soemerische stad Ur komt; hij is de vader van Isaak en dus van Ezau en Jacob en die laatste weer van de twaalf stammen Israëls...

waarvan de kinderen van Benjamin en Jozef de allerbelangrijksten zijn, omdat Jacob verliefd was op hun moeder... De Joden zijn slechts één van de andere tien stammen... maar voeren wereldwijd wel de boventoon. Dat komt omdat de Chazaren/Ashkenazi (neuzen) het Joodse Geloof hebben aangenomen en nu niet beter weten dan dat zij de wettige erfgenamen zijn van Abraham. Deze 'joden' hebben wereldwijd belangrijke posities ingenomen (met hulp van de machthebbers...) en zij zijn de zwartharige jiddische joden (jooddietsen, want zij spreken wel Diets!) die uit Rusland komen, uit de regio van waar het nog steeds rommelt... zij hebben zeker contact gehad met de Munabtutu en hun taal overgenomen of zij spraken van oudsher nog de taal die eens...

Babbelonische spraakverwarring

vóór de 'babbelonische' spraakverwarring, door alle mensen werd gesproken. Ook kunnen zij de buren geweest zijn van de Munabtutu, de 'vluchtelingen voor een grote ramp', de atoombommen op Sodom en Gomorrah, de Sinaï en de Baälbek, waarvan de dodelijke fall-out in oostelijke richting woei en de hoogstaande Soemerische beschaving uitroeide... op de elite van het land na. De Munabtutu = MU UN AB TU TU> = 'vertrekken-eenheid-aanbeden-toe-toe', ofwel het ging om de elite van het land die ternauwernood wist te ontkomen aan de giftige wolken en de dodelijke winden van de atoombommen... UT UT BA NU UM< = uittreden-uittreden-balans-permanent-hoeden', ofwel eenmaal in veiligheid traden deze vluchtelingen naar buiten) trokken over de Kaukasus naar de Russische steppen...

via Anatolië over de Bosporus naar de Balkan - de vlakten van Roemenië en Hongarije - en over de Oeral naar Siberië, Mongolië en zelfs China... anderen trokken naar Estland en Finland en uiteindelijk naar de lage landen aan de Noordzee. Hoewel uitgewaaierd, bleven deze voormalige vluchtelingen, de elite van Soemerië, op hun hoede. Ze zochten balans in het leven, maar waren permanent hoedend. En dat was maar goed ook, maar helaas ondanks de waarschuwingen van hun voorouders die steeds WAAK! riepen, zijn de Friezen in slaap gesukkeld... is hun voormalige gebied afgekalfd tot West-Friesland in Noord-Holland en de provincie Friesland... en komen de vijanden met vele vele honderdduizenden vanuit zuidelijk Europa naar het noordwesten van Europa om de nazaten van de Munabtutu te smoren.

Zo zal niet iedereen het zien, maar ik wel! Vierduizend jaren nà de atoombommen en de vernietiging van Soemer en Akkad zijn we opnieuw ingesloten. We waren niet waakzaam en hebben ons in slaap laten sussen door Den Haag. Daar regeren de krachten van Enlil en niet die van Enki. Desondanks is noordwest-Europa ook het doel geworden van de twaalf stammen Israëls en die lijken ook op te rukken naar Nederland... en als klopt wat ik vermoed/denk, dan zal Fliegerhorst Deelen de plek zijn vanwaar de 'uitverkorenen' naar de Hemel zullen opstijgen. Dus Nederland is/wordt het absolute epicentrum van handelingen in de eindtijd. Als doelwit voor WO III om de stammen Israëls te vernietigen en als verzamelplaats voor het opstijgen van de 144.000 uitverkorenen naar het 'Huis der Vaderen'.

Woeste mannen, donkere wouden

Maar ik dwaal weer af... eerst het Paasverhaal afmaken, anders moet ik nog een deel 4 bijschrijven. Ds. Ivo de Jong denkt dus dat de Israëlieten en als deel van die groep; de Joden - eerder ontwikkeld zijn dan de in berenvellen gehulde pré-Germanen, de knotsenzwaaiende woestelingen met hertengeweien op hun hoofd, snoeren met wolventanden om hun nek, met drinkbekers van de hoorns van Oerossen en constant in burentwist met elkaar, rond kampvuren zaten en everzwijnen roosterend halfzat hun gerstenat dronken, hun wijven verdobbelden en/of deze aan de haren meesleurden naar hun schamele houten hutten... terwijl in het Midden-Oosten al machtige steden en koninkrijken bestonden, het schrift reeds was uitgevonden en muziek en dans en andere schone kunsten vertoond werden...

terwijl in duister Europa, op open plekken in de dichte wouden hier en daar een kampement verrees, aan de oevers van de Hellesee paalwoningen stonden en eenvoudige vissers hun kostje bij elkaar gaarden en hier en daar op de vlakten simpele boeren hun schapen hoeden... Nou dan moet ik Ivo uit de droom halen; de kwartiermakers, die in Drenthe reeds een raketbasis hadden gebouwd, haalden ook uiteindelijk de Vrijen/Friezen binnen, die na omzwervingen van driehonderd jaren eindelijk de lage landen, het beloofde land, de bestelde plaats... bereikten. Niet Israël/Kanaän is het beloofde land, maar zoals Pieter sr. wist te achterhalen; het 'schedelland' ofwel de bestelde (gereserveerde) plaats. En dat is Nederland, de 'nederlanden', want wij blijven behouden straks als natuur- en wereldgeweld losbarsten.

Rond 1700 voor de jaartelling komt de grote vloot Friezen aan op onze kusten. Ze vertrokken, aldus Zecharia Sitchin, rond 1800 voor de jaartelling uit Estland en Finland (volgens het Oera Linda Boek was dat 1794 voor de jaartelling... of zoals staat beschreven 'voor het jaar des Heren'...). Van de atoomoorlog rond 2024 voor de jaartelling tot aan de voleinding van de nieuwe Friesche Staat, verstreken bijna driehonderd jaren vanaf de vlucht uit Soemerië. De erfgenamen van de Soemerische beschaving hadden voldoende 'know-how' om een nieuwe staat vorm te geven. In feite zie je nog steeds dat waar de Munabtutu neerstreken, er ook voorsprong is op andere volken; Rusland (blanke elite - rood/rossig/blond), noordwest-Europa (blanke elite - rood/rossig/blond), Canada/Amerika (doorgaans blanke elite...),

Australië, Nieuw-Zeeland ook omdat deze landen vielen onder Groot-Brittannië en zo zitten de nazaten van de Munabtutu overal op de wereld en hebben zij de meest rijke gebieden ingenomen en bezet, rijk aan bodemschatten, met machtige wouden, voldoende bronwater, rijke visgronden en vruchtbare bodem. Toen de stammen Israëls in Europa aankwamen troffen zij een cultureel wakkere beschaving aan en ook de Romeinen keken hier hun ogen uit; rijke boerenerven, landelijke dorpen met veel ambachtelijke kunsten, volle boomgaarden, vruchtbare velden en rijke akkers en geweldig vee; paarden, koeien, schapen en varkens, kleinvee en hoenders, grote vissersvloten, honderden terpen en ontwaakte mensen en geen dommekrachten en wilde barbaren. Toen en ook nu nog trekken zuidelijken op naar het rijke noorden!

Phoeniciërs/Feniciërs of hoe we ze ook noemen, zijn; Friezen

Terug naar het verhaal, maar eerst nog even naar wat Jean Mazel (Fransman en onderzoeker/schrijver...) schreef over de Feniciërs (die dus de zelfden zijn als de Friezen...). 'Het waren uitmuntende scheepsbouwers, maar ook meesters in het aanleggen van strategische havens en dijken (zij deden al aan inpolderen!). Bovendien hadden de Feniciërs een geweldige maritieme kennis en pasten zij astronomie toe'! Dat is nogal wat, maar Jean Mazel gaat verder met zijn beschrijving; 'Nadat zij waren geëmigreerd beschikten zij voor het eerst over flinke stukken grond, waar zij sinds de oertijd overerfde kwaliteiten als landbouwers konden combineren met hun aangeboren ondernemerslust'! Jean Mazel doelt hierbij op de Himyarieten uit Jemen (zuidelijke punt van het Arabisch schiereiland), die zich settelden op de Noord-Afrikaanse kust...

aport 3


aport 4

in de tijd van Carthago, terwijl ik in zijn beschrijving de Friezen zie (Esten en Finnen uit het noorden die afzakken naar de 'nederlanden'...) en wel duizend jaren eerder in de tijd. Jean Mazel schrijft ook dat de Feniciërs uitmuntende veefokkers zijn en dat hun runderen en ook hun paarden tot de besten behoorden. Omdat er veel wordt beweerd over de Feniciërs en weinig wordt geweten, kunnen aspecten van dit kustvolk verkeerd geïnterpreteerd zijn. Ik denk dat de Friezen (de uit Estland en Finland afkomstige volken...) ook de Feniciërs zijn en de latere Zeevolken. Zij zijn de stichters van de Myceense cultuur op Kreta en zij stichtten de Griekse staat. Attica was een Fenicische/Friesche stad in Griekenland en de voorloper van het latere Athena. Als ik Jean Mazel zo lees, zie ik voor mijn geestesoog de machtige Soemerische beschaving...

en zie ik overeenkomsten met de Nederlanders van nu (afgelopen eeuw dan...), die zeer beslist aan de genoemde kwaliteiten voldoen. Ik krijg er kippenvel van. De Italianen Sabatino Moscati, onderzoeker, en Dimitri Baranki, curator/archeoloog, menen dat de Zeevolken omstreeks 1200 jaren voor de jaartelling of eerder, de kusten van Kanaän teisterden. Zij zouden zich met de Kanaänieten hebben verenigd en hieruit zouden de Phoeniciërs zijn ontstaan. Niet helemaal correct denk ik omdat ze al vóór 1600 voor de jaartelling de Middellandse Zee binnentrokken. Dan moet ik wel het Oera Linda Boek volgen en dat doe ik graag. Wim Zitman, schrijver/onderzoeker, zoekt de Feniciërs niet in Jemen zoals Jean Mazel, maar aan de overkant in Djibouti en beiden zouden heel goed kunnen omdat...

Jemen door de oude Egyptenaren 'Land van de Poent' genoemd werd. De Fransman Maspero, egyptoloog, denkt dat poent, poeaniti, poeni en puni... in feite de zelfde woorden zijn, om zowel de Phoeniciërs alswel de latere Puniërs van Carthago aan te duiden. Helemaal correct zou ik zeggen. Phoen kan dus stammen van Poent, land van de Poent omdat Jemen in de punt ligt van het Arabisch schiereiland, maar ook omdat de Phoeniciërs om Afrika gezeild zouden zijn. De punt is dan Kaap de Goede Hoop bij Kaapsstad in het uiterste zuiden van dit grote continent. Zij zouden de 'punt' gerond hebben en zo via Egypte, om Afrika heen, in de Rode Zee beland zijn... en daar dus ook hun handelsfactorijen gesticht hebben. Ook wel statio genoemd, waar ons woord station en stadion van afstammen.

Ik kan dit betoog uitschrijven... maar er nu ook een einde aan maken. Mijn standpunt is dat wat Ds. Ivo de Jong meent, denkt of suggereert betreffende de stammen en volken in het Europa van toen (... en echt, de Joden waren al veel eerder ontwikkeld dan onze voorouders hierzo.) heel anders is dan algemeen wordt aangenomen. De vluchtelingen uit Soemer en Akkad, hun voorgangers uit Babylon trokken allemaal, weliswaar via omwegen, naar noordwest-Europa en brachten daar hun kennis in de praktijk. Ze voeren zelfs door naar Midden- en Zuid-Amerika en bezetten de Middellandse Zee min-of-meer en groeiden daar uit tot machtige volken. En die Joden, die kwamen pas nà de Exodus een beetje uit de verf en toen nog als één der twaalf stammen. Pas vierhonderd jaren later is de staat Judea een machtig land onder koning Salomo.

De Roden mannen... of zijn het rode ‘manen’...

en dan doel ik niet op de bloedmanen van dit jaar. Een unicum, een zeldzaamheid zeker, maar ik doel op de rode haren van de Feniciërs/Friezen. De Phoeniciërs werden ook de rode mannen genoemd vanwege de winning van de kleurstof ‘purper’. Het is zeer aannemelijk dat de mannen, werkzaam in de weverijen waar de stoffen purper werden gekleurd, tot aan hun ellebogen onder de kleurstof zat... maar net zoals met Bramen en Bosbessen kleurt de huid blauw en niet rood. Roodhuiden zaten in America en niet in het Midden-Oosten. Dus waar kwam de benaming ‘rode mannen’ dan vandaan?! Van de Rode Zee?! Zou kunnen, want ook Kanaän was rood... en heette aldus belvriend Hylke Welling Kinani (= rood land). Zou kunnen... de Chinezen zouden ‘lood land’ zeggen. China in oertaal is Kina en Sina.

Kina lijkt op Kinani en is dan KI NA>, met de betekenis; ‘kiepen-vormen’, ofwel de ‘Kieper’, de tweede ster in de Hemel (astroïdengordel) heeft het land vervormd of gevormd zoals het nu is... China is dus tijdens de zondvloed omgekeerd zoals een ploeg op het land de voren maakt door een wal op te werpen. Omgekeerd is het dan AN IK<, met de betekenis; ‘hemel-essentiekern’, ofwel in de Hemel bevindt zich de ‘essentie’ van ons zonnestelsel; de tweede ster. Hij heeft de zondvloed veroorzaakt en ploegde de aarde om. Zo ook in China. Zo zou ook Kinani omgeploegd zijn en gevormd zoals het hedendaagse Israël, Libanon en Jordanië er bij liggen... Van mij mag men de Phoeniciërs/Feniciërs de ‘rode mannen’ noemen vanwege de rode kleurstof, maar ik weet beter; het heeft alles te maken met hun rode haar!

Als er voldoende belangstelling is voor mijn voordracht komende vrijdagavond in Assen, blijf ik er overnachten en ga ik de volgende dag Assen verkennen, alvorens weer naar het zonnige zuiden af te reizen... Dinsdagmiddag aanstaande ben ik om 13.15 uur in de uitzending van Anouk (van Radio Anouk Assen) om in het kort te vertellen waarover ik vrijdag zal spreken. Ik zou graag meer over de geschiedenis van Drenthe willen vertellen, maar ik vrees dan Anouk alleen over naamduiding wil spreken en 5/6 minuten is te kort om dieper op de ‘noordelijke’ provincies in te gaan. Degenen die me via e-mail willen bereiken kunnen dat doen op . Ik kan de mailbox van het onderaan dit artikel staande adres niet openen sinds enkele weken... dus heb ik helaas nog geen berichten kunnen ontvangen.

VRIJDAG 10 APRIL 2015

Je bent zoals je heet – door Evert Jan Poorterman

Over de ontdekking van de oertaal Kwando, waar deze vandaan komt en wat de potentie is van die oertaal en wat je der mee kunt, maar vooral in de vorm van voornamen en hoezeer je voornaam jou en je leven bepaalt. Je bent zoals je heet is meer ‘je wordt zoals naam wil dat je wordt’... en in navolging van het bekende gezegde; ‘Zeg mij uw naam en ik vertel u wie u bent’, kan Evert Jan namen duiden en doordringen tot de kern en essentie van de kracht die verscholen zit in letters en combinaties van letters (woorden, begrippen en namen) en hun trillingen en frequenties.

Locatie: Nanke Cornelissen - Buurthuis De Schakel
Adres: Witterhoofdweg 1A, 9405 HX Assen
Aanvang: 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur
Entree: € 10,00 Aanmelden:
(spontaan aankomen mag ook, u wordt niet heengezonden)

Delen tekst zijn van Wikipedia, uit de EvertJanNieuwsBrief 31 en 31A en uit de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO