Ruim drie maanden geleden verscheen er een artikel in het AD waarin de Nederlandse overheid werd beschuldigd van het gedogen van pedofilie in de jaren tachtig en negentig.

Het resultaat was een serie indringende Kamervragen waarop tot op de dag van vandaag geen enkele reactie is gekomen.Enkele dagen geleden verscheen het volgende interessante Twitterbericht van CDA Tweede Kamerlid Pieter Omzigt.

pom 33

Doodse stilte vanuit de hoek van de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur.

De vragen waar Omzigt het over heeft zijn Tweede Kamervragen die al in maart van dit jaar gesteld zijn, naar aanleiding van een artikel in het AD van 21 maart 2015.

Daarin stelt een advocaat van een voormalige jongensprostituee, Martin de Witte, dat er niet alleen in Engeland in de jaren tachtig en negentig een enorm pedoschandaal woedde, maar ook in ons land.

,,De overheid heeft kindermisbruik jarenlang gedoogd."

Verder staat er in het artikel:

,,Pedofilie in Amsterdam werd in de jaren '80 en '90 gedoogd door de overheid," legt advocaat Martin de Witte uit. ,,Bordelen met minderjarige jongens zijn jarenlang niet aangepakt." Het 'pedoprostitutiecircuit' was bekend bij instanties als de GGD. ,,Door de misbruikproblemen te negeren, is de overheid mede schuldig."

Zelfs hoofdofficieren en hoge ambtenaren zouden zich in het Amsterdamse jongensprostitutiecuircuit hebben begeven. Die informatie kreeg de Amsterdamse politie in 1998 . In het diepste geheim werd daarop het Rolodexonderzoek gestart. Fred Teeven was een van de officieren van justitie in deze zaak. Joris Demmink was volgens rechercheurs van het Rolodexonderzoek destijds een van de verdachten.


Enkele dagen na publicatie komen er een hele serie kamervragen over deze zaak.

Zoals onder andere de volgende:

Klopt het dat in 1997 minstens zes politie- en justitiemedewerkers verdacht werden van seksuele contacten met minderjarigen? Zijn deze medewerkers hangende het onderzoek op enig moment op non-actief gesteld? Heeft de Britse politie in de onderzoeken naar pedofilie in hoge kringen van de afgelopen jaren (bijvoorbeeld de zaak-Savile, maar ook rond leden van het parlement en andere hoge kringen) contact opgenomen met de Nederlandse politie over Nederlandse verdachten, Nederlandse jongens, misbruik in Nederland of andere zaken die Nederland raken? Zo ja, kunt u dan beschrijven welke Nederlandse leads die onderzoeken hebben?

Op welke wijze is gewaarborgd dat er binnen de politie en het OM mogelijkheden zijn om onafhankelijk te laten onderzoeken of er sprake is van misbruik of andere ernstige delicten door topambtenaren? Welke procedures gelden hiervoor? Hoe is daarin de onafhankelijkheid gewaarborgd en ook dat er geen sprake is van mogelijkheden voor beïnvloeding?

Bent u bereid om als nieuw bewindspersoon schoon schip te maken op uw departement en deze beerput helemaal te openen, zodat adequaat onderzoek kan worden gedaan naar het pedoschandaal in de jaren ’80 en ’90?

Deelt u de mening van de voormalige minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de kwestie Demmink, namelijk dat “het niets was, niets is en ook niets zal worden”?

Wie de volledige lijst met vragen van alle fracties aangaande deze zaak wil lezen, kan dat hier doen.

Ongetwijfeld zal Van der Steur zich in allerlei bochten moeten wringen om deze vragen te beantwoorden. Probleem is uiteraard dat hij moet liegen om het deksel stevig op de beerput te houden. Vraag is alleen of zijn leugens dermate goed zijn dat hij er net zoals zijn voorganger mee weg komt.

Het is natuurlijk een utopie om te denken dat er op deze vragen naar waarheid zal worden geantwoord. De pedofilie en het kindermisbruik was er niet alleen, het is er nog steeds en de machthebbers komen er blijvend mee weg.