Het is niet zo vreemd dat een doorsnee burger geen snars meer begrijpt van de handelingen van sommige politici. 

De grote (Amerikaanse) bedrijven maken gebruik van wat wij wel al vaker een "script" noemen en wat feitelijk een geraffineerd driestappenplan is om geselecteerde landen volledig leeg te plunderen en tot slaaf te maken.Nog altijd zijn er mensen die geloven dat er zoiets bestaat als democratie in onze Westerse wereld.

Dat de bevolking een overheid kiest die hen vertegenwoordigt en die werkzaamheden verrichten in hun belang.

Soms heb je inderdaad te maken met een leider of een overheid die dat serieus van plan is, maar dan beginnen de problemen pas écht voor dat land.

Eigenlijk zou het verhaal van John Perkins, klokkenluider, verplichte kost moeten zijn voor iedere volwassen wereldburger. Als je zijn verhaal hebt gehoord dan zal je nimmer nog met dezelfde ogen naar het 8 uur journaal kijken.

John Perkins was ooit wat men noemt een “economic hitman”. Dat houdt in dat mensen zoals hij met een specifieke missie naar bepaalde landen worden gestuurd, ingehuurd door de overheid maar werkzaam bij particuliere bedrijven om te verhullen dat de overheid betrokken is.

Het gaat dan om landen die hoog op het verlanglijstje staan van de grote (veelal Amerikaanse) bedrijven vanwege bijvoorbeeld de olie of een interessante markt op een bepaald gebied of andere zaken die interessant zijn voor die grote bedrijven en/of banken.

Als die landen eenmaal zijn uitgezocht dan gaan de economic hitmen daar naartoe en bieden allerlei fantastische projecten aan met bijbehorende financieringsmogelijkheden via het IMF of de Wereldbank. Ze proberen de leiders van de betreffende landen te verleiden met mooie geldbedragen in de vorm van leningen, economiestimulerende projecten en ze te corrumperen. Het geld dat op deze manier door het land wordt geleend, gaat het land in, maar er ook direct weer uit omdat het wordt gebruikt door diezelfde grote bedrijven om de projecten in het betreffende land uit te voeren. Projecten waar de bevolking van het land niets wijzer van wordt, maar wél de aandeelhouders van deze grote (Amerikaanse) bedrijven. Het land en de bevolking blijven echter achter met een fenomenale schuld die ze moeten zien terug te betalen.

Zoals Perkins zegt:

“Wanneer een land eenmaal gevangen zat in schulden dan gingen wij weer terug op bezoek, meestal onder de noemer van het IMF en zoals vandaag de dag in Griekenland, het IMF en de EU, en dwongen de landen om buitensporige bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Het verhogen van belastingen, het beperken van publieke uitgaven, het verkopen van nutsbedrijven aan privé-investeerders. Hierdoor wordt een land niets anders dan een slaaf van ons, de grote bedrijven, het IMF en in het geval van Griekenland, de EU.

Eigenlijk kun je het zo stellen dat de Wereldbank, het IMF en de EU werktuigen zijn van de grote bedrijven, iets wat ik noem de “corporatocracy”.”

Een prachtig voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt, is te lezen in een eerder door ons geschreven artikel, getiteld: Christine Lagarde als dopedealer. Daarin is het verschil tussen een land dat nog moet worden gepaaid en een land dat al volledig schuldslaaf is, goed te zien.

John Perkins heeft een boek geschreven over zijn werk als economic hitman, getiteld: Confessions of an Economic Hitman.

Dan blijkt dat dit systeem van hoe landen worden ingepalmd zeker niet nieuw is. Het is al begonnen in Iran net na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de regering van het land via een Amerikaanse staatsgreep werd afgezet.

In 1951 werd Mohammad Mossadeq de minister-president van Iran, maar hij werd in 1953 afgezet door een Amerikaanse staatsgreep, onder de naam Operation Ajax.

De formule bestaat uit drie onderdelen die achtereenvolgens afhankelijk van het succes van de eerdere stap in het script, worden ingezet.

De eerste stap van de formule zijn de economic hitmen. Zij gaan naar het land en proberen door middel van paaien, omkoping, chantage en/of verleiding de leider van het land op hun hand te krijgen.

Lukt dat om de één of andere reden niet omdat de betreffende leider niet omgekocht wenst te worden en écht het beste wil voor de bevolking dan volgt stap twee: de Jakhalzen.

Dit houdt in dat de regering omver wordt geworpen via opstanden met rebellen die betaald worden om rotzooi te schoppen en/of de betreffende leider wordt vermoord. Dit is de specialiteit van de CIA en de moordmethode is onder andere gebruikt in Ecuador bij de toenmalige president Jaime Roldos die in 1981 werd vermoord (officiële versie: vliegtuigongeluk) en de Panamese militaire leider Omar Torrijos die in 1981 werd vermoord (officiële versie: vliegtuigongeluk). 

Mocht ook de tweede stap niet lukken dan wordt het ultieme middel ingezet om te zorgen dat de grote bedrijven krijgen wat ze willen en dat is het leger.

Een "mooi" voorbeeld hiervan is Saddam Hoessein. De pogingen om hem om te kopen met een mooie deal zoals die werd voorgespiegeld door de economic hitman, mislukte. Ook de pogingen van de Jakhalzen om hem te vermoorden mislukten vanwege de uitstekende beveiliging van Hoessein. Wat dan ook uiteindelijk resulteerde in een invasie van het leger om de zaak definitief te regelen met als excuus dat Saddam Hoessein "weapons of mass destruction" zou hebben. Iets wat inmiddels, zelfs officiëel, is weerlegd en een grove leugen is gebleken.

hitman 1

Kijk naar wat er om je heen gebeurt. Kijk naar landen zoals Griekenland en Oekraïne. Kijk hoe smerig het spel wordt gespeeld en hoe alles en iedereen wordt voorgelogen. Kijk hoe complete landen schuldslaaf worden gemaakt van de grote bedrijven en bankiers. Zie ook hoe voorspelbaar de processen zijn als je eenmaal de kennis hebt die ook John hier vertelt en bevestigt.

Schud iedereen wakker die nog loopt te slapen en in sprookjes gelooft. Smeer Rutte en Dijsselbloem in met pek en veren en verban ze naar het meest afgelegen eiland dat er te vinden is zodat ze in alle rust hun landverraad kunnen overdenken en van hun mede criminelen afhankelijk zijn om te overleven.

In de volgende video (Nederlands ondertiteld) is tussen minuut 25 en 45 het verhaal te horen van John Perkins (de hele video is erg interessant). Een man die je een ultieme klokkenluider zou kunnen noemen. Iemand die weet waarover hij praat omdat hij ooit zelf een “economic hitman” was. Maximale winsten ongeacht de negatieve sociale gevolgen of die voor het milieu.Bron:

Sott Net