De overheid is er als de kippen bij als er ergens een gat in een begroting is ontstaan om dat te verhalen op de burger.

Hopelijk zijn ze dit keer net zo vlot nu het gaat om het teruggeven aan de bevolking van een onterecht geïncasseerd premiebedrag voor de AWBZ.
Wij hebben meestal geen hoge pet op van de politici in dit land, maar zo af en toe zit er eentje tussen die zich wel nuttig maakt. Zo iemand is de woordvoerder voor de zorg van SP, tweede kamerlid en voormalig huisarts Henk van Gerwen.

Want, Henk van Gerven heeft een hele nuttige berekening gemaakt waar de gehele Nederlandse bevolking haar voordeel mee kan doen.

Dit is wat Van Gerven schrijft:

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven: zie de volgende tabel:


awbz

Uit deze tabel valt op te maken dat vanaf 2001 de premieopbrengsten (A + B) hoger waren dan de zorguitgaven (E). Dit verschil staat in kolom G. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media.

Tja, waarom zou dit zo weinig aandacht hebben gekregen in de media Henk?

Waarschijnlijk omdat dit door de vertegenwoordiger van Big Pharma in de regering, Edith Schippers, is geblokkeerd, in samenspraak met Jeroen “bail-in” Dijsselbloem.

Het goede nieuws is dat er een dame is opgestaan die een actie is opgestart om wat te gaan doen aan al die onterecht geïncasseerde premies.

Haar naam is Jeanette Poorter en wat zij bedacht heeft is dat iedere Nederlander op exact 31 augustus een kopie van onderstaande brief stuurt naar het Zorginstituut Nederland.

De bedoeling is dat iedereen zo ongeveer tegelijkertijd die brief in de bus gooit zodat ze daar worden overspoeld door brieven. Volgens Jeanette Poorter zijn er op dit moment al zo’n 20.000 mensen die meedoen aan de actie.

Zorginstituut Nederland
Tav. Mw. Drs.I.A.M.Hensen
( hfd afd. Verzekering Burgers)
Postbus 320
1110 AH Diemen

Datum 1 09- 2015

Geachte mevrouw Hensen,

Ik betaalde elk jaar weer braaf mijn AWBZ –premie, en met mij ongeveer 13 miljoen Nederlanders.

Kortgeleden werden we echter wakker geschud door een prachtig onderzoek, uitgevoerd door H.van Gerven ( huisarts en Sp-kamerlid) die ons haarfijn uitlegde dat wij maar liefst 76 miljard Euro teveel hebben betaald.

Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 zes miljard Euro van de opgebrachte premies van 34 miljard Euro niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven.

In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten.

En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven.

Natuurlijk waren wij..Nederlanders, solidair met de arme ouderen, die de schuld kregen van de veel te dure Zorg.

Echter toen ik dit onderzoek onder ogen kreeg, begon ik daar anders over te denken en daarom claim ik dan ook 5.400 Euro aan teveel betaalde AWBZ.

U kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer …………

Hoogachtend,

Naam /adres/woonplaats/Sofi nummer en handtekening…

Voor wie de complete brief wil downloaden en printen, kan dat hier doen.

Met de dure dagen zoals Sinterklaas (met Zwarte Piet) en Kerst in aantocht zal bovenstaande voor veel mensen een meer dan welkom cadeautje zijn.