Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Operatie chaos verloopt voorspoedig (video)
Dinsdag, 08 september 2015 13:59
PDF Afdrukken

Een Duitse school adviseert de ouders om hun dochters vanaf nu “zedig” gekleed naar school te sturen om de asielzoekers niet voor het hoofd te stoten.

ISIS: "We maken gebruik van de generositeit van de ontwikkelde westerse landen om samen met de vluchtelingen die landen te infiltreren."Met iedere dag die voorbijgaat wordt Europa een beetje verder ontwricht door de niet aflatende stroom vluchtelingen.

Een “oplossing” zal er absoluut niet gaan komen, simpelweg omdat de veroorzaker vrolijk verder gaat met het creëren van nog veel meer vluchtelingen. Die veroorzaker kunnen we samenvatten onder de noemer het Westen, met Amerika voorop en uiteraard met in hun kielzog de slaafse bende uit Den Haag.

Het is geen toeval dat zoveel vluchtelingen Europa binnenstromen. Ze komen grotendeels uit landen die zijn ingestort nadat het Westen heeft geïnterveniëerd om hun regime te vervangen, zegt politicoloog James Paul.

Regimewissel in Afghanistan en Irak was het doel van de VS met hun invallen in 2001 en 2003, met hulp van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje. Regimewissel was ook het doel van Frankrijk en Engeland toen ze in 2011 de no-flyzone boven Lybië instelden tegen Kadhafi. En in Syrië geven de westerse landen al jaren steun aan groepen die president Assad willen verdrijven.

Dit zijn niet toevallig de landen waar nu de meeste vluchtelingen vandaan komen. Het zijn dus ‘regimewissel-vluchtelingen’, zegt James Paul, een bekend politiek wetenschapper die voorheen directeur was van het Global Policy Forum in New York. Het is geen mooi woord, maar het helpt wel om een cruciaal element van het verhaal te begrijpen.

Doorgaans wijten Europeanen de ellende in het Midden-Oosten aan fanatisme, corruptie, dictatuur en economische mislukking. Oorzaken waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. ‘Maar ze zwijgen over militaire interventies en regimewissel waar ze wel verantwoordelijk voor waren en waar hele staten door zijn ingestort’, aldus Paul.


Nu komt datzelfde Westen met als “oplossing” van het probleem: een militaire interventie in Syrië.

Niet alleen in ons land kunnen de politici er wat van, de Franse president Hollande spant toch wel de kroon. Hij wil bombardementen op Syrië gaan uitvoeren om het vluchtelingenprobleem te stoppen. De logica om de plek te gaan bombarderen waar de vluchtelingen vandaan komen om het vluchtelingenprobleem op te lossen, zal wel logica met de Franse slag zijn.

Los van andere belangen die daarbij een rol spelen, zal dit uiteraard een nog veel grotere stroom vluchtelingen opleveren. Precies zoals ISIS een bewuste creatie is, zo is dat ook het geval met de stroom vluchtelingen.

Degene die bedacht heeft om de stroom vluchtelingen als wapen in te zetten en zodoende te zorgen voor totale ontwrichting van het bestaande Europese leven, heeft een meesterzet gedaan.

Want, de burgers van Europa zitten gevangen in een moreel dilemma waarbij ze voor het oog van de wereld moeten laten zien dat oh zo begaan zijn met de vluchtelingen, maar waarbij het merendeel van de bevolking ze liever ziet gaan dan komen.

Zeker als dit ook nog allerlei complicaties gaat opleveren zoals in het Duitse Passau waar een gymnasium de ouders waarschuwt om hun dochters “zedig” gekleed naar school te laten gaan om de asielzoekers in het plaatselijk centrum niet voor het hoofd te stoten.

Wanneer we aannemen dat deze vluchtelingenstroom wordt ingezet als wapen dan is het ook logisch dat het zelf gecreëerde monster ISIS daarin een verdere rol gaat spelen.

IS heeft naar eigen zeggen al "duizenden jihadisten" Europa binnengesmokkeld. De strijders mengden zich 'anoniem' tussen de duizenden onschuldige vluchtelingen die naar West-Europese landen trokken. Een smokkelaar die in dienst van de extremisten werkt, stelt dat de operatie die nog altijd volop aan de gang is, "een compleet succes is."

Hij sprak met de Amerikaanse website Buzzfeed en waarschuwde glimlachend als volgt: "Wacht maar." IS stuurt haar strijders langs de slecht bewaakte Turkse grens richting onze contreien. Intussen heeft de extremistische moslimgroepering al 4.000 strijders "gevechtsklaar" in Europa gestationeerd, beweert de spilfiguur die anoniem wilde blijven.


Een ander bericht:

4000 nietsvermoedende gezinnen in Nederland hebben hun huizen opengesteld voor de opvang van vluchtelingen (bron). Het kan niet anders dat zij enkel de beelden in de reguliere media hebben gezien, die vrijwel uitsluitend kleine kinderen tonen, waardoor de misleidende indruk wordt gewekt dat het hoofdzakelijk om arme gezinnen gaat. De realiteit is echter het tegenovergestelde: gezinnen met kinderen vormen een uitzondering. 9 van de 10 vluchtelingen zijn ongetrouwde jonge moslim mannen.

De volgende video opname is gemaakt in een trein richting Duitsland. Volgens de maker betreft het hier ISIS leden die onder andere in koor roepen Allah Akbar."We maken gebruik van de generositeit van de ontwikkelde westerse landen om samen met de vluchtelingen die landen te infiltreren."


De vluchteling op de volgende afbeelding staat te trappelen om aan zijn nieuwe leven in het vrije, rijke Westen te beginnen:fear

Met of zonder terroristen wordt de huidige maatschappij onherroepelijk door de steeds groter wordende stroom vluchtelingen ontwricht.

De oplossing is duidelijk: Stop met militaire interventies in landen waar je niets te zoeken hebt en stop met het opzetten en financieren van allerlei terreurgroeperingen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl