Zoals wij enkele weken geleden schreven is er een Engels meteorologisch instituut dat voor dit jaar een extreem strenge winter voorspelt. Ze baseren dit op de warme Golfstroom doe afkoelt en vertraagt.

Er zijn inmiddels meer berichten die niet alleen wijzen op een zeer strenge winter, maar ook op een extreem koude periode daarna.De eerste tekenen zijn er al want ook al hoor je overal de klimaatprofeten verkondigen dat dit jaar zo’n extreem warm jaar is geweest; in werkelijkheid was voor een groot deel van het noordelijk halfrond de afgelopen winter er een die nooit is weggegaan.

Zo komen er berichten uit Zweden dat de sneeuw van vorige winter nooit helemaal gesmolten is en dat er inmiddels alweer nieuw valt. De dorpelingen in het plaatsje Klimpfjäll kunnen zich niet herinneren ooit zoveel sneeuw te hebben gezien rond deze tijd van het jaar. IJsland heeft de koudste zomer sinds 1922 meegemaakt en er is sprake van enorme ijsopbouw rondom Groenland.

Dit zijn slechts een paar tekenen van de vele die erop wijzen dat de Golfstroom die formeel onderdeel vormt van men noemt de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), verzwakt. Deze zorgt voor onze warmere luchttoevoer.

Ook hier heeft men een verklaring voor want dit zou worden veroorzaakt door de emissie van teveel uitlaatgassen en andere uitstoot door mensen veroorzaakt en allemaal het vreselijke gevolg zijn van de opwarming van de aarde.

Zo kan het dat de Washington Times enkele dagen geleden een artikel brengt waar ze keurig in de pas lopen in het global warming sprookje en zich publiekelijk afvragen hoe het kan dat er zich een grote “blob” met koud water heeft gevormd, midden op de Atlantische Oceaan.


winter3

Het is deze koude blob in de oceaan die gaat zorgen voor extreem koud weer in onze contreien.

Het afzwakken van de AMOC wordt niet veroorzaakt door global warming, maar heeft alles te maken met de activiteit van de zon. Alhoewel dit in Rusland door de wetenschap wordt beaamd, zijn er in het Westen nog maar enkelen die ook die mening zijn toegedaan.

Zo iemand is bijvoorbeeld Dr. Willy Soon, een wetenschapper verbonden aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Hij is ervan overtuigd dat de temperatuurswisselingen op aarde alles te maken hebben met zonneactiviteit en dat zaken zoals broeikasgassen slechts een kleine ondergeschikte rol spelen.

Wanneer je kijkt naar de koude perioden op aarde de afgelopen eeuwen dan zie je dat die akelig nauwkeurig overeenkomen met de activiteit van de zon.

In de volgende grafiek geeft de rode lijn de activiteit van de zon weer. Hoe hoger de lijn, hoe actiever was de zon. Aan de rechterkant zie je de voorspelling van zonneactiviteit tot het jaar 2040 met een rode lijn die zo goed als op het nulpunt ligt.


winter3

Wat duidelijk blijkt uit de grafiek, als je er vanuit gaat dat de zon hoofdverantwoordelijk is voor de temperatuur op aarde, is dat we een extreem koude tijd tegemoet gaan.

Het gaat nog verder. Niet alleen zullen de winters grote gevolgen hebben voor de welvaart en de voedselvoorziening, maar ook voor de grote veranderingen die historisch gezien altijd hebben plaatsgevonden tijdens dit soort mini-ijstijden.

Iemand die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan is de bekende econoom Martin Armstrong. Deze man wordt door velen beschouwd als de beste econoom ter wereld en heeft 7 jaar in gevangenschap doorgebracht zonder dat hij ergens van is beschuldigd. Hij weigerde zijn algoritme, dat in staat is om precies economisch ineenstortingen te voorspellen, te overhandigen aan de Amerikaanse overheid. Hij is ook bekend vanwege het blootleggen van de manier waarop supercomputers voorrang krijgen op beurzen doordat ze preferent en op oneerlijke wijze op de glasvezelkabel van de verbinding met de beurs komen.

Armstrong rekent in perioden (cycli) van 309,6 jaar en rekent dan terug vanaf de herfst van 2015, nu dus eigenlijk.

Als we vanaf de huidige tijd die periode teruggaan dan komen we niet alleen terecht in tijden waarin het klimaat transformeerde naar erg koud, maar ook van grote veranderingen op politiek en maatschappelijk gebied.

De achttiende eeuw was het tijdperk waarin de opstanden tegen de bestaande monarchieën begonnen. De veertiende eeuw zag het begin van het kapitalisme en de Zwarte Dood waarbij 50 procent van de Europese bevolking stierf.  Armstrong gaat zelfs nog verder terug naar Karel de Grote en de val van het Romeinse Rijk.

Het is de overgang naar de koude periodes en de gevolgen daarvan die historisch gezien altijd hebben gezorgd voor omvangrijke hongersnoden en intense spanningen.

Momenteel lijkt het dezelfde kant op te gaan. De bevolking wordt aan alle kanten misleid met de niet bestaande opwarming van de aarde en de mens die daarvan de schuld zou zijn, terwijl overheden niets doen om de mensheid voor te bereiden op de komende koude periode.

Bronnen:

Washington Times
Nature
Next Grand Minimum
No Tricks Zone
What Does It Mean