Het jaar 2015 is een bijzonder jaar, in zoverre dat er door de stand van de diverse planeten krachtige (sterren)portalen ontstaan.  

Iets wat voor veel mensen misschien moeilijk te geloven is, gezien de grote chaos op de wereld momenteel.Onze voorouders geloofden dat er door zons- en maansverduisteringen portalen ontstaan naar hogere dimensies, waardoor het gedurende die periodes mogelijk wordt om grote hoeveelheden informatie te downloaden. Dit is ook de reden dat er mysterieuze constructies werden gebouwd, zoals Stonehenge. Deze werden specifiek ontworpen om de krachtige komische energieën te versterken.

Misschien vormt de huidige gekte op aarde wel onderdeel van een diep schoonmaakproces wat op dit moment op aarde plaatsvindt. Misschien is de snelheid waarmee wij de nieuwe energieën kunnen integreren in ons bestaan wel afhankelijk van de individuele vibratiesnelheid.

Misschien wordt er van ons wel iedere mogelijke inspanning verlangd om te doen wat in ons vermogen ligt om onze persoonlijke vibratie te verhogen van de 3D realiteit naar de hogere frequenties van het licht.

Dit is altijd en nog steeds de primaire reden voor het bestaan van de Geluiden van Sirius. De melodie, de tonen en de taal van het licht die door je heen vloeien vanuit de hogere dimensies zijn specifiek bedoeld om de vibraties van hen die dit ervaren te verhogen. Dat ze hierdoor weer in contact komen met de originele blauwdruk van hun ziel.

Er is concreet bewijs dat aantoont dat zelfs de aarde haar frequentie, ook wel Schumann resonantie genoemd, in deze bijzondere tijd aanpast.

Nog maar enkele jaren geleden lag deze rond de 7.8 hertz, maar eerder dit jaar werd een frequentie gemeten van 16.5 Dit bewijst dat de aarde zelf bezig is met veranderen en dat ze letterlijk versnelt.


5d2

Waarom is het getal 16.5 belangrijk?

16.5, 33, 66, 132, 264….al deze getallen zijn in harmonie met de Sofeggio 528 toon, wat de exacte frequentie is die door biochemici wordt gebruikt om kapot DNA te repareren. De genetische blauwdruk waarop het leven is gebaseerd.

Wat zijn Solfeggio frequenties?

Hier volgt een korte video die uitlegt wat dit precies betekent.Als de Schumann frequentie in harmonie resoneert met 528, de frequentie die door wetenschappers wordt gebruikt om DNA te repareren, dan zou dit erop kunnen wijzen dat ons DNA zichzelf op dit ogenblik aan het repareren is.

Misschien is de verandering van de frequentie van de aarde naar de harmonie van 528 inderdaad wel het startsein voor re-activatie van onze DNA, zodat wij in harmonie met haar mee kunnen wanneer zij de 3D dimensie ontstijgt en de hogere 4e en 5e dimensie binnengaat.

Het hiernavolgend stuk tekst uit een boek van channeler en heler Malcolm Bell, genaamd Ruiter in de Mist, bevestigt nog maar eens het idee dat er een intrinsiek verband is tussen menselijke wezens en de planeet aarde.

Het menselijk wezen bestaat in totaal uit vijf lichamen: het fysieke, het mentale, het emotionele, het spirituele en het hogere zelf.

Iedere verandering in het energieveld van de aarde zal van invloed zijn op alle vijf lichamen. Alle vijf moeten uitgelijnd zijn, afgestemd op de toenemende vibratie in overeenstemming met de variërende en voortdurende energiefluctuaties en weer teruggebracht worden in balans en harmonie.

In het kort, de symptomen die mensen ervaren is de reactie van het lichaam op de veranderde vibratie. Het lichaam heeft/had er moeite mee om zich aan te passen aan het tot nog toe onbekende en nog nooit meegemaakte verhoogde en veranderende energieniveau.

Waar wij ons in dit soort tijden niet van bewust zijn, is dat het lichaam haar (genetische) geheugendatabank doorzoekt om een bestaand patroon te ontdekken waarnaar zij zich kan richten. Een databank die teruggaat tot de tijd dat wij nog woonden als wilde stammen.

Tijdens dit proces is er allerlei (genetisch) materiaal wat gerepareerd moet worden en zullen alle vijf lichamen ongemak en verwarring ervaren.

Dit soort symptomen die mensen wereldwijd de afgelopen jaren tot en met heden hebben meegemaakt en meemaken, worden ook wel ascentiesymptomen genoemd.

Raak dus niet in paniek. De kans is groot dat wat je voelt de aanpassing is van je lichaam aan de stijgende frequenties. Op zich natuurlijk een goed teken want dat houdt in dat je straks klaar bent om mee te reizen naar die volgende dimensie.

Bron:

Peaceful Warriors