Nazitijden herleven in Europa (video)

Je bent slim als je erin slaagt een bevolking zodanig te bespelen dat ze zelf de overheid kiezen die ze vervolgens hun vrijheden afneemt.

Dat is ongeveer de situatie in Polen waar de nieuwe regering korte metten gaat maken met verslaggevers die niet vertellen wat zij willen.Overal wordt in de Westerse media verontwaardigd gereageerd op de nieuwe mediawet die door het Poolse parlement is aangenomen.

Het volgende is er aan de hand:

De meerderheid van de regerende partij Recht en Gerechtigheid (PiS) keurde donderdag - ondanks nationaal en internationaal protest - de omstreden wet goed. Daarmee mag de overheid beslissen wie er aan het hoofd van de publieke omroep komt te staan.

Dat gebeurt dan als volgt:

Daartoe krijgt de minister van Financiën de bevoegdheid de directeuren van staatszenders, zowel radio als televisie, te benoemen en te ontslaan. De PiS-vriendelijke mediabonzen worden geacht vervolgens kritische journalisten in het gareel te brengen.

Daarmee zijn dan ook de volgende reacties te verwachten:

De pressiegroep Reporters Without Borders spreekt van een 'alarmerende ontwikkeling', omdat gepoogd wordt de publieke opinie 'op ondemocratische wijze onder controle te brengen'. Een woordvoerder wijst erop dat de regering ook de rol van buitenlandse krantenuitgevers wil terugdringen. Er zijn plannen hun belangen op te kopen. Zo komt onder meer de liberale krant Gazeta Wyborcza in het vizier.

Dan de klap op de vuurpijl:

EU-commissaris Frans Timmermans heeft gewaarschuwd dat 'vrijheid en pluriformiteit van de media cruciaal zijn' voor 'het respect voor de gemeenschappelijke waarden' waarop de Europese Unie is gebaseerd.

Kortom, alles gaat eigenlijk precies volgens plan, al zal het merendeel van de bevolking het tegenovergestelde denken.

Het is uiteraard de bedoeling dat de volledige pers onder controle van de overheid gaat komen, ook bij ons. Natuurlijk moeten er voor de vorm door beroepshuichelaars zoals Timmermans protestgeluiden worden gemaakt.

Wat velen voor het gemak vergeten, is dat hier heel weinig tegen te doen valt want het is de keuze van het Poolse volk. Die die keuze gemaakt hebben omdat ze in de val van het vluchtelingenwapen zijn getrapt.

We hebben al zo vaak geschreven dat die vluchtelingenstroom die Europa nu ontwricht, is ontstaan als een bewust plan in de vorm van "het samenwerken" met de Amerikanen “in het brengen van democratie” naar landen die daar niet om hebben gevraagd.

Een korte samenvatting waar het allemaal om draait:

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.


Uiteraard was al lang van te voren bekend dat de lokale bevolkingen hiertegen zouden protesteren en dat ze dit zullen doen door de enige mogelijkheid die ze hebben en dat is het stemmen op partijen die er alles aan (lijken te) zullen doen om de vluchtelingen te weren.

Aldus geschiedde ook onlangs in Polen bij de parlementsverkiezingen in oktober:

Bij de parlementsverkiezingen in Polen heeft de nationaal-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid de macht gegrepen. De linkse partijen zijn weggevaagd.

Geen enkele partij uit de linkervleugel zal de kiesdrempel halen en zo komt er geen linkse vertegenwoordiging in het parlement.

Recht en Rechtvaardigheid is net als de Poolse bevolking zeer kritisch over de besluitvorming van de EU in de migratiecrisis. Partijleider Jarosław Kaczyński is geen voorstander van het toelaten van asielzoekers. In Polen ontstond veel onvrede over het Europese verdeelplan voor asielzoekers. Uit peilingen bleek dat de helft tot driekwart van de burgers tegen de komst van migranten is.


Omdat de bevolking geen vluchtelingen wil, kiezen ze een overheid die belooft daar een einde aan te maken. Dat diezelfde overheid het land gaat omvormen naar een totalitaire staat zoals dat gebeurde in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog is iets dat de meesten niet doorzien.

Net zoals dat gebeurt door een Viktor Orbán in Hongarije.

Welke kant het verder op zal gaan, is niet helemaal duidelijk. Zullen dit soort landen proberen weg te breken uit de Europese Unie waardoor er weer allerlei ander problemen ontstaan?

Eén ding is zeker, Europa wordt een steeds grotere chaos en dat is precies wat er nodig is om een bevolking te laten smeken om een wereldregering te vormen omdat het Europese project volledig is mislukt.

Intussen is de wereldregering formeel gelanceerd, maar is de bevolking nog niet wanhopig genoeg om deze te omarmen. Daarvoor moet de chaos nog flink wat groter worden.

De nobele doelstellingen van de VN zal tenslotte iedere wereldburger aanspreken nietwaar en zoals wij schreven in een eerder artikel:

Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en jij zult eraan gaan deelnemen of je nu wilt of niet.

Na de formele lancering van de nieuwe wereldregering moet het concept uiteraard verkocht worden aan het grote publiek. Daarvoor wordt een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.

Heel geraffineerd en zoals je ziet zijn kosten noch moeite gespaard om het publiek kennis te laten maken met de “nobele doelstellingen” van de VN.
Een indrukwekkende video en wanneer je de achtergrond van dit hele verhaal niet kent, zou je er zo in meegesleurd worden.

Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl