Of werd de Paus ontslagen door de Ridderorde?

Paus Benedictus XVI kwam niet opdagen voor de begrafenis van een kardinaal waar hij toegezegd had aanwezig te zullen zijn.

De reden was dat hij dodelijk vermoeid was, na een lange en uitputtende vergadering met de Maltezer Orde.


Pausen worden eigenlijk alleen ontslagen door God. Zelf het bijltje erbij neerleggen is dus geen optie. Als je gelooft dat de paus ontslag neemt omdat hij te oud zou zijn geworden, is dat hetzelfde als geloven dat Amerika Bin Laden heeft vermoord en in de oceaan gedumpt.

De redacteur van het tijdschrift "Vaticaan", Dr. Robert Moynihan, liet zich ook al sceptisch uit over het “te oud en ziek” verhaal van de paus. Hij zegt, “Ik heb de paus de afgelopen week twee keer gezien, waaronder bij een concert waarbij ik nog geen tien meter bij hem vandaan zat en hij zag er heel goed uit voor een man van 85, wel een beetje moe, dat wel”.

Moynihan geeft nog meer aanwijzingen. De paus was van plan geweest de begrafenis bij te wonen van de onlangs overleden kardinaal Giovanni Cheli, maar dit werd op het allerlaatste moment afgezegd. De reden was dat hij ongewoon moe zou zijn omdat hij die morgen een lange vergadering achter de rug had met de Maltezer Ridderorde.

Alleen schrijft Moynihan in zijn verslaggeving "morgen" niet als “morning”, maar als “monring”. (he had spent several hours that monring (sic) with the Order of the Knights of Malta). Hiermee zou een belangrijke aanwijzing naar voren kunnen komen.

Het woord “monring” lijkt een suggestieve aanwijzing. Het ambt van de paus wordt gesymboliseerd door de Vissersring. Deze wordt ceremoniëel overgedragen wanneer de macht van de ene paus overgaat op de andere. Of zoals Wikipedia het uitlegt, “De ring wordt door de kardinaal-camerlengo om de vinger geschoven van een nieuw verkozen paus. Hij is van goud, met een beeltenis van Petrus vissend op een boot, en de naam van de regerende paus eromheen. Als een paus sterft of aftreedt, wordt de ring vernietigd door hem te verbrijzelen met een zilveren hamer, een gebruik dat oorspronkelijk nodig was om te voorkomen dat de ring gebruikt zou worden om geantedateerde, vervalste documenten te verzegelen”.

Het heeft er alle schijn van dat Moynihan deze Freudiaanse "slip of the tongue" niet voor niets midden in een zin gebruikte. Wat was de reden dat de paus zo dodelijk vermoeid was na een langdurige vergadering met deze Ridderorde? Was het omdat hij de opdracht kreeg om zijn ambt neer te leggen? Was het eenvoudigweg “Je bent ontslagen”?

Nog steeds is de Maltezer Ridderorde als onderdeel van het Jezuïetenimperium één van de meest gevreesde en besproken geheime genootschappen ter wereld. Ontstaan ooit uit een bende van fanatieke kruisvaarders die voor moord en doodslag zorgden in het Heilige Land. Klaarblijkelijk zijn hun methoden door de eeuwen niet veel veranderd.

Volgens de ervaren onderzoeksjournalist Seymour Hersh zijn leden van de Maltezer Orde en de minder bekende Opus Dei doorgedrongen tot de hoogste rangen van het Amerikaanse leger en zijn zij ook mede verantwoordelijk voor de aanslagen op 9/11 en de daaruit voortvloeiende oorlogen. Zo noemt hij ondermeer Generaal Stanley McChrystal en Vice Admiraal William McRaven bij naam als leden van deze geheime organisatie.

Is het toeval dat net na die langdurige en duidelijk vermoeiende vergadering met de Maltezer Orde, Benedictus XVI zijn ontslag bekendmaakt? Zijn de Ridders van de Maltezer Orde weer iets van plan, vergelijkbaar met 9/11? Zullen ze misschien een Amerikaanse stad laten aanvallen en de schuld geven aan Iran? Ze zijn er in samenwerking met Israël, toe in staat. Hebben ze aan de paus misschien deze plannen onthuld en besloot deze daarom om zich terug te trekken? Of hebben ze hem eenvoudigweg verteld dat hij moest opstappen?

Allemaal vragen die op dit moment nog niet beantwoord kunnen worden, maar dat de Maltezer Orde een rol speelt in het al dan niet vrijwillig ontslag van de paus, lijkt duidelijk. De keuze van zijn opvolger zal wellicht wat meer inzicht geven in de verborgen agenda.

Samenvattend kunnen we stellen dat Benedictus XVI niet vrijwillig is opgestapt. Zijn gezondheid op zich is goed en aangezien zelf ontslag nemen geen optie is, dient er een hele dwingende reden te zijn dat dit toch gebeurt. Insiders zoals Moynihan die dicht bij de paus staan, weten meer, maar kunnen niets vertellen. Behalve in bedekte termen zoals hij doet door te refereren aan de uitstekende gezondheid, de lange vermoeiende vergadering met de Maltezer Orde en de Vissersring, het symbool van de machtswisseling.

Wat we ook zeker weten is dat als dit allemaal zou kloppen en de Maltezer Orde en dus de Jezuïeten zitten indderdaad achter deze stap, dan zullen er op korte termijn ingrijpende gebeurtenissen voorvallen.


Bron:

Veterans Today

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl