Wie is er nog te vertrouwen binnen de alternatieve media? (Update)

Mensen die in de gaten krijgen dat de wereld toch niet zo in elkaar steekt zoals zij altijd dachten, zijn kwetsbaar.

Niet alleen valt hun oude wereld in duigen, maar ze moeten er ook nog eens op vertrouwen dat de nieuwe informatie die ze opdoen wel klopt.


Update: 19-11-2018

Naar aanleiding van onderstaand originele artikel heeft Martin Vrijland/Martijn Alberda de volgende nieuwsbrief naar zijn abonnee's gestuurd:

Beste,

Ik moet even iets rechtzetten met betrekking van het 3e artikel uit onderstaande lijst.

Alexandra Heedebrey van de website Niburu.co schreef gister een artikel waarin zij stelt dat ik de website yournewswire als bron voor dat artikel gebruikt zou hebben. Ik begrijp deze valse beschuldiging wel, omdat Alexandra een persoonlijke relatie met Willem Felderhof heeft en dus om zich heen begint te slaan, maar ik heb yournewswire nog nooit als bron gebruikt en dat is ook niet de bron. Zij verzint dit als bron om mij aan te kunnen vallen. De werkelijke bron staat gewoon in mijn artikel vermeld en is de maker van het YouTube filmpje die alles haarfijn uitlegt.

Zen Gardner geeft overigens zelf in gesprek met Willem Felderhof ("Open Mind" damage controle) gewoon toe dat hij 27 jaar lang bij deze kindermisbruik-promotende sekte zat als leider. Hij zwakt het alleen af en zegt dat hij het zelf niet praktiseerde. Zowel ik als de maker van het YouTube filmpje trekken dit in twijfel, omdat deze sekte deze seks met kinderen als kernwaarde van hun cult had. Je kunt niet een leider zijn binnen een dergelijke groep als je niet achter de kernwaarden staat. Dan groei je niet door naar een leidinggevende positie.

De reden dat ik dit aangekaart heb is onderbouwd in mijn artikel. Ik wil vooral laten zien met welk groot gemak frontmannen in de alternatieve media de boel opblazen om vervolgens gewoon de draad weer op te pikken alsof er niets aan de hand is.

Het is bepaald niet mijn intentie om mensen in de alternatieve media persoonlijk aan te vallen, maar als ik vals spel constateer en ontdek dat het gehele veld gecontroleerd is, lijkt het mij logisch dat ik dat opschrijf. Ik ben 6 jaar geleden begonnen en kom tot de grootste verrassingen; zaken die ik nooit had verwacht. Of Niburu Alexandra dat nu wel of niet wit probeert te wassen door mij zwart te maken, interesseert mij iniet zo. Ik ben genoeg zwart gemaakt en vind dat mensen het spel maar eens écht zouden moeten gaan doorzien. We zijn genoeg in de maling genomen. De alternatieve media blijkt doorspekt met controlled opposition pionnen! Hoe triest die constatering ook is...

Ik raad aan om u er even serieus in te verdiepen en het YouTube filmpje in het artikel helemaal uit te kijken. Alvast bedankt. Hartelijke groet, Martin


Wij publiceren deze nieuwsbrief zodat eenieder dan nu zelf, aan de hand van dit actuele voorbeeld, kan constateren op welke manier dingen worden verdraaid en in een ander daglicht gesteld.

Lees bovenstaande nieuwsbrief en dan het originele artikel met daarbij de volgende kanttekeningen:

Het originele artikel hieronder is niet geschreven door Alexandra, maar door Jeff. Er worden normaal gesproken niet specifiek namen van auteurs genoemd bij Niburu artikelen omdat het nieuws dat wij brengen niet gerelateerd hoeft te zijn aan een bepaalde naam omdat dat volledig onbelangrijk is. Daarmee voorkom je bovendien het "goeroe" idee.

Wij hebben enkele jaren geleden contact gehad met Willem Felderhof ten tijde van de Open Mind conferentie in Nederland. Sinds korte tijd daarna is er geen verder contact geweest, ook niet met Alexandra persoonlijk.

In het originele artikel staat dat wij het verhaal over Zen Gardner niet kennen, maar dat we na onderzoek achterhalen dat de eerst door ons traceerbare laster richting David Icke in verband met Zen Gardner, voor zover wij kunnen ontdekken, afkomstig lijkt te zijn van Yournewswire. Mocht dat niet zo zijn dan horen we dat graag.

Er wordt nergens gesteld dat Martin Yournewswire als bron zou hebben gebruikt. Er wordt in het originele artikel verder niets gezegd over Zen Gardner omdat wij dat verhaal niet kennen. Wel wordt er gezegd dat als de bron voor laster richting David Icke inderdaad Yournewswire is met een rancuneuze ex medewerker aan het roer, dit ons geen grond lijkt om 25 jaar of meer onderzoek van Dacid Icke af te branden.

Waarmee we dan alleen al in de eerste paragraaf van de nieuwsbrief minimaal vijf onwaarheden ontdekken.

1) Martin neemt aan dat een bepaald iemand dit artikel heeft geschreven, wat niet waar is.
2) Vervolgens stelt Martin dat die persoon die het artikel niet heeft geschreven een persoonlijke relatie heeft met Willem Felderhof, wat niet waar is
3) Daarna zegt hij dat Alexandra (die het artikel dus niet geschreven heeft) dit alles gedaan zou hebben om hem aan te vallen, hetgeen dus simpelweg ook niet waar kan zijn.
4) In het originele artikel wordt nooit "gesteld" dat Martin Yournewswire als bron zou hebben gebruikt; alleen dat dit de originele bron lijkt te zijn voor de laster richting David Icke. Ook dit is dus een onwaarheid.
5) Er staat dat Alexandra, die het artikel niet heeft geschreven heeft, de bron verzonnen zou hebben; hetgeen uiteraard ook niet waar is.

De vraag is nu of Martin mans genoeg is om publiekelijk zijn excuses aan aan te bieden aan Alexandra die met onderstaand origineel artikel niets te maken heeft. Voor eventuele verdere opmerkingen en of kritiek aangaande het originele artikel kan Martin een bericht sturen aan jeff(apenstaart)niburu.co, die overigens, voor de goede orde, Willem Felderhof niet persoonlijk kent.


Origineel artikel: 19-11-2018

Iemand die zich buiten de mainstream media begeeft, op zoek naar echte informatie, dreigt in een moeras van tegenstrijdige verhalen en intenties terecht te komen.

Want, alles wat niet de lijn volgt van de mainstream nieuwsbronnen, wordt bestempeld als "alternatieve media". Dat betekent dat volkomen verschillende nieuwsbronnen klakkeloos op een hoop worden gegooid en als daar ergens een paar rotte appels tussen zitten, dan zijn de mainstream media maar al te graag bereid om de complete alternatieve nieuwsvoorziening als onbetrouwbaar te bestempelen.

Ook binnen de alternatieve media zelf zijn de beschuldigingen niet van de lucht. De meest gebruikelijke beschuldiging richting andere alternatieve nieuwsbronnen is die van "controlled opposition", met andere woorden, ze worden gecontroleerd en aangestuurd door precies degenen die ze zeggen te "ontmaskeren". Nu is dit absoluut voor een deel waar, met als gevolg dat een argeloze lezer op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet en dan wellicht één of andere goeroe gaat volgen die voor hem/haar zinnige dingen lijkt te zeggen.

Naast de "controlled opposition" hebben we dan ook nog een scala aan zogenaamde goeroe's. Dat zijn mensen actief binnen de alternatieve media die vaak denken de wijsheid in pacht te hebben. Zij houden er vaak een bepaalde filosofie op na en hebben een eigen kring met volgers. Het wordt nu gecompliceerder, want een aantal van die goeroe's is ook nog eens "controlled opposition".

Een kenmerk van een goeroe is vaak dat ze geen andere meningen of zienswijze tolereren. Denk en geloof je niet wat zij geloven, dan willen ze niets meer met je te maken hebben.

In Nederland hebben we iemand die wat dat betreft alle records breekt en eenieder die zijn zienswijze niet uitdraagt wordt met de grond gelijk maakt. Dat niet alleen, de slachtoffers van deze man worden op soms afgrijselijke manieren dusdanig publiekelijk door hem belasterd dat ze daar in alle verdere facetten van hun leven grote hinder van ondervinden. Deze man heet Johan Oldenkamp en gelukkig zijn politie en justitie inmiddels begonnen met het aanpakken van dit vuilgebekte heerschap.

Martin Vrijland publiceerde onlangs een aantal artikelen waarin hij stelt dat veel van de bekende namen binnen de alternatieve media "controlled opposition" zijn. In het door Martin genoemde rijtje komen namen voor als Ole Dammergard en Willem Felderhof.

Verder schrijft hij:

De lijst van de gecontroleerde groep is natuurlijk veel groter dan de genoemde namen, want ook namen als David Icke en David Wilcock duiken op als we de connecties bestuderen. Voor iedere doelgroep is er een goeroe in het leven geroepen om de nieuwe conspiracy cult te bouwen. En we hebben het dan niet alleen over de alternatieve media buiten onze landsgrenzen. De gehele alternatieve media in Nederland promoot deze shills.

Dat iemand als David Icke wordt genoemd is toch wel verrassend. Het schijnt volgens Martin allemaal te maken te hebben met een andere goeroe, genaamd Zen Gardner.

De reden dat ik Ole Dammegard niet vertrouw is niet alleen om de blik in zijn ogen en zijn prachtig zalvende woorden, maar vooral omdat hij alles een valse vlag noemt, terwijl soms een hoax simpelweg overduidelijk is. Maar dat doet eigenlijk niet zo ter zake. Wat er wel toe doet is dat hij zeer close bevriend is met iemand die zich in de alternatieve media Zen Gardner noemde. Deze man (echte naam Don Ferguson) bleek 2 jaar geleden plots te kunnen worden ontmaskerd als een leider binnen een extremistische sekte genaamd de Children of God. Daar zat hij niet slechts een korte periode (van bijvoorbeeld een jaartje) bij; nee, hij zat daar maar liefst 27 jaar bij. Deze sekte staat erom bekend dat zij in hun leer seks met kinderen promoten en praktiseerden. Dat is nogal wat. Dat wuif je niet zomaar even weg. Zeker niet als je daar een leidinggevende positie had.

En dan verder:

Ook David Icke kan worden gelieerd aan deze Zen Gardner.

Wij kennen dit verhaal verder niet, maar als we wat gaan spitten, dan lijkt de bron van dit verhaal te liggen bij een site die bekend staat als een mix van echt alternatief nieuws, afgewisseld met nepverhalen. Vroeger ging deze site door het leven als Yournewswire, tegenwoordig als Newspunch.

In dat artikel wordt David Icke niet alleen in verband gebracht met Zen Gardner, hij wordt zelfs vriend genoemd. Dit terwijl Icke de man nog nooit persoonlijk heeft ontmoet.

De website in kwestie wordt gerund door de vroegere webmaster van Icke. Het volgende is wat de laatste er zelf over zegt:

Sean Adl-Tabatabai is a former webmaster at Davidicke.com who left years ago to start an alleged ‘alternative’ website in California called Yournewswire.com which has become notorious among serious researchers for its clickbait headlines with no sources to support the headline. Every click = money. He appears to hate me with a vengeance and has taken every opportunity to try to damage me through his ridiculous website and it must have been incredibly frustrating that he has not been able to do so – not least because people can see his motivations from 100 miles away.

De bron van het verhaal is klaarblijkelijk een voormalig werknemer die om wat voor reden zijn werkgever haat. Niet echt een goede reden om 25 jaar of meer onderzoek van David Icke op die basis af te branden.

Niet alleen David Icke wordt aangevallen door anderen uit de alternatieve media, hetzelfde gebeurt met een Julian Assange, de man die al jarenlang opgesloten zit in de ambassade van Ecuador. Of, misschien toch niet?

Het laatste nieuws in dit verhaal is dat Amerika druk bezig is met het voorbereiden van een formele aanklacht tegen Assange en dat deze waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op de Amerikaanse spionagewetgeving. Ook zou er in de achtergrond druk overleg worden gevoerd tussen Amerika, Engeland en Ecuador over hoe ze Assange het beste in Amerikaanse handen kunnen krijgen. Volgens de allerlaatste berichten is het al niet meer voorbereiding, maar zijn er al (nog geheime) aanklachten tegen Assange.

Wij schrijven natuurlijk al jarenlang over Assange, maar ook over hem doen verhalen de ronde dat hij niet is wie hij lijkt te zijn, maar in werkelijkheid een agent van zeg maar de Illuminati.

Er worden dan een aantal redenen gegeven over het waarom dit zo zou zijn. Eén daarvan is dat de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd zich niet zo druk te maken over Wikileaks. De informatie die wordt gelekt zou heel selectief zijn en nooit gericht tegen Israël.

Een tweede punt dat vaak wordt genoemd is het feit dat Julian Assange eigenlijk permanent 9/11 vermijdt.

Een voorbeeld hiervan volgt hierna met een opmerking die hij maakte tijdens een intervriew met de Belfast Telegraph:

" What about 9/11? "I'm constantly annoyed that people are distracted by false conspiracies such as 9/11, when all around we provide evidence of real conspiracies, for war or mass financial fraud."Met andere woorden, Julian Assange zou de officiële versie van het 9/11 verhaal geloven. En als hij inderdaad een agent is, dan zou hij ook niet permanent in de ambassade van Ecuador verblijven, maar daar alleen naartoe gaan als het nodig is.

Onderstaand een deel uit een vrageninterview met Assange uit 2017. Er wordt hem een vraag gesteld over 9/11 en je ziet duidelijk dat hij zeer ongemakkelijk wordt, hapert, in z'n nek krabt, met z'n ogen draait en ontwijkend antwoordt. Dit zijn beelden uit 2017 en in 2016 gebeurden er vreemde dingen rond Assange. Sindsdien lijkt Assange een ander mens zoals hij in de media wordt gebracht en geportretteerd.

Staat hij onder druk en wordt hem verteld wat hij moet zeggen en heeft hij daar zelf grote moeite mee? Of hapert hij omdat hij weet dat hij hier risico loopt door de mand te vallen als hij niet meegaat in het verhaal dat 9/11 een false flag is? Heeft iemand bewegend beeld met geluid van Assange van voor 2016 waar hij op een dergelijke manier zich uitlaat over 9/11? Wij zouden dat graag ontvangen!
Het bovenstaande toont aan hoe moeilijk het soms is om echt tot de waarheid door te dringen. En als je dan denkt ergens de waarheid gevonden te hebben, dan komt er gegarandeerd weer iemand die zegt dat de plek waar jij je informatie vandaan hebt, niet te vertrouwen is.

De moraal van het hele verhaal is waarschijnlijk dat de enige die je op dit gebied kunt vertrouwen, jijzelf bent. Ook is er helemaal niets mis mee om op zoveel mogelijk verschillende plekken informatie te lezen. Ook bij goeroe's en bij websites waarvan jij denkt dat die "controlled" zijn. 

Het gaat er misschien niet eens om of een bepaalde website wel of niet "te vertrouwen" is. Eigenlijk is dat volkomen ondergeschikt, tenzij je een huwelijk met die website zou willen aangaan. Haal je informatie waar je kunt. Probeer zelf wat dingen na te trekken indien mogelijk en vertrouw verder op je eigen gezonde verstand. 

Het goede nieuws is, dat hoe langer je je echt bezighoudt met de waarheid het steeds gemakkelijker wordt om heel snel door nepverhalen heen te prikken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl