Hoe wenselijk is vrede? (video)

Je zou toch denken dat vrede een doelstelling is van iedere regering in alle (Westerse) landen?

Niets is minder waar want oorlog en de dreiging ervan vervullen een aantal zeer belangrijke functies.
In 1962 werd aan de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy een gedetailleerd plan overhandigd genaamd Operation Northwoods. Dit plan stelde voor dat de Amerikanen terroristische activiteiten zouden uitvoeren gericht tegen het Amerikaanse volk waarvan Cuba de schuld zou krijgen. Hiermee zou een invasie van het communistische eiland meer dan gerechtvaardigd zou zijn en vanaf dat moment onderworpen aan de Verenigde Staten.

Kennedy was geschokt en verwierp dit plan onmiddellijk.  Begin 1963 gaf hij opdracht aan een speciale studiegroep van vijftien mensen wiens identiteit geheim zou blijven, om voor hem een rapport voor te bereiden over de haalbaarheid van het beëindigen van de permanente oorlogseconomie die in Amerika begonnen was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over deze onwenselijke economische situatie had zijn voorganger Dwight D. Eisenhower gezegd dat als men toestond dit door te laten gaan het uiteindelijk hun land zou vernietigen.

In juni 1963 was het rapport klaar en werd dit gepresenteerd aan Kennedy. Het rapport had de titel: “Report from Iron Mountain, on the possibility en desirability of peace”. De essentie van het rapport was dat voordat zelfs maar begonnen kon worden een vredesscenario als mogelijkheid te onderzoeken men zich goed moest realiseren dat oorlog het fundament vormt van een sociaal systeem (!).

De aard van het oorlogssysteem en de functies die het vervult moeten duidelijk worden begrepen en de vervanging ervan moet klaar zijn voordat overwogen kan worden om af te zien van het oorlogssysteem, voordat vrede zou kunnen werken.

Volgens het rapport zijn er vijf verschillende categorieën waarbinnen oorlog een functie vervult:

1) Economisch.

Oorlogen hebben historisch gezien de economie gestabiliseerd en een systeem geschapen om nationale economieën te kunnen controleren.

2) Politiek

Oorlog en de permanente mogelijkheid van oorlog zijn een basis geweest voor een stabiele regering die daarmee acceptatie uitdraagt van politieke autoriteit, het handhaven van “noodzakelijke” klassenverschillen en zorgt voor gehoorzaamheid van de burger aan de staat. Het rapport stelt dat zonder het in stand houden van deze oorlogsdreigingen moderne leiders niet in staat zouden zijn om de bevolking doelmatig onder controle te houden.

3) Sociologisch

Oorlogen en de aanwezigheid van militaire instituten hebben door de geschiedenis heen laten zien dat hierdoor opstandige elementen en asociaal gedrag beter onder controle zijn te houden, terwijl het tegelijkertijd sterkere sociale banden en binding promoot.

4) Ecologisch

Oorlog is onmisbaar geweest voor het uitbalanceren van de bevolking met de aanwezige voorraad voedsel en andere benodigdheden.

5) Cultureel en Wetenschappelijk

De oorlogscultuur heeft de waarde vormgegeven in de creatieve kunst, evenals het bevorderen van vooruitgang in wetenschap en technologie.

De conclusie van het Iron Mountain Rapport was dat zonder oorlog de huidige moderne maatschappij uitelkaar zou vallen, behalve als er vervangingen kunnen worden gevonden voor de functies die oorlog in de maatschappij vervult zoals hierboven beschreven.

Net zoals hij dat deed met Operation Northwoods, verwierp Kennedy ook dit rapport en als reactie hierop hield hij op 10 juni 1963 een toespraak in The American University, getiteld “Stategy for Peace”, waarin hij oorlog verwierp en alles wat daarmee verband hield. Deze toespraak waarvan je een klein gedeelte kunt zien en horen onderaan dit artikel, is de geschiedenis ingegaan als de mooiste en meest belangrijke toespraak van Kennedy.

Slechts 20 weken later op 22 november 1963, werd President Kennedy neergeschoten in Dallas en Amerika en de rest van de wereld zal nooit weten of zijn plan voor vrede gewerkt zou hebben.

Wat de moord op Kennedy ons leert en zoals wij al eerder schreven in een artikel “Alle partijen willen oorlog”, vormt oorlog (nog steeds) een essentiëel onderdeel van de strategie van de duistere krachten (Illuminati/Jezuïeten). Het menselijk element speelt daarin geen enkele rol en de aantallen van ons die omkomen in een oorlog en op welke manier, zijn totaal onbelangrijk.

Kennedy was een bewust mens en hij geloofde oprecht dat hij een verschil kon maken op deze wereld. Zijn prioriteit was het belang en welzijn van de bevolking, niet alleen in Amerika, maar ook in de rest van de wereld. We zijn nu ongeveer vijftig jaar later. De situatie op aarde is nog steeds zoals ten tijde van Kennedy en is zelfs verergerd.

Wat er gelukkig wel veranderd is in die vijftig jaar is dat door de komst van het internet er meer en meer mensen wakker zijn geworden en nog iedere dag worden. In principe hebben we kritieke massa al wel bereikt van mensen die bewust en wakker zijn alleen moeten we verbinden met elkaar. Doe daarom wat je kunt en waar je kunt om zoveel mogelijk mensen uit hun illusie te halen, waardoor het hopelijk niet nog eens vijftig jaar duurt voordat er een nieuwe Kennedy kan opstaan om zijn werk af te maken.

Bron:

What does it Mean
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl