Het begint op vier november (video)

Via meerdere kanalen worden ons door de elite (waarschuwende) boodschappen doorgegeven en de meeste daarvan worden door bijna niemand opgemerkt.

Bij de aanslag in Las Vegas waar patsy Stephen Paddock als schuldige werd aangewezen, kregen wij zeer duidelijke en occulte boodschappen en wanneer die lijn wordt doorgetrokken dan is de geplande revolutie in Amerika van Antifa op 4 november het begin van iets veel groters.


Je hebt van die momenten waarbij er onwillekeurig koude rillingen over je rug lopen. Dat gebeurt nu bij ons, omdat er iedere keer op zich kleine stukjes informatie binnenkomen die in zijn totaliteit zouden kunnen wijzen op een komende grote satanische "gebeurtenis".

Ook door de aanslag in Las Vegas wordt het steeds duidelijker dat er niet te missen symbolen aanwezig zijn waaruit de geplande aard en het occulte verband van de gebeurtenis blijkt.

Een satanische mensenoffer op een locatie die eigenlijk niet symbolischer had kunnen zijn.


xxx

En alsof dat nog niet genoeg is, wordt het feit dat we hier te maken hebben met een satanisch mensenoffer het publiek nog even fijntjes onder de neus gewreven via televisiebeelden zoals wij die van een lezer ontvingen.


xxx


xxx

Wie de Egyptische piramide ziet, denkt ook al snel aan het Alziend Oog. De controle van de wereld is grotendeels in handen van een machtige satanische sekte van het Alziend Oog, ook wel Sabbateans genoemd.

Dit genootschap of sekte voert ook weer terug naar Egypte en wordt ook wel het Oog van Horus genoemd. Echter dit Alziend Oog wordt ook in verband gebracht met Osiris. Horus was de zoon van Osiris en Isis. 

Over Osiris is onder andere het volgende te lezen:

De piramide symboliseert ook de opleving van kennis die ooit als heilig werd beschouwd in het Egyptische tijdperk. Het is een tevens een verwijzing naar de faraonische bloedlijnen, de families die al millennia aan de macht zijn. Het alziende oog is tevens een verwijzing naar de Egyptische dynastie├źn en het embleem van Osiris, de Egyptische zonnegod, de schepper, de zon die zich manifesteert als licht. Deze zon, de God van het licht is niet onze zon, maar een entiteit die ze aanbidden en wordt door hen ook wel de Zwarte Zon genoemd.

En dit:

Saturnus werd de god van de duisternis. Dat is in oud Egypte Osiris. Het symbool van Saturnus is de kubus, de zwarte steen of Kaaba in Mekka. De in het zwart gestoken christelijke en joodse geestelijke n zijn in wezen aanbidders van de zwarte god Saturnus. Osiris is dus Saturnus, met het Alziend Oog.

Waarom Osiris op dit moment voor ons belangrijk is, wordt aan het eind van dit stuk duidelijk.

Enkele dagen geleden publiceerden wij een artikel geschreven door Bert waarin deze dieper inging op de occulte achtergronden van deze aanslag en aan het einde staat het volgende:

Er gaan nu geruchten dat op de kamer van Paddock een antifa manifest is gevonden en hier openbaart zich een geweldig groot agenda punt van de deep state. Zoals we allemaal weten is Amerika enorm verdeeld, pro Trump en anti-Trump aanhangers vliegen elkaar geregeld in de haren, echter het gaat niet gek genoeg voor de deep state en het ziet ernaar uit dat men op 4 November een startschot zal geven voor enorme burgerlijke ongehoorzaamheid samen met de communistische groeperingen in Amerika. Dit alles tegen Trump. Men noemt deze dag al "the purge" vernoemd naar de gelijknamige film waarbij de eerste purge in de film ook plaatsvond in 2017. De geruchten gaan dat deze beweging gefinancierd wordt door hoe kan het ook anders, george Soros.

Men is nu op hele slinkse wijze deze aanslag een politiek karakter aan het geven. Volgens een verslaggever van CBS was de aanslagpleger een antifa lid en vermoorde hij deze mensen omdat zij zeer waarschijnlijk Trump supporters waren. De verslaggever is op staande voet ontslagen aangezien dit toch wel wat te hard was zo vlak na de aanslag. Echter het zaadje is natuurlijk geplant en het lijkt me dat we nog heel wat vuurwerk gaan zien in Amerika.

Voor de New World Order is Amerika hun grootste vijand, Amerika moet naar mijn mening vallen anders is een totalitaire wereldstaat niet mogelijk. Ik denk dat we de komende weken een steeds sterkere openbaring zien van de antifa beweging en 4 november met mogelijk nog enkele politiek getinte aanslagen om de verdeeldheid en woede onder de Amerikaanse bevolking te vergroten. Ik schrik er ook niet van dat in deze context er in oktober ook nog een ge-orchestreerde beurscrash krijgen te zien om de chaos compleet te krijgen.

Op de website van Infowars wordt de Las Vegas patsy Stephen Paddock afgeschilderd als een mogelijk geradicaliseerd lid van ISIS en een Antifa aanhanger. De kern van het verhaal is eigenlijk dat Paddock onderdeel vormt van een grotere beweging om via een soort revolutie/anarchie de huidige president Trump en vice president Pence te verwijderen.

Hiermee wordt eigenlijk wederom de dubieuze rol van deze website en haar host Alex Jones bevestigd en werkt het druk mee aan de agenda van verdeel en heers die nodig is om de broodnodige chaos te veroorzaken.

Wat er gebeurt, heeft helemaal niets te maken met links/rechts, voor of tegen fascisme, maar alles met een waarschijnlijk geplande revolutie in Amerika die op 4 november aanstaande gaat beginnen. Antifa hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken, het is een goed getrainde semi militaire organisatie die door de machthebbers wordt ingezet op dezelfde manier als een ISIS of hun veiligheidsdiensten zoals de Mossad en de CIA.

Het publiek wordt aan alle kanten opgejut en voorbereid om op 4 november klaar te staan, want dan gaat het beginnen.

Zoals Bert ons schreef (dank!):

Benieuwd hoe groot dit gaat worden, wordt in ieder geval serieus aangepakt, is trouwens ook weer een satanische dag die in het teken staat van opofferingen van alle leeftijden.

Men neemt er in ieder geval de tijd voor om het goed voor te bereiden.

Men neemt er inderdaad de tijd voor en over de bedoelingen bestaan ook weinig twijfels, want de oproep van Antifa luidt als volgt:

Wij zullen ons verzamelen in de straten en pleinen van dorpen en steden door dit hele land. Eerst zullen het er duizenden zijn die verklaren dat dit hele regime onwettig is en dat wij niet zullen stoppen totdat aan onze enige eis wordt voldaan: "Deze nachtmerrie moet stoppen: De regering van Trump/Pence moet verdwijnen".

Onze protesten moeten dag na dag en nacht na nacht groeien. De duizenden moeten honderdduizenden worden en dan miljoenen. Vastbesloten om te handelen en een einde te maken aan het gevaar dat het regiem Trump/Pence vormt voor de wereld, door te eisen dat dit regiem ontheven zal worden uit de macht.Trump, de man die eerst de rol speelde van Rattenvanger zal nu door diezelfde machthebbers worden geofferd op het altaar van de revolutie, chaos en anarchie. Precies waarvoor hij ten tonele verscheen.

Op vier november zal de oorlog worden verklaard aan de bevolking van Amerika. Zij zullen hiervan het slachtoffer worden. En zo komen we weer terug waar we begonnen, bij het occulte.

Zoals Bert aangaf, is de periode vanuit occult standpunt weer heel bijzonder, want het is wederom een satanische highlights op de kalender waarover we spreken, met rond die datum van 4 november talloze occulte hoogtepunten:

"1st Nov - All Saints Day, Incubus, torture, human sacrifice of a male or female of any age. 2nd Nov - All Souls Day, the blood of animals and humans merge 4th Nov - Satan revels, sexual rituals, oral, anal, vaginal rape females from 7-17. years Nov 5th - Guy Fawkes Day, a ritual with fire 7th Nov - re-birth of Osiris".

En misschien is van al die dagen 7 november wel de belangrijkst? De wedergeboorte van Osiris.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl