Anunnaki, onze Goden – deel 231 – Van harte gefeliciteerd Israel met jullie 70-jarig bestaan! – deel 37

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Zutphen is een provinciestadje...

Iemand schreef me; 'Waarom u de stad Zutphen groot noemt is me een raadsel. Het is een provinciestadje in het oosten des lands'. Ja dat is zo en dat weet ik heel goed omdat ik der vlak bij woon, op school heb gezeten, vrouwen heb bemind, vrouwen heb verloren, vrouwen moest achterlaten en ik een tijdje 'stedeling' was, naar het filmhuis ging, boodschappen deed, winkelde, de krant kocht en koffie op een terras dronk, kletste met figuren uit de paranormale wereld, uit die van de sofen, spirituelen en van de esoterici... en uiteraard met gewone 'zutfenezen' en Zutphenaren. Zag en hoorde veel, omdat ik een tijdje bij HAND (Hulp Aan Noodlijdende Derden) heb gewerkt als vrijwilliger. Dat was leuk, heel leuk; eerst als bijrijder met een enkele autobestuurders op verschillende tijden en later met vaste rijden Henk.

Een echte 'zutfenees'. Veel lol onderweg, op de locaties en met de mensen die we bezochten. In de zomer met de ramen open en overal onderweg praatjes maken, zwaaien, indien nodig toeteren, soms in discussie maar meestal opgewekt en met plezier zeshoog een bankstel bezorgen, een zware gietijzeren kachel uit een kelder tillen, achtentwintig dozen met keukengerei ophalen, op de koffie bij een leuke klant, kijken naar de baby in de wieg, stoelen, kasten, tafels, televisies, kleding en andere spullen ophalen en ook wegbrengen. Zo kwamen we in alle wijken, bij armen en rijken en er tussenin, op elf hoog en in het souterrain van de oude 'herenhuizen' en de gegoede buurten van de groeiende stad. Die opeens stokte in haar groei sinds een jaar of vijftien!

xxx

Foto gemaakt vanaf de Wijnhuistoren, kijkend op de Kolenstraat onder... De straat richting de Walburgkerk (hee genoemd naar de 'ringwalburght' die Zutphen eens was?! Neen naar Walpurgis, de bekende heks...) is de Lange Hofstraat. Die liep van de wallen naar het Hof van Zutfen, de Palts dus en de kapittelkerk. Aan de andere kant van de wal ligt de Korte Hofstraat. En die loopt van de wallen naar de andere kapittelkerk en klooster. Het was de hoofdweg van het Middeleeuwse Zutfen.

xxx

Kringloopwinkel HAND in de Kolenstraat en gevestigd in een voormalige kerk lijkt het wel... maar het was een kolenhandel, in de kolenstraat en de eigenaar heette Colenbrander. Net zo leuk als Harry van Zutphen uit Zutphen, die op oudejaarsavond zijn 'koningspoedels' uitliet met zijn vrouw en pal voor hun huis stuiten op een ander paar dat ook de honden uitliet en zich voorstelden als 'van Zutphen', waarop Harry zei; 'Aangenaam van Zutphen' en Jan van Klarenbeek, woonachtig aan de Klarenbeekseweg in Klarenbeek die eens door de politie werd aangehouden en hem niet geloofden toen ze hem naar naam en adres vroegen. Hij ging een nachtje de cel in hahaha! HAND bestaat al sinds de jaren '70 (toen nog Ethiopië-winkel geheten)... en doet het nog steeds goed. Kopers, waaronder ook handelaren, staan elke dag om tien voor twee al te wachten op de opening van 14.00 uur rond.

Zutfen was een wereldstad!

Het grootste deel van Zutfen ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19e eeuw, toen de spoorverbinding van Arnhem via Zutfen en Deventer naar Zwolle gerealiseerd werd. Wie met de trein aankwam stapte over een fraai stationsplein de mondaine stationswijk binnen, de entree van de stad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op zaterdag 14 oktober 1944, iets voor vieren in de middag, werden door de geallieerden bommen afgeworpen. Op de IJsselbrug, althans dat was de bedoeling, maar de bommen raakten een Duitse munitie-trein waardoor het treinstation werd verwoest en het oude centrum van de stad. Ze wilden de IJsselbrug te treffen, zodat daarover geen Duitse transporten konden worden uitgevoerd. Plotseling verschenen drie squadrons geallieerde vliegtuigen en dropten die middag...

in amper tien minuten hun bommenlast; het vredige stadje aan de IJssel was veranderd in een rampgebied! Ze raakten de brug nauwelijks. De bommen vielen op de noord-westelijke binnenstad en het stationsemplacement. Met als gevolg ruim honderd doden, een veelvoud aan gewonden, enorme verwoestingen en veel verdriet en ellende. Het getroffen gebied had een oude kern: de Barlheze, naast de Rozengracht, het stationsplein en de Waterstraat. Na de Tweede Wereldoorlog was er groei, er werd gebouwd, bedrijven kwamen en de infrastructuur verbeterde. Het bedrijf Reesink had haar hoofdvestiging in Zutphen; andere vestigingen lagen in Rotterdam en Amsterdam, toen belangrijke zeehavens in het zich snel ontwikkelende Europa. Reesink had ook nog verkooppunten in Groningen, 's Hertogenbosch en Hoensbroek.

Het bedrijf beschikte in de jaren '50, '60 en '70 over wel honderd vertegenwoordigers die stad en land afreisden. In Zutphen beschikte Reesink over grote toonzalen en hield het jaarlijks een grote beurs. Daaruit zou later de Jaarbeurs van het Oosten uit voortkomen. Een landelijk bekende beurs die goed bezocht werd en ergens in de jaren '90 uitstierf! Toen kwamen de antroposofen naar Zutphen. Voor haar zachte uitstraling, haar mooie ligging en de zuivere rivier. De antroposofen hebben door meditatie en hard werken Zutphen kunnen ontdoen van de negatieve ballast uit de de tijd van de Vikingen, de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Zutphen heeft geleden kan ik zeggen! Vooral de Spanjaarden hebben zo'n beetje alle inwoners over de kling gejaagd.

Zutfen tenminste 2000 jaren oud!

en de rest zou ik zeggen. De Romeinen troffen Zutfen vermoedelijk aan als een havezate met enkele boerderijen, maar mogelijk bestond de ringwalburght al! Stadsarcheoloog Michiel Groothedde meent dat de ringwalburght pas ontstaan is nà de zogenaamde 'vikingaanvallen' in 882. Toen werd alles wat Zutfen/Suytfenne was volledig verwoest, vermoord en gebrandschat. Zeer waarschijnlijk omdat het al een kapel of kerkje had en een kerkelijke bestuurlijke functie had. We zijn dan al bijna een eeuw verder dan toen Kaerel de Grote Moordenaar meende zijn gebied te moeten 'kerstenen'. Hij onderdrukte de lage landadel, de burgerij, de domme boeren en uiteindelijk ook de hogere adel. Ze zouden en moesten het geloof van de Heilige Roomsche Kerk aannamen.

De steden Utrecht en Dorestad werden reeds sinds 834 al belaagd en aangevallen door Vikingen uit Denemarken, Dat is vroeg in de tijd, maar het kan zijn dat de eerste aanvallen in Brittannia reeds plaatsvinden rond 790. Toen begonnen de 'wiekingen' zich te weren. Het heeft uiteindelijk niets geholpen, want veel Friezen, Drenthen en Groningers zijn nog roomser dan de paus. Ook Denemarken, Noorwegen en Zweden werden daarna snel gekerstend. We zijn hier in het westen gekerstend terwijl in het oosten de islam opkwam. Vrijwel gelijktijdig. Brummen, toen Brimnum geheten (later Brünheim), zou volgens Raymond ten Berge (of was het Jan Evert Musch?!) een Vikingenpost kunnen zijn... de naam komt waarschijnlijk van 'berumme' (eromheen)...

xxx

Nieuw Zutfen/Suytfenne kort na de verwoesting door de Vikingen, aldus stadsarcheoloog Michiel Groothedde. Nee zeg ik; Suytfenne zoals het er tijdens de Romeinen vermoedelijk al bij lag; een handelspost op een landtong tussen Berkel en IJssel. En misschien al wel eeuwen eerder dan men aanneemt!

Suytfenne aangevallen, verwoest en geplunderd...

en dat klopt ook wel want Brummen ligt aan een lus van de IJssel en wel aan de binnenkant. Het gebied binnen de lus wordt 'Cortenoever' genoemd. De buitenbocht aan de Zutphense kant zou dan 'Langenoever' moeten heten. Omdat de IJssel een flinke lus maakt, stroom de rivier 'om Brummen' heen... berumme, erumme of der omheen! Anderen menen dat de plaatsnaam verwijst naar 'brummels' (bramen). In het gemeentewapen van Brummen houdt een staande Leeuw een bramentak vast met daaraan zes bramen, staande voor de zes 'markegronden' van de gemeente. Goed even naar Utrecht en Dorestad. De Frankische koningen proberen de indringers te handhaven door hen als bondgenoten op te nemen. Brimnun wordt al in 794 genoemd in een manuscript. Het zou een havezate zijn...

en zou zelfs door de Vikingen zijn gesticht!? Zo krijgen de Noormannen Dorestad in leen tussen ongeveer 840 en 885. Deze politieke truc, die bekend is van de Romeinen, moet ervoor zorgen dat vijandige buitenstaanders zich aanpassen aan de gevestigde orde, onder het motto 'if you can't beat them, join them'. Maar die vlieger ging niet op voor de Vikingen. Tot 863 vinden er nog zeker zes aanvallen in deze streken plaats. Daardoor is het vooral aan de Vikingen te 'danken' dat er zo weinig voorwerpen uit de Karolingische periode zijn overgebleven. In 863 vindt voor zover bekend de laatste Vikingaanval op Dorestad plaats. Blijkbaar is er in de ooit zo welvarende stad niets meer te halen. De Noormannen kijken nu verder naar het zuiden voor gebiedsuitbreiding.

Utrecht en Dorestad ook! Brummen gesticht door de Vikingen?!

Hierna is Dorestad nooit meer tot bloei gekomen. Dorestads rol als handelsknooppunt wordt door de invallen van de Denen ernstig verstoord en steden in de omgeving, waaronder Tiel, nemen die rol over. Bovendien is de ondiepe strandhaven van Dorestad niet meer geschikt voor moderne, diepstekende schepen. In Utrecht slaat bisschop Hunger in 856 op de vlucht voor de Vikingen. Vanaf dat jaar verblijven de Utrechtse bisschoppen zo'n 50 jaar in ballingschap.Door de aanwezigheid van de Vikingen blijft het tot laat in de negende eeuw onrustig in het Middenrijngebied. Daarna lukt het pas om de indringers te verdrijven, hoewel hun snelle rooftochten zich nog tot in de 11de eeuw af en toe blijven herhalen. De stad Utrecht is een puinhoop, maar in tegenstelling tot Dorestad komt Utrecht er weer bovenop.

Raymond ten Berge uit Assen ontdekte dat jonge opstandige Friezen en Saksen uitweken naar Denemarken en Noorwegen en poogden hun broeders over te halen de Friezen en Saksen te helpen in hun strijd om behoud van eigen geloof, cultuur, taal en folklore. Want als jullie ons niet helpen zijn jullie straks aan de beurt. Zo kwamen de 'noordmannen' in beweging, scheepten zich in en vielen in Brittannia de eerste kapellen, kerkjes, kloosters en abdijen aan. En vervolgens ook op het vasteland. Doelen waren altijd Roomse doelen; daar waar de 'christenen' zich vestigden doken de Noormannen op. Ze werden uiteindelijk 'vikingen' genoemd. De uitgeweken (uitwijken/uutwieken) strijdbare jongeren kozen voor de geuzennaam 'wiekingen'.

xxx


xxx


xxx


xxx


xxx

Eerste stedelijke uitingen zichtbaar. De Palts was het eerste stenen gebouw van dit formaat in de noordelijke 'nederlanden'... Hierboven de situatie rond het jaar 1180. De Palts stond er al in de 11e eeuw.

xxx


xxx


xxx

Hierboven de 'koninklijke Palts' rechts en links de grote kapittelkerk... binnen de oude ringwalburght! En daaronder de Palts... dat is uiteraard verwant aan paleis en palace en 'palast' en dan moet ik meteen denken aan 'pleister' en dan niet in de zin van een plaster op een wond, maar pleister aan de wand! Dat wil zeggen dat de muren gestukt waren! Het was binnen comfortabel en dat moest ook wel; het was tenslotte een 'koninklijke residentie'. Mooi leven in het Zutfen (suytfenne, suutfeen, zuidveen... tegenovergestelde van Hoogeveen, misschien wel ooit 'noordfenne' geheten) van de 12e eeuw. Het land was drassig, overal beken, riviertjes, meertjes en vennen. Een oude 'hessenweg' liep van Suytfenne over de Gorsselse Heide richting Deventer naar het noorden en via Warnsveld kon men hinkstapspringen naar Almen, Laren, Markelo over de Sallandse Heuvelrug en Lemelerberg en over Ommen naar Coevorden en naar... Hoogeveen! Een verbinding tussen 'noortfenne en suytfenne'. Niet onbelangrijk want in het noorden lag het legendarische Hunzingo. Naar men meent een havenstad op de Hondsrug en aan de Dollard/Waddenzee.

Zutfen in ontwikkeling

In de 11e eeuw werd Zutphen korte tijd een verblijfplaats van Duitse keizers. Zij lieten een imposante Romaanse palts (paleis) van 54 meter lengte bouwen. In 1046 werd Zutphen door de Duitse keizer Hendrik III geschonken aan bisschop Bernold van Utrecht. De bisschop liet de eerste grote Sint Walburgiskerk bouwen naast de palts met een kapittelklooster. De bisschop stichtte vermoedelijk rond 1050 ook een romaans kerkje in Warnsveld. De bisschop schonk in 1121 de Sint Maartenskerk aan het bestuur van Sint Pieter in Utrecht. Hij liet het bestuur van de Zutfense burcht en het graafschap over aan een grafelijke familie; de graven van Zutphen. De graven werden snel machtig en trokken zich weinig aan van de bisschop. Na een machtsstrijd om de Zutfense erfenis tussen 1120 en 1138 kwam het graafschap in handen van de graven van Gelre. Graaf Otto I van Gelre en Zutfen verleende de stad tussen 1191 en 1196 stadsrechten.

Zutfen was de eerste Gelderse stad met stadsrechten. Met de stadsrechten kreeg Zutfen ook een eigen bestuur, een eigen rechtbank en een eigen weekmarkt. Zutfen groeide in de 13e eeuw zeer snel. Kooplieden uit het Rijnland (Duitsland) vestigden zich in Zutfen. Zutfense vrachtvaarders kwamen in Engeland, Noorwegen, langs de kusten van de Oostzee tot in Estland, in Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk. Rond 1250 stichtte de graaf van Zutfen een nieuwe stad ten noorden van de Berkel: de Nieuwstad. In de 13e en 14e eeuw werd de oude en de nieuwe stad in haar geheel ommuurd. Vanaf de 13e eeuw waren er nauwe contacten met de Duitse Hanze (samenwerkingsverband tussen steden en handelaren). De bloeitijd van de stad duurde van ongeveer 1200 tot 1400. In de 13e eeuw waren de meeste huizen nog van hout. Na een aantal catastrofale stadsbranden (1284, ca. 1310 en 1336) wilde het stadsbestuur dat burgers hun huizen in baksteen herbouwde.

Voor de bouw van een stenen huis kregen burgers forse subsidies van bakstenen en dakpannen. In Zutphen zijn nog honderden huizen uit de middeleeuwen achter jongere voorgevels bewaard gebleven. Veel van die middeleeuwse huizen behoren tot de grootste en best bewaard gebleven huizen in Nederland. Zutfen gold in de Middeleeuwen als de 'rijkste' stad binnen het hertogdom Geler. De stad werd geroemd om zijn vele torens (Zutfania Turrita). Zutphen verloor haar gunstige handelspositie door de jarenlange strijd van de hertog van Gelre met Bourgondië en het Habsburgse Rijk; de opkomst van de Hollandse steden; de verzanding van de IJssel; de langdurige oorlog tegen de Spanjaarden. Toch werd Zutfen in de 17e eeuw een welvarende marktplaats, een levend centrum voor een wijde agrarische omgeving. Zutfen bleef de hoofdstad van het voormalige Graafschap dat 'Het Kwartier van Zutfen' werd genoemd. Nu bekend als de Achterhoek!

In november 2014 is bij de bouw van de Marstunnel een scheepswrak gevonden uit 1647. Het wrak was van een praam; een platbodem die waarschijnlijk gebruikt werd voor het ophalen van de melk van de koeien op de stadsweiden. Ook de koeien zelf konden goed op een praam vervoerd worden. In de 17e en 18e eeuw werd Zutfen extra versterkt door een ring van bolwerken en wallen. De stad werd Frontierstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de 18e eeuw woonden in Zutfen mensen van adel, renteniers, soldaten, handelaren, ambachtslui en boeren. In de 19e eeuw groeide de bevolking van 8.000 tot 16.000 inwoners op 40 hectare binnen de middeleeuwse stadsmuren, ingeklemd door haar vestingwerken. De ruimtelijke groei kwam er pas in 1874. Dan wordt de vestingstatus van Zutfen opgeheven en verwerft de stad een groot deel van de vestinggronden van het Rijk. De wallen rond de stad werden met de grond gelijk gemaakt.

Het Ministerie van Oorlog hield een deel van het voormalige vestingterrein tussen de vestinggracht en de binnenstad nog in eigendom. Voor de opheffing van de vesting werden plannen gemaakt voor de bebouwing van de vestinggronden. De Lunetten van Coehoorn zouden worden afgegraven en met villa's worden bebouwd in een groene zone met grachten, bomenlanen en singels. Zutfen bleef een handel- en marktstad met een belangrijke verzorgende functie. Het bescheiden kerkdorpje Warnsveld begon ook fors te groeien. De min of meer rijken van Zutphen vonden in Warnsveld ruimte voor fraaie buitenplaatsen en ruime woonstraten. Vanaf 1975 werd de binnenstad gerenoveerd. Zutphen behield de historische binnenstad. Tot in de jaren '80 bleef het gebrek aan ruimte een van de grootste problemen van Zutphen. In 1989 breidde het grondgebied van de gemeente Zutphen uit. Ten oosten van de stad bouwde de gemeente de nieuwe woonwijk Leesten.

De nieuwe wijk ligt in een oeroud bouwlandschap. En dan nu naar de vraag/opmerking van een lezer... die sterk overeen komt met de opmerking van Tjerk, een vriend van Alex, die me ook steeds over Zutphen hoorde. 'Wat haal je Zutphen vaak aan, het is maar provinciale stad'... en daar heeft Tjerk gelijk in. Zutphen is geen Amstelredam wat verbasterde tot Amsterdam... of moet het Amsteldam zijn? Naar de rivier die door de stad stroomt?! Tjerk komt uit Amsterdam en woont sinds vorig jaar in Brummen en had sinds 2017 al een vakantiehuisje bij Eerbeek. 'Nou dat komt Tjerk omdat Zutfen een metropool is', zei ik. 'Vanuit vijf richtingen kun je de stad in en uit. Het is een strategisch knooppunt... en ik pakte mijn 'Historische Atlas van Gelderland' der bij en liet hem blad voor blad zien; heel Gelderland en de aangrenzende gebieden met dorpen en steden in de naastgelegen provincies. Kijk goed naar de in rood getekende steden Tjerk', zei ik.

We zagen alle vlekken, gehuchten, dorpjes, beken en rivieren, bossen en heide, vennen, spoorbanen en stadjes en steden... waarvan Arnhem veruit de grootste is op dat moment, gevolgd door Nijmegen, Deventer en Kampen, gevolgd door Den Bosch/Amersfoort (hun stadskernen zijn even groot) en Zutfen. Zutfen heeft meer body door de indrukwekkende vestingwerken. Dus zie ik Zutfen als vijfde stad in de atlas! Gevolgd door Den Bosch en Amersfoort, Gorkum, Tiel en Culemborg. Dat zijn de grotere steden op de platen in de atlas. Grotere plaatsen van nu zoals; Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk en Wageningen (even groot) zijn dan nog klein. De andere steden/stadjes zijn Hattem, Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Barneveld, Lochem, Borculo, Groenlo, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Bredevoort, 's Heerenberg, Terborg, Zevenaar, Vianen, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Buren, Leerdam, Asperen, Woudenberg, Zaltbommel, Ravestein, Heusden, Grave en Huissen.

Tjerk keek met me mee en zag de importantie van de stad Zutfen, ruim een eeuw geleden. Een belangrijke militaire garnizoensstad, met kazernes, stallen, wapenarsenaal en schietbanen. Een strategisch gelegen stad ook aan de rivier en de spoorbanen in alle richtingen. Enkele decennia geleden wilde het genoemde bedrijf Reesink (als smederij begonnen in Warnsveld in 1786, opgericht door Hendrik Reesink) nog bekend van Hendrik-Jan de Tuinman, verhuizen en haar grond verkopen aan de gemeente Zutphen. Ze zouden er een hoge prijs voor kunnen krijgen, want er draaiden plannen om een 'hogesnelheidstrein' te laten stoppen in Zutphen. Het zou een verbinding worden tussen Hamburg en Utrecht met Zutphen als stopplaats. Er lagen tekeningen klaar met ontwerpen voor een modern station met hotels, winkels en kantoren; een klein Hoog Catharijne zou het worden. Zutphen zou opnieuw een internationale stad worden. Helaas ging het niet door; voor Zutphen en voor Reesink (die opeens de grondprijs sterk zag dalen)...

xxx


xxx


xxx

Zutfen en Doeseborgh rond 1840...

xxx

Zutfen rond 1910...

xxx

Zutphen anno 2019 is een kleine complete grote stad met een groot regionaal ziekenhuis, theater, bioscoop/filmhuis, stadsbussen, beurshallen, oud stadscentrum, buitenwijken, parken en ruimte voor groene bufferzones met veel evenementen zoals het jaarlijkse Chocolade Festival, de Nationale Bokbierdag, Boekenmarkt, middeleeuws stratenplan, fluisterboten op de Berkel, het tweejaarlijks Internationale Cellofestival. Zutphen heeft nu 47.500 inwoners (uitbreidingsplannen gaan tot 60.000) maar de teller tikt niet meer. Er is een achteruitgang in aantallen waar te nemen. Jammer want het is een prachtige stad, met een historisch hart en oeroude botten... en het sluiten van justitiële instellingen (en politie-opleidingen), alsook het mindere belang van de Arondissements Rechtbank heeft mensen doen wegtrekken door banenverlies. Zutphen is dus geen politieke- en rechterlijk bestuurscentrum meer. Dat was de machtige stad, de internationale Hanzestad, eeuwenlang wel! Nu is het een 'sofenstad'.

xxx

De maquette van hout die Jaap Kraayenhof maakte in opdracht van de Gemeente Zutphen is te zien in het stadhuis van de stad...

xxx

Constant Willems (69), maquette-bouwer van het eerste uur is al weer bezig met een nieuwe oude stad; en waarheidsgetrouw zelfs! Hij maakt Zutfen op schaal (1:500) zoals het er in 1485 uit moet hebben gezien! Hij krijgt inmiddels opdrachten uit het hele land en kan het niet meer bijbenen!

xxx

Hertogdom Gelre rond 1350 in de toenmalige 'nederlanden', onderdeel van het Frankische Rijk?! En hieronder het Graafschap Zutfen in de zelfde tijd. Ik moest even opkomen voor mijn stad. Tenslotte komen de Poortermannen uit Zutfen. Er wonen concentraties Poortermannen rond Zutphen en Nijverdal. Nergens anders in Nederland. Wel Poortemannen en Poortmannen maar geen Poortermannen. Ergens rond 1790 zijn twee broers, of twee neven, of vader en zoon naar de noordelijke 'nederlanden' getrokken vanuit West-Vlaanderen. Ze kwamen uit de omgeving van Ieper, Kortrijk en Rijsel. Ze vestigden zich in de stad Zutfen en omliggende plaatsen en later trokken familieleden naar Nijverdal en omliggende plaatsen. Mogelijk trokken de beide Poortermannen weg uit Vlaanderen vanwege de opkomst van Napoleon en wilden ze voorkomen dat ze als soldaten geronseld zouden worden. Hoe het hen vergaan is in Zutfen weet ik niet; wel dat Napoleon ook de Brummen is getrokken op weg naar Zutfen. Veertien Brummense jongens en mannen gingen mee op de veldtocht naar Rusland en hoeveel er terug kwamen moet ik opzoeken, maar ik vrees dat geen een van hen terug keerde...

xxx

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl